Nozaru literatūra

 

Ektermane, Brigita.  

     Latvisko zīmju pasaule un enerģija / Brigita Ektermane ; māksliniece Aija Andžāne ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 138 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 138. lpp.
        ISBN 9789934291067.

 

Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi : kolektīvi izstrādātā recenzētā zinātniskā monogrāfija / Rūtas Muktupāvelas, Andas Laķes, Baibas Tjarves zinātniskajā redakcijā ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Rita Grīnvalde, Dr.art. Ieva Tihovska ; autori: Katrīna Feldmane, Kristīne Freiberga, Zane Grigoroviča, Agnese Karlsone, Ance Kristāla [un vēl 6 autori] ; eksperts PhD Mēreida Nika Kreita ; konsultants Dr.art. Ieva Vītola ; literārā redaktore Raita Saleniece ; māksliniece, fotogrāfe Kaiva Dreika ; kopsavilkumu un eksperta rakstu tulkojusi Ingrīda Keviša ; priekšvārdi: Signe Pujāte, PhD Mēreida Nika Kreita, Lita Vēvere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds ; Latvijas Kultūras akadēmija, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 477, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Dr.sc.soc. Anda Laķe, Dr.art. Rūta Muktupāvela, Agnese Pašāne, Dārta Anna Rubena, Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.art. Anita Vaivade. . - Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centrs Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā ieguva finansējumu pētījuma projekta "Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi" īstenošanai. Projekta īstenošanas laiks 12.2018.–12.2020. Pētījumu projekta vadītāja ir Dr.art. Rūta Muktupāvela, pasūtītājs - Latvijas Zinātnes padome, Studiju un zinātnes administrācija.
        ISBN 9789984239156.

 

Lapsa, Lato.  

     Muzungu vismelnākajā Āfrikā : ar autora fotogrāfijām / Lato Lapsa, teksts un fotogrāfijas ; redaktori: Gundega Blumberga, Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 454, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 454.-[455.] lpp.
        ISBN 9789934595660.

 

Stenlijs, Tomass Dž.  

     Miljonāra prāts / Tomass Dž. Stenlijs ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Kalniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2002]. - 405 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9984224414.

 

Talebs, Nasims Nikolass.  

     Antitrauslums : kā gūt labumu no nekārtībām un haosa / Nasims Nikolass Talebs ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; Lauras Belēvičas vāka mākslinieciskais noformējums ; literārā redaktore Sandra Skuja ; zinātniskais redaktors Dr.habil.sc.ing. Manfreds Leontijs Šneps-Šneppe. - Rīga : Jumava, 2022. - 637, [2] lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 613.-[638.] lpp. - Uz vāka: "Diemžēl neparedzētais atgadās - un tas ir paredzami".
        ISBN 9789934205958.

 

Zaremba-Krīgere, Evita.  

     Pa dziesmas pēdām Ziemeļlatgalē / Evita Zaremba-Krīgere. - Rīga : Jumava, 2022. - 144 lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, dziesmu teksti latgaliski.
        ISBN 9789934205972.

 

Курпатов, Андрей.  

     Четвёртая мировая война. Будущее уже рядом! : книга для интеллектуального меньшинства / Андрей Курпатов. - Санкт-Петербург : Капитал ; Нева, 2021. - 389, [2] с. ; 21 см. - (Академия смысла).
        ISBN 9785604099254.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.  

     Profesionāļu spēles / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2022]. , ©2022. - 275, [4] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880464.

 

Atkinsone, Keita.  

     Agrā gaitā es ar suni : romāns / Keita Atkinsone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 397 lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Izmeklē privātdetektīvs Džeksons Broudijs.
        ISBN 9789934312366.

 

Devero, Džūda.  

     Nosacītā slepkavība / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 413 lpp. - (The New York Times bestsellers).
        ISBN 9789934250675.

 

Džeiku, Edijs.  

     Laimīgākais cilvēks uz Zemes : Aušvicas izdzīvotāja stāsts / Edijs Džeiku ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elīna Vēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgavas tipogrāfija] : Jelgava. , ©2022. - 190, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934311604.

 

Hilderbrenda, Elīna.  

     Mulso siržu viesnīca : [romāns] / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 477, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250651.

 

Liepiņš, Āris.  

     Atpakaļ. Uz gaismu : Livingstona - Rīga, 2000-2010 / Āris Liepiņš ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktors Aldis Vēvers ; sakārtojums, priekšvārds: Inga Jēruma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 297, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Grāmatas sākumā ietverts Mudītes Šneideres teksts.
        ISBN 9789934311765.

 

Pārksa, Adele.  

     Nākotnes ēnas : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 475 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250682.

 

Pastare, Agnese.  

     Atstumtā uguns : jauniešu romāns / Agnese Pastare ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Ilvija Dīcmane. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 255 lpp. ; 21 cm. - 7.-9. - Jauno rakstnieku konkurss dalībnieks -- uz vāka.
        [1.] daļa.
        ISBN 9789934300486.

 

Skujenieks, Knuts.  

     Simts : dzejas izlase / Knuts Skujenieks ; sastādījusi Inta Čaklā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 117, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934022296.

 

Streičs, Ēriks.  

     Latviešu dēkainis krievu armijā / Ēriks Streičs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 430, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934312540.

 

Tālers, Guntis.  

     Nemierīgās dvēseles : veļu laika stāsti / Guntis Tālers ; vāka dizaina un ilustrāciju autors Artūrs Bērziņš ; redaktore Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 319, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        Nemierīgās dvēseles ; Atgadījums ar veco baronu ; Vārti ; Balva ; Melnās Līzes krusts.
        ISBN 9789934311413.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Берсенева, Анна.  

     Песчаная роза : роман / Анна Берсенева. - Москва : АСТ, 2022. - 414, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Фамильные ценности).
        ISBN 9785171513696.

 

Булатова, Татьяна.  

     Стрекоза ты моя бестолковая : [роман] / Татьяна Булатова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - Лауреат Международной литературной премии имени И. Гончарова. - О жизни сильней любви -- на переплете.
        ISBN 9785041690915.

 

Бюсси, Мишель.  

     Самолет без нее : [роман] / Мишель Бюсси ; перевод с французского Елены Головиной. - Москва : Phantom press, 2022. - 558, [1] с. ; 22 см.
        ISBN 9785864719114.

 

Джио, Сара.  

     Сладко-горькая история : основано на реальных событиях / Сара Джио ; перевод с английского Эльвира Фарниева. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Зарубежный романтический бестселлер).
        ISBN 9785041207090.

 

Крамер, Марина.  

     Пиранья / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2022. - 376, [1] с ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
        ISBN 9785041705435.

 

Лавряшина, Юлия.  

     Взгляд со дна : роман / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Тень Логова).
        ISBN 9785041617899.

 

Михайлов, Алесандр.  

     Латгалия, ты жизнь моя и песня! : сихи и поэмы / Aleksandrs Mihailovs ; redaktores Valentīna Unda, Gaļina Maslobojeva ; grāmatas dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. , ©2022. - 445 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. - Teksts latviešu un krievu valodā.
        ISBN 9789984293561.

 

Тронина, Татьяна.  

     Снежный сон : роман / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2022. - 349 [1]с. ; 21 см. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной).
        ISBN 9785041684464.

 

Устинова, Татьяна.  

     Роковой подарок : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Первая среди лучших). (Татьяна Устинова: богиня прайм-тайма). - Новое расследование Мани Поливановой -- на переплете.
        ISBN 9785041654054. . - ISBN 9785041654085.

 

Холсингер, Брюс.  

     Нечестная игра : на что ты готов пойти ради успеха своего ребенка / Брюс Холсингер ; перевод с английского И. Кикиной. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 493, [1] с. : ил. ; 22 см.
        ISBN 9785041134754.

 

Līdzīgi raksti