Nozaru literatūra 

 

Brauna, Rebeka.
    Lāsti : slēptie problēmu avoti kristiešu dzīvēs / Rebeka Brauna un Daniēls Joders ; no krievu val. tulk. Miervaldis Zeltiņš. - [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2009. - 171 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Unbroken curses.
        ISBN 978-9984-8016-4-3. - ISBN 139789984801643.
 

 

 

Ērvina, Terija.
    Kopā ar Stīvu : stāsts par krokodilu mednieku Stīvu Ērvinu / Terija Ērvina ; no angļu val. tulk. Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 295, [1] lpp., [16] lpp. iel. : krās. il. - Oriģ. nos.: Steve & me.
        ISBN 978-993-400-510-7.
 

 

 

Grīns, Anselms.
    Patiesas laimes grāmatiņa / Anselms Grīns ; no vācu valodas tulk. Ita Marija Pelīte ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Jumava, [2009]. - 76, [3] lpp. : il. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Kleine Buch vom wahren Glück.
        ISBN 978-9984-386-49-2.
 

 

 

Lapsa, Lato.
    Brīvības grāmata : [ceļojumu apraksti] / Lato Lapsa ; māksl. Arta un Jānis Jaunarāji ; aut. fotogr. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 249, [6] lpp., [32] lpp. krās. il. - (Vēju roze). - Bibliogr.: [253.] lpp.
        ISBN 978-9984-233-09-3.

 

Latgalīšu - latvīšu - krīvu sarunu vuordineica : Latgaliešu - latviešu - krievu sarunvārdnīca = Латгальско - латышско - русский разговорник : vyss,kas gruomotā, - stypruokam tyltam ci koč laipai storp myusu meilajim i draugim Latvejā, Latgolā, Krīvejā, Sibirī, cytur pasaulī... / [sast.] A. Andronovs, L. Leikuma ; Krasnojarskys nūvoda regionaluo sabīdriskuo organizaceja "Latgalīšu kulturys centrs", Latvīšu volūdys apgivis vaļsts agentura (LVAVA). - Ačynskys : LVAVA ; Reiga, 2008. - 175, [1] lpp. - (Ačynska latgalīšu bīdreibys biblioteka ; 3). - Teksts paral. latgaliešu, latviešu un krievu val.
        ISBN 978-9984-8152-2-0.

 

 

Maršals, Kristofs fon.
    Baraks Obama - melnais Kenedijs / Kristofs fon Maršals ; no vācu val. tulk. Renāte Siliņa ; ievadvārdu autors Andrejs Pildegovičs. - Pārstr. un papild. izd. - [Rīga] : Pētergailis, [2009]. - 239 lpp. - Priekšv. latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-332-91-8.
 

 

 

Sisnerosa, Isabela.
    Spāņu valoda trīs mēnešos : valodas apguves īsais kurss : [māc. grām.] / Isabela Sisnerosa ; no angļu val. tulk. un adapt. Māra Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2002]. - 254 lpp. - Minivārdn.: [234.]-254.lpp. - Oriģ. nos.: Spanish in three months.
        ISBN 9984-224-77-5.
 

 

 

Tučs, Alfrēds.
    Akordeonspēles mācīšanas metodika / Alfrēds Tučs ; priekšv. sarakst. Arvīds Platpers. - Rīga : RaKa, 2002. - 110 lpp. : il., ģīm., notis. - Bibliogr.: 110.lpp.
        ISBN 9984-15-460-2.
 

 

 

Арнольд, Питер.
    Пасьянсы и карточные игры для одного игрока : пер. с англ. / Питер Арнольд. - Москва : Центрполиграф, 2008. - 428 с.
        ISBN 978-5-9524345-0-9.
 

 

 

Благовещенский, Глеб.
    Полная история тайных обществ и сект мира / Глеб Благовещенский, Лин фон Паль, Вик Спаров. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-Спб, 2009. - 601, [4] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Историческая библиотека). - На обл. авт. не указаны.
        ISBN 978-5-17-059214-2. - ISBN 978-5-9725137-6-5.
 

 

 

Бурундукова, Лилия Ильинична.
    Волшебная изонить / Лилия Бурундукова. - Москва : АСТ-Пресс, 2008. - 87 с. : цв. ил. ; 23 см. - (Ручная работа).
        ISBN 978-5-462-00907-5.
 

 

 

Ильин, Евгений Павлович.
    Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2009. - 444 с. : ил. ; 24 см. - (Мастера психологии). - Библиогр.: с. 407-444.
        ISBN 978-5-498-07239-5.
 

 

 

Лой-Со.
    Суджок - исцеляющий самомассаж : основные приемы / Лой-Со. - Санкт-Петербург : Вектор, 2009. - 145, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Практики для начинающих).
        ISBN 978-5-9684134-0-6.
 

 

 

Стоцкий, Юрий Александрович.
    Office 2007 : изучаем самостоятельно / Юрий Стоцкий, А. Васильев, И. Телина. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 523 с. : ил. - (Самоучитель).
        ISBN 978-5-911805-24-1.
 

 

 

Чевычалова, Римма Витальевна.
    Гадание по лицу : практическая кинезиология / Римма Чевычалова, Елена Костина. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 188 с. - (Ваша тайна).
        ISBN 978-5-386-01550-3.
 

 

 

Шнуровозова, Татьяна Владимировна.
    100 самых красивых фигурок из бисера / Т. Шнуровозова. - Ростов-на-Дону : Владис ; Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2009. - 191 с. : ил. - (Красивые вещи своими руками).
        ISBN 978-5-9567081-2-5. - ISBN 978-5-386-01602-9.
 

 

 

Янгфельдт, Бенгт.
    Ставка - жизнь. Владимир Маяковский и его круг / Бенгт Янгфельдт ; пер. со швед. Аси Лавруши и Бенгта Янгфельдта. - Москва : Колибри, 2009. - 638, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - Библиогр.: с. 618-629. - Указ.
        ISBN 978-5-389-00417-7.
         

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Disnejs, Volts.
    Rotaļlietas stāsts / V. Disnejs ; tulk. Eva Jansone. - Rīga : Egmont Latvija, 2009. - 59 lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: Toy story.
        ISBN 978-9984-431-99-4.
 

 

Hvoinskis, Jānis.
    Lietus pār kanālu e : [dzejoļu krājums] / Jānis Hvoinskis. - Rīga : Neputns, 2009. - 76, [3] lpp.
        ISBN 978-9984-8074-7-8.
 

 

Kraitons, Maikls.
    Spiets : romāns / Maikls Kraitons ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Kontinents, 2006. - 445 lpp. - Oriģ. nos.: Prey.
        ISBN 9984-351-65-3.
 

 

Laukmane, Maija.
    Upes plūst atpakaļ : dzeja / Maija Laukmane ; māksl. red. Raimonda Strode. - Rīga : Jumava, 2009. - 118, [1] lpp., [2] lp. krās. il.
        ISBN 978-9984-386-72-0.
 

 

 

Liepiņš, Pēteris.
    Parāds : [stāsti] / Pēteris Liepiņš ; pēcv. sarakst. Lūcija Ķuzāne ; māksl. L. Gadzina. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2007. - 312 lpp. : il. - P. Liepiņa stāstos aprakstīts kolhozu laiks, sen uzrakstīti dzīves portretējumi, raiti dialogi, labs humors, Latvijas dabas izjūta, no senču paaudzēm mantotais darba tikums, morāla noturība, jūsmīga mīlestība.
        Saturs: Pārbaudījums. Satikšanās zem ūdens. Mēnesis pie dabas krūts. Pēc lietus. Puteņa naktī. Finišs. Mailīte. Spriedums nav pareizs. Zaglis. Uzvarētāja. Cūkas portrets. Ziņkārība maksā naudu... Visskaistākā meitene. Pirmā mīlestība. Rozes uz sniega. Lielais laimests. Pirmā aprīļa nejoks. Makšķerēšana ar pliku āķi... Šoferi, esiet modri! Avārija jeb piekukuļotā mīlestība. Arī es esmu cilvēks. Aktrise. Milicija meklē. Dzīvais mironis. Slava pēc nāves. Autobuss aizgāja ātrāk... Sievu ņemt nav bērnu spēle. Parāds. Kad vālodzei slāpst... Muļķe sirds... Džekiņš. Tikai daži vārdiņi...
        ISBN 978-9984-291-39-0.
 

 

 

Plūme, Ieva.
    Tauriņpasaule : garstāsts / Ieva Plūme ; māksl. Agija Staka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 133, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - (Gandrīz pieaudzis). - 7-9.
        ISBN 978-993-400-435-3.
 

 

Rudzītis, Edmunds.
    Straupes skiču burtnīca : īsproza / Edmunds Rudzītis ; Māra Čaklā atdzejojumi ; māksl. Vitolds Kucins. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 223 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8272-9-2.
 

 

Skailis, Andrejs.
    Samaitātais spoks Jakobs : romāns / Andrejs Skailis ; Ērika Oša zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 191 lpp. : il., ģīm., faks. - (Lata romāns ; 12 (126).
        ISBN 978-9984-8274-9-0.
 

 

Skujiņa, Austra.
    Dziesmas lietainā vakarā : [dzejoļu krājums] / Austra Skujiņa, Raimonds Pauls ; sast. Ineta Blauduma. - Rīga : Jumava, 2009. - 135, [1] lpp. : notis. - Uz vāka nos. nav uzrādīts.
        Saturs: Dziesmiņa lietainā vakarā ; Meitene kafejnīcā ; Šķiršanās dziesma ; Vieglprātīga sirds ; Katedrālē ; Ielas mūzika ; Pagrabā ; Pajaco ; Jāņtārpiņš.
        ISBN 978-9984-386-84-3.
 

 

Tilti : [2 sējumos] / projekta vad., sakārt. un priekšv. aut. Margita Gailītis ; priekšv. sarakst. Vaira Vīķe-Freiberga, Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : Mansards, 2009. - 637, [1] lpp. : ģīm.
        1. sējums. Latviešu mītnes zemju prozas antoloģija.
        Saturs: E. Aistars, A. Apse, L. Bērziņa, T. Dangavs, A. Dziļums, A. Eglītis, I. Grebzde, I. Gubiņa, A. Irbe, V. Jakobsons, G. Janovskis, J. Jaunsudrabiņš, V. Kārkliņš, P. Klāns, J. Klīdzējs, M. Kovaļevska, V. Kroders, T. Ķiķauka, I. Leimane, K. Lesiņš, Z. Mauriņa, K. Miķelsone, A. Niedra, A. Pelēcis, K. Raudive, R. Rīdzinieks, J. Rozītis, A. Ruņģis, J. Sarma, K. Skalbe, Dz. Sodums, I. Šķipsna, J. Turbads, A. Vāvere, B. Veisberga, J. Veselis, A. Voitkus, G. Zariņš, T. Zeltiņš.
        ISBN 978-9984-8123-3-5.
 

 

Tilti : [krājums 2 sējumos] / projekta vad., sakārt. un priekšv. aut. Margita Gailītis ; priekšv. sarakst. Vaira Vīķe-Freiberga, Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : Mansards, 2009. - 606, [1] lpp. : ģīm.
        2. sējums. Latviešu mītnes zemju dzejas antoloģija.
        Aut.: Z. Aistara, V. Avens, B. Bičole, I. Brēdrihs, A. Dagda, V. Dreimane, Fr. Dziesma, A. Eglītis, P. Ērmanis, R. Gāle, L. Gulbe, M. Gūtmane, G. Ikona, A. Ivaska, B. Kaugara, A. Kaugars, V. Krāslavietis, A. Kraujiete, J. Krēsliņš, J. Kronbergs, E. Ķezbere, M. Landmane, Z. Lazda, I. Lindbergs, M. Meirāne, A.P. Mierkalns, L. Muižniece, S. Muižniece, R. Mūks, A. Paegle, G. Pļavkalns, S. Ruņģe, G. Saliņš, K. Skujenieks, R. Skujiņa, V. Sniķere, V. Strēlerte, O. Stumbrs, L. Tauns, V. Toma, T. Tomsons, I. Vīksna, A. Zemdega.
        ISBN 978-9984-8123-4-2.
 

 

Viks.
    Bezgalības centrā : [atziņas, domas, prātojumi] / Viks ; red. Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 95 lpp.
        ISBN 978-993-400-771-2.
          

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Алексеев, Сергей Трофимович.
    Кольцо принцессы : [роман] / Сергей Алексеев. - Москва : ОЛМА-Пресс ; ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 382 с. - (Сокровища Сергея Алексеева).
        ISBN 978-5-224-04876-2. - ISBN 978-5-373-01615-5.
 

 

Алексеев, Сергей Трофимович.
    Молчание пирамид : [роман] / Сергей Алексеев. - Москва : ОЛМА-Пресс ; ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 415 с. - (Сокровища Сергея Алексеева).
        ISBN 978-5-224-05478-7. - ISBN 978-5-373-00218-9.
 

 

Веста, А.
    Хазарская охота : [роман] / А. Веста. - Москва : ОЛМА-Пресс ; ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 379 с. - (Сокровища ариев).
        ISBN 978-5-373-02098-5.
 

 

Берсенева, Анна.
    Антистерва / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 383 с. - Ермоловы (2-я кн.).
        ISBN 978-5-699-31091-3.
 

 

Берсенева, Анна.
    Женщина из шелкового мира / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (My best). - Сериал "Ермоловы".
        ISBN 978-5-699-38829-5.
 

 

Берсенева, Анна.
    Мурка, Маруся Климова / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 380 с. - Ермоловы (3-я кн.).
        ISBN 978-5-699-31092-0.
 

 

Донской, Сергей.
    Глаз урагана : роман / Сергей Донской. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 347 с. - (Шпиономания).
        ISBN 978-5-699-24873-5.
 

 

Коул, Мартина.
    Без лица : [роман] : пер. с англ. / Мартина Коул. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 413 с. - Ориг. назв.: Faceless.
        ISBN 978-5-699-38368-9.
 

 

Майорова, Ирина.
    Турецкий берег, край любви : пляжный роман / Ирина Майорова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 317, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-054326-7. - ISBN 978-5-271-21235-2.
 

 

 

Молчанов, Андрей Алексеевич.
    "Дезу" сливают на рассвете : роман / Андрей Молчанов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Шпиономания).
        ISBN 978-5-699-26172-7.
 

 

 

Поляков, Юрий.
    Гипсовый трубач, или Конец фильма : роман / Юрий Поляков. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 383 с. - (Геометрия любви).
        ISBN 978-5-17-056749-2. - ISBN 978-5-271-22460-7.
 

 

Седов, Б. К.
    Война на рельсах / Б. К. Седов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 315 с. - (Воровской закон). - Трилогия "Оскал волка" ( 2-я кн.).
        ISBN 978-5-373-00585-2.
 

 

 

Седов, Б. К.
    Знахарь. Возмездие / Б. К. Седов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 318 с. - (Воровской закон). - Трилогия "Знахарь" (3-я кн.).
        ISBN 978-5-373-02972-8.
 

 

 

Седов, Б. К.
    Знахарь. Удар в спину / Б. К. Седов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 316 с. - (Воровской закон). - Трилогия "Знахарь" (1-я кн.).
        ISBN 978-5-373-02974-2.
 

 

Седов, Б. К.
    Знахарь. Глоток свободы / Б. К. Седов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 317 с. - (Воровской закон). - Трилогия "Знахарь" (2-я кн.).
        ISBN 978-5-373-02973-5.
 

 

Седов, Б. К.
    Командировка на тот свет / Б. К. Седов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 315 с. - (Воровской закон). - Трилогия "Оскал волка" (3-я кн.).
        ISBN 978-5-373-00587-6.
 

 

 

Седов, Б. К.
    Поступь зомби / Б. К. Седов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 312 с. - (Воровской закон). - Трилогия "Оскал волка" (1-я кн.).
        ISBN 978-5-373-00522-7.
 

 

 

Сенчин, Роман.
    Елтышевы : роман / Роман Сенчин. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 317 с.
        ISBN 978-5-699-35738-3.
 

 

Юнязова, Ольга.
    Цветок папоротника : роман / Ольга Юнязова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 286 с.
        ISBN 978-5-17-060774-7. - ISBN 978-5-271-24460-5.