Nozaru literatūra

 

Belševica, Vizma

    Melns - sarkans - zelts... [Skaņu ieraksts] : dzeja : [lasījumi] / Vizma Belševica ; lasa autore? Dina Kuple un Elita Kļaviņa. - [Rīga] : Apostrofs, 2010. - 1 skaņu CD (ap 114 min.) : digitāls, stereo ; 12 cm. + 1 brošūra (19 lpp.). - (Klausāmgrāmata). - Mp3 formātā. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā.


Karjeras veidošana : sarunas ar pasaules biznesa līderiem : tulkojums no angļu valodas. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 104 lpp. - (Lessons learned). - Oriģ. nos.: Managing your career.

        ISBN 978-9984-8263-0-1.


Kurpatovs, Andrejs.

    Septiņas unikālas receptes kā uzvarēt nogurumu : bestsellers / Andrejs Kurpatovs ; no krievu valodas tulkojusi Lilija Lauce. - Rīga : Vieda, [2010]. - 190,[2] lpp. - (Mazais psihoterapeits) (Ekspreskonsultācija). - Oriģ. nos.: Семь уникальных рецептов победить усталость.

        ISBN 978-9984-7824-8-5.

 

Laipni lūgti Eiropas Parlamentā! : [komplekts] / Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts. - [Luksemburga] : Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, [2009]. - 1. grām. 51 lpp., 2. grām. 23 lpp., 1 DVD : il., fotogr., diagr., tab. + 1 DVD. - Komplektā: 2 grām., 1 DVD.

        Saturs: Eiropas Parlaments ; Eiropas Parlamenta sejas 2007-2009 ; Viena diena Eiropā.

        ISBN 928232320X. - ISBN 92-8232-296-3.

 

Lapsa, Lato.

    Indija ne pa jokam. Un Pakistāna arī / Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 262, [1] lpp., [56] lpp. : il.

        ISBN 978-9984-8474-8-1.

 

Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais apskats : 2(43) 2010 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde ; Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde ; Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2009. - 15 lpp. : tab., diagr.

    ISSN 1407-5350.

 

Muldašovs, Ernsts.
    Dievu Pilsētas meklējumos / Ernsts Muldašovs ; no krievu valodas tulkojusi Indra Andersone. - Rīga : Avots, 2008. - 639 lpp. : il. - (Kas mēs esam?). - Oriģ. nos.: В поисках Города Богов.
        4. grāmata. Dzīvības Matrica uz Zemes.
        ISBN 978-9984-8005-0-9.

 

Ņekrasovs, Anatolijs.
    Mātes mīlestība / Anatolijs Ņekrasovs ; no kr. val. tulk. Ina Vaitmane. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2010. - 214 lpp. - Oriģ. nos.: Материнская любовь.
        ISBN 978-9984-7506-1-3.

 

Rasisma un neiecietības novēršana : mācību materiāls tiesībsargājošām institūcijām / Artūrs Kučs, Juris Gromovs, Aija Lulle. - Rīga : Starptautiskā Migrācijas organizācija Rīgas birojs, 2009. - 215, [1] lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        Saturā: Starptautiskie standarti rasisma un neiecietības novēršanai un apkarošanai ; Vispārējs apskats par nozīmīgākajiem ANO cilvēktiesību līgumiem un institucionālajiem mehānismiem rasisma un neiecietības apkarošanai ; ANO Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu ... [u.c.].
        ISBN 978-9984-98004-1.

 

Skautu un gaidu dziesmas. - [Rīga] : [Latviešu skautu kustība] ; [Latviešu gaidu kustība], 2010. - 181 lpp. : il., notis. - Uz vāka nos.: ''Skautu gaidu dziesmas''.
        ISBN 978-993-481-391-7.

 

Teilors, Eldons.
    Prāta programmēšana : no smadzeņu skalošanas līdz pašpalīdzībai / Eldons Teilors ; no angl. val. tulk. Dace Vanaga. - Rīga : Lietusdārzs, 2010. - 350 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Mind programming.
        ISBN 978-993-481-443-3.

 

Uzziņas līdzeklis un noderīga informācija darbā ar migrācijas jautājumiem : imigrācija un mediji / Artūrs Kučs, Juris Gromovs, Aija Lulle ; līdzaut. Anete Erdmane. - Rīga : Starptautiskā Migrācijas organizācija Rīgas birojs, 2009. - 214, [1] lpp. : tab. - Bibliogr. norādes parindēs.
        Saturā: Kāpēc cilvēki migrē? ; Migrācija pasaulē ; Demogrāfijas ietekme uz migrāciju ; Nesenā imigrācija pasaulē faktos ; Daži nodarbinātības skaitļi un fakti pasaulē ; Migrācija Eiropā ... [u.c.].
        ISBN 978-9984-98003-4.

 

Vēriņa, Vita.
    Olģerts Zīverss un viņa balvas laureāti / Vita Vēriņa ; māksl. Rolands Gustiņš. - Rīga : Laiks, 2010. - 207 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 189.-197.lpp. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-993-481-390-0.

 

Zvejnieks, Kārlis.
    Zelta cauna : [atmiņas] / Kārlis Zvejnieks. - Rīga : Kārlis Zvejnieks, 2010 (Rīga). - 112 lpp. : fotogr. - Bibliogr.: [2.]lpp.
        ISBN 978-993-481-392-4.

 

Economic Development of Latvia : report / Ministry of Economy, Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Economy, Republic of Latvia, June 2010. - 140 p. : il.
    ISSN 1407-4109.

 

Бутулис, Илгварс.
    История Латвии / Илгварс Бутулис, Антоний Зунда ; лит. пер. с латыш. Роалда Добровенского. - Рига : Jumava, 2010. - 240 с. : ил.
        ISBN 978-9984-387-80-2.

 

Голдсуорти, Адриан.
    Юлий Цезарь : [полководец, император, легенда] / Андриан Голдсуорси ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : Эксмо, 2007. - 669, [1] с., [8]л. ил. : ил., карт. ; 22 см. - (Колесо истории). - Библиогр.: с. 628-632.
        ISBN 978-5-699-23148-5.

 

Материальные памятники русской культуры в странах Балтии 1710-2010 : сборник материалов конференции / под ред. А. Гапоненко. - Таллинн : Институт Европейских исследований ; Рига ; Вильнюс, 2010. - 175 с. : фотогр., факс., карт. - Библиогр. в конце статей.

 

Материя диалекта и идиолект перевода = The substance of dialect and the idiolect of translation = Dialekta matērija un tulkojuma idiolekts / red. Oksana Komarova, Jeļena Koroļova ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 211, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Альманах Института компаративистики , 1691-6107 ; Том 22) (Язык и мир ; Вып. 2). - Содержит библиографию (в конце статей). - "Lingvistika, sinhronija, diahronija"--На обл.
        ISBN 978-9984-14-491-7.

 

Никольский, Михаил Владимирович.
    Боевые танки США / М. В. Никольский. - Москва : АСТ ; Астрель, 2001. - 282 с. : ил. - (Современная бронетехника).
        ISBN 5-17-008781-0. - ISBN 527102203X.

 

Прибалтийские русские : история в памятниках культуры (1710-2010) / под общей ред. А. В. Гапоненко ; Институт европейских исследований. - Рига : Институт европейских исследований, 2010. - 731, [2] с. : ил., карт. ; 22 см. - Содержит библиографию в конце статей. - В надзаг.: Институт европейских исследований.
        ISBN 978-993-481-132-6.

 

Федосеев, Семен Леонидович.
    Танки Первой мировой войны : иллюстрированный справочник / С. Л. Федосеев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2002. - 287 с. : ил. - (Военная техника).
        ISBN 5-17-010599-1. - ISBN 5-271-02628-0.

 

Хаффингтон, Арианна.
    Как избавиться от комплексов в любви, на работе и в жизни / Арианна Хаффингтон ; пер. с англ. Л. А. Бабук. - Минск : Попурри, 2010. - 303 с.
        ISBN 978-985-15-0424-0.

 

Шпаковский, Вячеслав Олегович.
    Танки. Уникальные и парадоксальные / В. О. Шпаковский. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Полигон, [2007]. - 142, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Иллюстрированная энциклопедия).
        ISBN 517039960X. - ISBN 5-89173-337-4.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andričs, Ivo.
    Grāmata un citi stāsti / Ivo Andričs ; no serbu val. tulk. Vinifreds Kraučis ; pēcv. sarakst.: Māris Rungulis, Ēriks Kūlis, Ieva Lešinska u.c. - [Rīga] : Latvijas Rakstnieku savienība, 2009. - 207, [2] lpp., [4] lp. foto. - Oriģ. nos.: Book and other Stories.
        Saturs: Dzīvais līķis ; Tilts pār Žepu ; Musafirhanā ; Alijas Džerzeleza ceļš ; Nāve Sinanas klosterī ; Rzavas krasti ; Slāpes ; Izkapts ; Mila un Prelacs ; Pie Počiteļas akmens ; Grāmata ; Panorāma ; Vasara dienvidos.
        ISBN 978-9984-398-58-7.

 

Barts, Rolāns.
    Mitoloģijas / Rolāns Barts ; no franču valodas tulkojusi Sarmīte Madžule. - [Rīga] : Omnia mea, 2010. - 228, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Mythologies.
        ISBN 978-9984-99266-2.

 

Benvils, Džons.
    Neaizskaramais : [romāns] / Dž. Benvils ; no angl. val. tulk. Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 494, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Untouchable.
        ISBN 978-993-400-795-8.

 

Bērza, Ilga.
    Gadalaiku gaisma : dzeja / Ilga Bērza. - Alūksne : SELJA, 2009. - 224 lpp.
        Saturs: Domu vēstules ; Ilgi laimes lietus lija ; Dzejoļi-smejoļi ; Rudens sveces ; Juku jukām ; Ticēt, cerēt katrs drīkst ; Vecmāmiņas dāvanas.
        ISBN 978-9984-97829-1.

 

Doda, Kristīna.
    Mīļotais zaglis / Kristīna Doda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 377, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Trouble in high heels.
        ISBN 978-9984-355-06-1.

 

Eljota, Ketrina.
    Viena diena maijā / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2010. - 411, [1] lpp. - Oriģ. nos.: One day in May.
        ISBN 978-9984-355-26-9.

 

Langa, Liāna.
    Vilkogas : dzejas 2006-2010 / Liāna Langa. - Rīga : Neputns, 2010. - 80, [3] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8076-8-3.

 

Liepa, Anita.
    Kumeļa gadi : atmiņu romāns / Anita Liepa. - Daugavpils : Daugavpils Centrālā bibliotēka, 1993. - 161, [2] lpp. : il.

 

Ziedonis, Imants.
    Vēl ko : [dzeja un pārdomas] / Imants Ziedonis ; sast. un red. Liāna Langa. - Rīga : Mansards, 2010. - 130, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-8126-8-7.

 

Skujenieks, Knuts.
    Nekā personīga : (atskaitot afrodīti līdaciņu un aleksandra augstumus) 2008-2010 / Knuts Skujenieks ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2010. - 69, [2] lpp. - Uz vāka un titlp. minēts tikai aut. vārds.
        ISBN 978-9984-8076-7-6.

 

Veronēzi, Sandro.
    Rāmais haoss / Sandro Veronēzi ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010. - 389, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Caos calmo.
        ISBN 978-9984-233-20-8.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Барбышева, Марина.
    Звездочет. Любовник фортуны / Марина Барбышева. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 349 с. - (Русский сериал).
        ISBN 5-224-05007-3.

 

Бенцони, Жюльетта.
    Слезы Марии-Антуанетты : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. Е. Мурашкинцевой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 510 с. - Ориг. назв.: Les Larmes de Marie-Antoinette.
        ISBN 978-5-699-44184-6.

 

Виггс, Сьюзен.
    Просто дыши : роман / Сьюзен Виггс ; пер. с англ. О. Н. Крутилиной. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 446, [1] с. - Ориг. Назв.: Just Breathe.
        ISBN 978-5-227-02186-1.

 

Гуляковский, Евгений Яковлевич.
    Меч Прометея : роман, повесть / Евгений Гуляковский. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 444 с. : ил. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 5-699-13657-6.

 

Гуляковский, Евгений Яковлевич.
    Хроники инспектора Ротанова : роман / Евгений Гуляковский. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 445 с. : ил. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 5-699-12971-5.

 

Женщина в озере : сборник : пер. с англ. / Ричард Старк, Раймонд Чандлер, Эллери Квин. - Москва : СКС, 1994. - 445, [2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Лимоны никогда не лгут ; Р. Старк. Женщина в озере / Р. Чандлер ; Жила-была старуха / Э. Квин.
        ISBN 586092058X.

 

Майер, Стефани.
    До рассвета. Недолгая вторая жизнь Бри Таннер : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. М. Десятовой, Е. Костиной. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 218 с. - Ориг. назв.: The short second life of Bree Tanner.
        ISBN 978-5-17-068736-7. - ISBN 978-5-271-30738-6.

 

Мариинский, Евгений Пахомович.
    Я дрался на "Аэрокобре" / Евгений Мариинский. - Москва : Яуза ; Эксмо, 2005. - 284, [2] с., [4] л. ил., портр. ; 21 см. - (Солдатские дневники) (За нашу Советскую Родину!). - На обл. в подзаг.: "Бэллочка" с красными звездами.
        ISBN 5-699-10871-8.

 

Моя плоть сладка : [сборник : пер. с англ.] / М. Брайэн, Д. Кин, Д. Д. Карр. - Москва : СКС, 1994. - 414,[2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Драма на Мальорке / М. Брайэн. Моя плоть сладка / Д. Кин. Убийство в музее восковых фигур / Д. Д. Карр.
        ISBN 5-86092-055-5.

 

Обвинение в убийстве : сборник : пер. с англ. / Р. Стаут, Р. Макдональд, А. Кристи. - Москва : СКС, 1996. - 429,[2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Охота за матерью / Р. Стаут. Обвинение в убийстве / Р. Макдональд. Тайна семи циферблатов / А. Кристи.
        ISBN 5-86092-076-8.

 

Орлов, Алекс.
    Ультиматум : роман / Алекс Орлов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 412 с. : ил. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 978-5-699-20258-4.

 

По доброте сердечной : [сборник : пер. с англ.] / П. Чейни, К. Браун, Э. С. Гарднер. - Москва : СКС, 1996. - 476, [2] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-082-2.

 

Резекненский поэтический вестник 2007-2010 : выпуски 1-100 / ред.-сост. Александр Якимов. - Резекне : [б. и.], 2010. - 207 с. : ил., портр.
        ISBN 978-9984-490-99-1.

 

Рой, Олег.
    Галерея "Максим" : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347, [1] с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 978-5-699-43220-2.

 

Рой, Олег.
    Нелепая привычка жить : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 349 с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 978-5-699-42349-1.

 

Семенова, Мария.
    Волкодав : роман / Мария Семенова. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука, 2007. - 670 с. - (Классика).
        ISBN 5-17-042203-2. - ISBN 5-352-01968-3.

 

Коллинз, Сьюзен.
    И вспыхнет пламя : [продолжение романа "Голодные игры"] / Сьюзен Коллинз ; пер. с англ. Ю. Моисеенко. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 414 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Catchihg fire.
        Книга 2.
        ISBN 978-5-17-067128-1. - ISBN 978-5-271-29346-7. - ISBN 978-5-226-02682-9.

 

Стил, Д.
    Верить в себя / Даниэла Стил ; пер. с англ. В.Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2010. - 445, [1] с. - Ориг. назв.: Honor thyself.
        ISBN 978-5-699-37247-8.

 

Хантер, Стивен.
    Снайпер : [роман] / Стивен Хантер ; пер. с англ. И. Евтишенкова. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2007. - 684 с. - (Топ-детектив).
        ISBN 5-699-19749-4.

 

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti