Nozaru literatūra

 

Amata, Selga.
    Nekādu brīnumu. Vienkārši Ziņģīte. Pēc diviem gadiem / Selga Amata ; fotogrāfi: Viesturs Serdāns, Valdis Ilzēns. - Rīga : Trīsdesmit seši, 2010. - 167 lpp. : il. - (Laiks būt veseliem ; 3).
        ISBN 978-9984-99864-0.


Amosovs, V.
    Galvassāpes : kā tās ārstēt un novērst / V. Amosovs ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne Stalte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 112 lpp. - (Laba ārsta padomi). - Ориг. назв.: Головная боль. - Uz vāka aut. nav uzrād.
        ISBN 978-993-400-943-3.

 

Anaņjeva, O.V.
    Hipertonija : kā to ārstēt un novērst / O. Anaņjeva ; no krievu valodas tulkojusi Gunta Silakalne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 116, [1] lpp. : tab. - (Laba ārsta padomi). - Ориг. назв.: Гипертония. - Uz vāka aut. nav uzrād.
        ISBN 978-993-400-944-0.

 

Budže, A.(Alberts).
    Latvijas Romas katoļu priesteri / Alberts Budže. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 375 lpp. : ģīm.
        2.[grām.].
        ISBN 978-9984-291-82-6.

 

Grūtups, Andris.
    Maniaks : par Staņislava Rogaļova apsūdzību seksuālos noziegumos un slepkavībās / Andris Grūtups. - Rīga : Atēna, 2010. - 286, [1] lpp. : il., faks. - Ietver bibliogr. atsaucēs: 280.-[287.] lpp.
        ISBN 978-9984-344-02-7.

 

Latvijas viduslaiku pilis / sast. I.Ose ; LU Latvijas Vēstures institūts. - Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2010. - 439 lpp. : il., k., sh.
        6. grām. Pētījumi par Vidzemes un Zemgales pilīm.
        ISBN 978-9984-8241-6-1.

 

Losons, Kens.
    Prasme sadarboties ar sarežģīta rakstura cilvēkiem / Kens Losons ; no angļu valodas tulkojis Egils Neliuss. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 101 lpp. - (Bizness un karjera). - Oriģ. nos.: Success in dealing with difficult people. - Ietver rād.: 100.-101. lpp.
        ISBN 978-993-400-628-9.

 

Rekšņa, Antons.
    Caur mežiem un purviem / Antons Rekšņa. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 287, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-291-83-3.

 

Slišāns, Ontons.
    Čipierkstneits, jeb, Apcirsto sakņu pieaudzēšana / Ontons Slišāns. - Šķilbēnu pag. : GIRG, z.s. Jakupāni, 2010. - 559 lpp. : il., faks. - Teksts latviešu un latgaliešu val. - Ietver rād.: 526.-548. lpp.
        ISBN 978-9984-94602-3.

 

Suvorovs, Viktors.
    Uzvaras ēna / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 349, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks. - Ietver rād.: 343.-350. lpp. - Oriģ. nos.: Тень победы. - Triloģijas 1. grāmata.
        ISBN 978-9984-8473-3-7.

 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / Liepājas Universitāte ; Latviešu valodas aģentūra. - Rīga : Arona Baltic, 2010. - 112 lpp.
        Nr.5/2010.
        ISBN 1691273X.

 

Vorrena, Šarona.
    Laimes magnēts : izmantojiet pievilkšanas likuma spēku, lai piepildītu savas visslēptākās vēlmes! / Šarona Vorrena ; Akvelīnas Līvmanes tulkojums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 328 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Magnetizing your heart's desire.
        ISBN 978-993-401-029-3.

 

Николаев, Леонид.
    Лечение Золотым усом / Л. Николаев. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 124 с. : ил.
        ISBN 5-222-06383-6.

 

Грэйнджер, Джон Д.
    Империя Александра Македонского : крушение великой державы / Джон Д. Грэйнджер ; пер. с англ. С. О. Махарадзе. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 352 с. : карт.
        ISBN 978-5-271-25911-1. - ISBN 978-5-17-063297-8.

 

Малнач, Александр Дмитриевич, 1968-.
    Русский вопрос : публицистические очерки русского национально-освободительного движения в Латвии, 2004-2006 : сборник статей / Александр Малнач ; фото А. Иванова ; худож. Николай Кривошеин. - Рига : D.V.I.N.A., 2008. - 335 с. ; 21 см.
        Содерж.: Ч.1. Восстание ; Ч.2. Умиротворение ; Ч.3. Продолжение следует?.
        ISBN 9984-19-996-7.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Varslavāne, Diāna.
    Pretspāki : tankas / Diāna Varslavāne. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2010. - 77, [1] lpp. : il., ģīm.
        ISBN 978-9984-291-84-0.

 

Debeļska, Brigita.
    Ar tevi tik viegli... : [dzeja] / Brigita Debeļska. - [B.v.] : [b.i.], [2010]. - 167 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-490-08-3.

 

Harisa, Šarlēne.
    Miris - līdz tumsai : [romāns] / Šarlēne Harisa ; no angl. val. tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 342 lpp. - Oriģ. nos.: Dead until dark.
        ISBN 978-993-400-973-0.

 

Robertsa, Nora.
    Melnie kalni / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 429, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Black hills.
        ISBN 978-9984-355-07-8.

 

Krīgele, Mareike.
    Sava tēva meita : [romāns] / M. Krīgele ; no vācu val. tulk. Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 223 lpp. - Oriģ. nos.: Die Tochter meines Vaters.
        ISBN 978-993-400-485-8.

 

Žuravska, Dzintra.
    Būt sievietei baltā / Dzintra Žuravska ; V. Batrakas zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 189 lpp. : il. - (Lata romāns ; 6(132).
        ISBN 978-9984-8275-9-9.

 

Binčija, Meiva.
    Vilkābeļu mežs : [romāns] / Meiva Binčija ; no angļu val. tulk. I. Brože. - Rīga : Madris, [2010]. - 294 lpp. - Oriģ. nos.: Whitethorn woods.
        ISBN 978-9984-311-70-8.

 

Gulbis, Harijs.
    Brīnišķīgā dzīve / Harijs Gulbis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 421, [1] lpp. - H. Gulbja romānā aprakstīti notikumi Latvijā no 2004. līdz 2008. gadam, taču tie veido tikai ietvaru cilvēku attiecībām, tieksmēm, sapņiem, pasaules izpratnei, eksistenciāliem meklējumiem. Romāns ir gaišs, dzīvi apliecinošs - par cilvēka spēju pieņemt sevi, citus un likteņa pavērsienus.
        ISBN 978-993-400-951-8.

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адамс, Ричард.
    Обитатели холмов : роман-фантазия / Ричард Адамс ; пер. с англ. Т. Чернышевой. - Санкт-Петербург : Терра ; Азбука, 1996. - 518,[3] c.
        ISBN 5-7684-0034-6.

 

Акунин, Борис.
    Сокол и ласточка : роман / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова. - Москва : ОЛМА Медиа Груп, 2010. - 620 с. - (Приключения магистра).
        ISBN 978-5-373-02499-0.

 

Александрова, Наталья.
    Три желания для аквариумной рыбки : роман / Наталья Алексанндрова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 316 с. - (Очень смешной детектив).
        ISBN 978-5-373-01183-9.

 

Барбьери, Элейн.
    Чистое пламя любви : роман / Элейн Барбьери ; пер. с англ. Е. В. Погосян. - Москва : АСТ, 2002. - 333,[1] c. - (Очарование). - Ориг. назв.: Love's Fiery Jewel.
        ISBN 5-17-011390-0.

 

Белянин, Андрей Олегович.
    Век святого Скиминока : роман / Андрей Белянин ; худож. И. Воронин. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2001. - 408,[3] с. : ил.
        ISBN 5-7632-0847-1.

 

Воронин, Андрей Николаевич.
    Му-му. Витязь : [роман] / Андрей Воронин. - Минск : Харвест, 2009. - 319 с.
        ISBN 978-985-16-7208-6.

 

Грегори, Филиппа.
    Вечная принцесса : [роман] / Филиппа Грегори ; пер. с англ. Елены Мелиной. - Москва : Иностранка, 2010. - 510 с.
        ISBN 978-5-389-00720-8.

 

Джойс, Бренда.
    Самозванка : роман / Б.Джойс ; пер. с англ. И. Остаповой. - Москва : АСТ, 2003. - 317,[1] c. - (Очарование). - Ориг. назв.: The Finer Things.
        ISBN 5-17-017059-9.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Дама с коготками : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO-Пресс, 2001. - 428 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 5-04-003987-5.

 

Корита, Майкл.
    Добро пожаловать в ад / М. Корита ; пер. с англ. Е. М. Клиновой. - Москва : Мир книги, 2008. - 459, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: A welcome grave.
        ISBN 978-5-486-02500-6.

 

Куликова, Галина Михайловна.
    Секретарша на батарейках : [повесть] / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 315,[1] c. - (Шоу-детектив).
        ISBN 5-699-03850-7.

 

Кэрролл, Джонатан.
    Кости Луны : [роман] / Джонатан Кэрролл ; пер. с англ. А. Гузмана. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 302 с. - (Mona Lisa). - Ориг. назв.: Bones of the moon.
        ISBN 978-5-699-33750-7.

 

Ле Гуин, Урсула.
    Волшебник Земноморья : [фантастические произведения] / Урсула Ле Гуин ; пер. с англ. И. Тогоевой. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 797,[2] c. - (Шедевры фантастики). - Ориг. назв.: A Wizard of Earthsea.
        ISBN 5-04-009366-7.

 

Леанте, Луис.
    Знай, что я люблю тебя : [ни время, ни пески пустыни, не могут убить любовь : роман] / Луис Леанте ; пер. с исп. Е. Дмитриевой. - Москва : Иностранка, 2010. - 350, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Mira si yo te querré.
        ISBN 978-5-389-00709-3.

 

Линдсей, Джоанна.
    Похищенная невеста : роман / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 1995. - 396,[1] с. - (Шарм).
        ISBN 5-88196-500-0.

 

Лорд, Джеффри.
    Ричард Блейд, властелин : [фантастические романы и рассказы] / Дж. Лорд ; предисл. М. Нахмансона ; пер. с англ. М. Нахмансона и С. Нахмансона. - Санкт-Петербург : ВИС, 1994. - 586,[4] c. - ([Приключения Ричарда Блейда в иных мирах ; Книга 5]).
        ISBN 5-7451-0023-0.

 

Млечный путь : фантастические повести. - Санкт-Петербург : Наука, 1992. - 557,[2] c.
        [Вып.] 1.
        ISBN 5-02-028152-2.

 

Осборн, Мэгги.
    Да! Да! Да! : роман / Мэгги Осборн ; пер. с англ. Л. И. Желоховцевой. - Москва : АСТ, 2002. - 317,[1] c. - (Очарование). - Ориг. назв.: I do, I do, I do.
        ISBN 5-17-011877-5.

 

Плещеева, Дарья.
    Наследница трех клинков : роман / Дарья Плещеева. - Москва : Вече, 2009. - 364, [3] с. ; 21 см. - (Русский авантюрный роман).
        ISBN 978-5-9533435-5-8.

 

Робертс, Нора.
    На берегу : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 382 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Chesapeake.
        ISBN 978-5-699-39046-5.

 

Сьюзанн, Жаклин.
    Долина кукол : [роман] : пер. с англ. / Жаклин Сьюзанн. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 622 с. - (Книга на все времена).
        ISBN 978-5-699-39750-1.

 

Тихонова, Карина.
    Прогулки с Хальсом : [роман] / Карина Тихонова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 349 с.
        ISBN 978-5-17-063304-3. - ISBN 978-5-271-25917-3. - ISBN 978-5-226-01691-2.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Я - судья. Божий дар / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347, [1] с.
        ISBN 978-5-699-38474-7.

 

Чекалов, Денис.
    Печать демона : [роман] / Денис Чекалов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Северо-Запад Пресс, 2007. - 429, [3] с. - (Ведунья).
        ISBN 5-17-038083-6. - ISBN 5-936983-44-7.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti