Nozaru literatūra

 


Adīti un tamborēti aksesuāri : 25 idejas adījumiem un tamborējumiem / tulkojusi Valda Jekabsone-Valtere. - Rīga : Jumava, [2010]. - 87, [1] lpp. : il. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Accessoires de mode.
        ISBN 978-9984-387-63-5.

 


400 dārzeņi, saknes un garšaugi Latvijā : mūsdienu sakņudārzā / sast. un red. Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 236 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8272-2-3.

 

400 padomi kā labāk dzīvot Latvijā katram un visiem / sastād. Andris Dzenis. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 222 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8275-8-2.

 

Gaigals, Juris.
    Mana tēvu zeme : [izstādes katalogs] / J. Gaigals. - [B.v.] : [b.i.], 2010. - 23 lpp. : il.

 

Latvija : pārskats par tautas attīstību 2008/2009 / UNDP. - Rīga : UNDP, 2009. - 226 lpp. : il., tab., diagr. - Ietver bibliogr.
        ISBN 978-9984-451-62-6.

 

Latvijas Nacionālie bruņotie spēki 10 = Latvian National Armed Forces / Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija. - Rīga : Premo, 2001. - 143 lpp. : il. - Teksts paral. latv. un angl. val.
        ISBN 9984-95820-5.

 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija.
    2009. gada publiskais pārskats / Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija. - Rīga : LR Aizsardzības ministrija, [2009]. - 36 lpp. : diagr., krās. il., tab.

 

Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais apskats : 1(38) 2009 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde ; Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde ; Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2009. - 15 lpp. : tab., diagr.
    ISSN 1407-5350.

 

Marianiss, A.
    2012 apokalipse no A līdz Z : kas mūs sagaida, un kā tam sagatavoties? / A. Marianiss ; no krievu valodas tulkojusi Ina Vaitmane. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2010. - 326, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr.: [333.] lpp. - Oriģ. nos.: 2012: апокалипсис от А до Я.
        ISBN 978-9984-7506-0-6.

 

Mežmalis, Andrejs Modris.
    Latviešu Leģions : informācija, fakti, patiesība / Andrejs Modris Mežmalis ; aut. grafiskais noformējums. - 2. iespied. - Rīga : [b.i.], 2010. - 72 lpp. : il., ģīm., faks., kartosh. - Izmantotas Aleksandra Plensnera piezīmes (Informācija par Latviešu leģionu).
        ISBN 978-9984-395-84-5.

 

Norvuda, Robina.
    Sievietes, kas mīl par daudz / Robina Norvuda ; no angļu valodas tulkojis Uldis Sīlis. - Rīga : Jumava, 2009. - 300, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-386-77-5.

 

Pārraut sastingumu : tautsaimniecībs rakstu krājums 2010. - [B.v.] : Pilsoniskā savienība, 2010. - 253 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-490-29-8.

 

Partizānu draudzība = Партизанская дружба / sastād. Alfrēds Rubiks, u.c. - [Rīga] : Latvijas Sociālistiskā partija, 2009. - 328 lpp., [16] lpp. iel. : il. - Teksts latviešu un krievu valodā.
        ISBN 978-9984-398-21-1.

 

Postažs, P.(Pēteris).
    Saruna ar sevi : par mākslu un gleznas kompozīciju / Pēteris Postažs. - Rīga : Pēteris Postažs, 2009. - 277, [3] lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-99493-2.

 

Reģionālā un sociālā dialektoloģija = Regional and social dialectology / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts ; red. un iev. aut. Jeļena Koroļova. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2009. - 190 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - (Komparatīvistikas institūta almanahs ; 18. sēj.) (Valoda un pasaule ; 1. izd.). - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu un krievu val.
        ISBN 978-9984-14-443-6.

 

Rudzītis, Rihards.
    Svētceļotāja piezīmes ; Mūži / Rihards Rudzītis. - Rīga : Sirds Gaisma, 2009. - 168, [4] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-398-91-4.

 

Treijs, Rihards.
    Vilhelms Munters / Rihards Treijs. - Rīga : Jumava, 2010. - 343 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-388-03-8.

 

UNESCO Latvijas nacionālā komisija.
    UNESCO Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu / UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. - Rīga : Apgāds Mantojums, 2007. - 16 lpp.
        ISBN 978-9984-96365-5.

 

UNESCO Latvijas nacionālā komisija.
    UNESCO Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību / UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. - Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2008 (Apgāds Mantojums). - 16 lpp.
        ISBN 978-9984-96366-2.

 

Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti = Languages in Eastern Latvia: data and results of survey = Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāla pielikums : supplement to Journal of the Humanities / red. Ilga Šuplinska, Sanita Lazdiņa. - Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2009. - 466 lpp. : il., kartes., tab. - Ietver bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu un angļu valodā, aptaujas anketas krievu un latgaliešu valodā. - Humanitāro zinātņu žurnāla Via Latgalica 1. pielikums.
        ISBN 978-9984-440-32-3.

 

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls / Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2009. - 143 lpp. : il., portr., sh. - Kopsav. angļu valodā. - Ietver daļu teksta latgaliešu dialektā.
        Nr. 2/2009.

 

Virtuves grāmata / sastād. Aija Geida. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 77, [3] lpp. : krās. il. - Žurnāla "Praktiskais Latvietis" pielikums.
        ISBN 978-9984-8276-2-9.

 

Гончаров, Илья Андреевич.
    Новые строительные материалы / Илья Андреевич Гончаров. - Москва : Эксмо, 2008. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Ремонт : просто решим все проблемы). - Авт. указан перед вып. дан.
        ISBN 978-5-699-26077-5.

 

Колодочкин, Михаил Владимирович.
    Угон авто : мифы и реальность : антиугонный практикум, или как избежать угона машины и спать спокойно / Михаил Колодочкин. - Москва : Параграф-М, 2009. - 144, [3] с. : ил. ; 24 см.
        ISBN 978-5-917500-01-0.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Болезни позвоночника и суставов : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. - 160 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 6).
        ISBN 978-5-938782-81-5.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Диалог с доктором : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2003. - 219 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 11).
        Часть 2. Время удивительных открытий.
        ISBN 5-949460-59-6.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Диалог с доктором : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. - 286 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 15).
        Часть 4. Музыка исцеления.
        ISBN 978-5-938782-50-1.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Диалог с доктором : практика заочного лечения : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. - 255 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 12).
        Часть 3. Единение наших сердец.
        ISBN 978-5-938786-20-2. - ISBN 978-5-938786-35-6.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Сердце и сосуды : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2006. - 250 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 9).
        ISBN 5-949460-07-3.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Творение мира : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. - 220 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 13).
        Том 1.
        ISBN 978-5-938784-92-5.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Творение мира : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. - 159 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 14).
        Том 2.
        ISBN 978-5-938784-93-2.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Человек и Вселенная : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. - 186 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 5).
        ISBN 978-5-938780-10-1.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Женские болезни : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. - 190 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 3).
        ISBN 978-5-938785-99-1.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Органы пищеварения : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. - 189 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 2).
        ISBN 978-5-938786-07-3. - ISBN 978-5-938782-83-9.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Преодоление старения : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. - 234 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 7).
        ISBN 978-5-938786-00-4. - ISBN 978-5-938782-96-9.

 

Коновалов, Сергей Сергеевич.
    Книга, которая лечит. Путь к здоровью : информационно-энергетическое учение / С. С. Коновалов. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. - 221 с. : ил. - (Книга, которая лечит ; 4).
        ISBN 978-5-938786-06-6.

 

Красота и здоровье женщины : диета, уход, загар, гимнастика / пер. с нем. Т. А. Набатниковой. - Москва : Кристина и К, 1994. - 127 с. : ил. - (Подруга).
        ISBN 5-87889-021-6.

 

Экономический словарь / А. И. Архипов и др. ; отв. ред. А. И. Архипов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2010. - 669, [3] с. : ил. ; 17 см. - Авт. указаны на обороте тит. л.
        ISBN 978-5-392-01175-9.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bulgakovs, Mihails.
    Meistars un Margarita : romāns / Mihails Bulgakovs ; no krievu val. tulk. Ojārs Vācietis. - Rīga : Jumava, 2005. - 431, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Мастер и Маргарита.
        ISBN 9984-05-872-7.

 

Klāna, Kelīna.
    Trīs vītušas rozes / Kelīna Klāna ; Elitas Ābeles zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 239 lpp. : il. - (Lata romāns ; (7)133).
        ISBN 978-9984-8276-1-2.

 

Lekarē, Džons.
    Misijas dziesma / Džons Lekarē ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 357, [3] lpp. : karte. - Oriģ. nos.: Mission song.
        ISBN 978-993-400-484-1.

 

Rēzekne - 2010 : dzejoļu almanahs / sast. Olga Afanasjeva, M. Šeršņova. - Rēzekne : [b.i.], 2010. - 179 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-490-89-2.

 

Ruiss Safons, Karloss.
    Vēja ēna / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojis Centis Gercāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 526, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Sombra del viento.
        ISBN 978-993-400-882-5.

 

Sansoms, K. Dž.
    Valdnieks / K. Dž. Sansoms ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 590, [1] lpp. - Ietver bibliogr.: 590.-[591] lpp. - Oriģ. nos.: Sovereign.
        ISBN 978-993-400-329-5.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Артемов, Владислав.
    Капитан Родионов. Последний выбывает / Владислав Артемов. - Москва : АСТ-Пресс СКД, 2001. - 447 с. ; 21 см.
        ISBN 5-944640-19-7.

 

Воронин, Андрей Николаевич.
    Инкассатор. Один шаг между жизнью и смертью : детективный роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2001. - 398 с.
        ISBN 985-456-565-3.

 

Воронин, Андрей Николаевич.
    Слепой. Шальные деньги : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2001. - 383 с. - (Кровавый след).
        ISBN 985-456-802-4.

 

Доценко, Виктор Николаевич.
    Команда Бешеного : [роман] / Виктор Доценко. - Москва : ВАГРИУС, 1994. - 526 с.
        ISBN 5-7027-0210-7.

 

Доценко, Виктор Николаевич.
    Черный трибунал : Бешеный против Лютого / Виктор Доценко, Федор Бутырский. - Москва : Вагриус, 1999. - 427, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 5-7027-0896-4.

 

Дудинцев, Олег.
    Заказуха : [повести] / Олег Дудинцев. - Санкт-Петербург : Нева ; Москва : ОЛМА-пресс, 2000. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Менты).
        ISBN 5-7654-0626-2. - ISBN 522400926X.

 

Желязны, Роджер.
    [Сборник] / Роджер Желязны, Роберт Силверберг, Альфред Бестер ; пер. с англ. и сост. В. Баканова. - Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1991. - 367 с. : ил. ; 22 см. - (Мастера американской фантастики).
        ISBN 5-85020-078-9.

 

Зуя, Айя.
    www.homosapiens ... : [роман] / Айя Зуя, Имант Александр Озерский. - Рига : Имант Александр Озерский, 2009. - 153 с. ; 20 см. - "И пришёл на Землю человек" -- На обложке.
        ISBN 978-993-480-540-0.

 

Кейн, Элейн.
    Жемчужина Авиньона : роман / Элейн Кейн ; пер. с англ. А. И. Криволапова. - Смоленск : Русич, 1995. - 365, [1] c. - (Диадема) (Женский любовно-исторический роман).
        ISBN 5-88590-372-7.

 

Маклин, Алистер.
    Когда бьет восемь склянок : пер. с англ. / Алистер Маклин. Кровавый рассвет / Микки Пиллейн. Можно любить и лысых / Сан-Антонио. - Таллинн : Гарт ; Принтэст, 1992. - 474,[3] с. - (Мир детектива ; 4).
        ISBN 5-7985-0019-5.

 

О'Делл, Тара.
    Прекрасная саксонка : роман / Тара О'Делл ; пер. с англ. В. Н. Матюшиной. - Москва : АСТ, 2003. - 350, [1] с. - (Очарование). - Ориг. назв.: The Saxon's Daughter.
        ISBN 5-17-018284-8.

 

Остросюжетный детектив : романы : пер. с англ. / Д. Чейз, Э. Уоллес, А. Маклин. - Харьков : НЕОФИТ. ЛТД ; Экспресс СП "ИНАРТ", 1993. - 564, [2] c.
        Вып. 11.
        Содерж.: Ловушка / Д. Чейз, Тайна Яхты "Полианта" ; Кетти / Э. Уоллес. Кукла на цепочке / А. Маклин.
        ISBN 5-85882-141-3.

 

Роббинс, Гарольд.
    Соблазнитель душ : роман / Гарольд Роббинс ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 1995. - 430 с. - (New Hollywood).
        ISBN 5-88196-320-2.

 

Сьюэлл, Энн.
    Приключения черного красавчика, или Автобиография одной лошади : повести / Энн Сьюэлл. Моя жизнь / Э. Сетон-Томпсон. Белый клык / Джек Лондон ; пер. Е. Богдановой, А. Макаровой. - Минск : Харугва, 1994. - 476 с. : ил. - 7-9.
        ISBN 5-87884-142-8.

 

Шейнин, Лев Романович.
    Записки следователя : [сборник] / Лев Шейнин. - Москва : Вече ; Джокер, 1994. - 509,[2] с. ; 21 см. - (Мастера современного детектива). - На пер. только загл. сер.
        Содерж.: Рассказ о себе ; Месть ; Отец Амвросий ; Новогодняя ночь ; Дети прошлого ; Генеральша Апостолова ; Три самоубийства ; Гибель Надежды Спиридоновой ; Ночной пациент ; Чужие в тундре, и др. произведения.
        ISBN 5-7141-0217-7.

 

Эрнестам, Мария.
    Коктейль со Смертью / Мария Эрнестам ; пер. со шведского Е. Хохловой. - Москва : Мир книги, 2008. - 302, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-486-02097-1.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti