Nozaru literatūra

 

Bhagvata, Sangita.
    Emocionālās brīvības tehnikas : prāta, ķermeņa un dvēseles veselībai / Sangita Bhagvata ; no angļu valodas tulkojusi Nanete Neimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 148, [1] lpp. : il., tab. - Oriģ. nos.: Emotional freedom techniques.
        ISBN 978-993-401-643-1.

 

Brice, Baiba.
    Skaņu pasakas un ritma rotaļas : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Baiba Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 143, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-993-401-393-5.

 

Ezergaile, Inta.
    Raksti : sievišķais / vīrišķais un feminisms / Inta Ezergaile ; no angļu valodas tulkojušas: Dagnija Dreika, Ingūna Beķere ; sastād. Anda Kubuliņa. - Rīga : Zinātne, 2011. - 603, [1] lpp. - Ietver bibliogr.: 586.-589. lpp. un zemsvītras piezīmēs un rād.: 590.-604. lpp.
        ISBN 978-9984-8088-8-8.

 

Ikšelis, Aivars.
    Ceļojums mākslas pasaulē / Aivars B. Ikšelis. - [Valka] : Stalkers A IK, 2010. - 827 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (sadaļu beigās) un rād.: 699.-744. lpp. - Kopsavilkums angļu, spāņu un vācu val.
        ISBN 978-9984-491-44-8.

 

Halkvists, Janne.
    Ārstniecības augi mājas aptieciņā : dziedini sevi ar ājurvēdu un dabas veltēm / Janne Halkvists ; no zviedru valodas tulkojušas Vineta Svelča, Madara Bernharda. - Rīga : Madris, [2011]. - 159, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr.: 157. lpp. un rād.: 149.-156. lpp. - Oriģ. nos.: Örtapoteket.
        ISBN 978-9984-314-46-4.

 

Latvija 2010: galvenie statistikas rādītāji / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, [2011]. - 63 lpp. : diagr., tab., k. - (Latvijas statistika).
        ISBN 978-9984-06-382-9.

 

Latvijas statistikas gadagrāmata 2009= Statistical yearbook of Latvia 2009 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 635 lpp. : sh., tab. - Teksts paral. latv., angl. val.
        ISBN 978-9984-06-367-6.

 

Latvijas statistikas gadagrāmata 2010= Statistical yearbook of Latvia 2010 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 600 lpp. : sh., tab. - Teksts paral. latv., angl. val.
        ISBN 978-9984-06-399-7.

 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība: atdzīvināšana : (pieaugušo padziļinātā kardio-pulmonālā atdzīvināšana) / red. Dainis Krieviņš. - 2. izd. - Rīga : NMPC, 2004. - 392 lpp. : il. - Bibliogr. nodaļu beigās. - 2. grām. no cikla "Neatliekamā medicīniskā palīdzība".
        ISBN 9984-92071-2.

 

Valants, Guntars.
    Tikai rozes... / Guntars Valants. - Rīga : Madris, [2011]. - 213, [1] lpp. : il. - Ietver rād.: 213.-[214.] lpp.
        ISBN 978-9984-314-10-5. - ISBN 9984-314-10-3.

 

Vedins, Ivans.
    Mācīšanas māksla / Ivans Vedins. - Rīga : Avots, c2011. - 359 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju: [357.]-359. lpp. - Kopsavilkums angļu, krievu valodās.
        ISBN 978-9984-85921-7.

 

Vides rādītāji Latvijā 2009. gadā: statistiko datu krājums = Environmental indicators in Latvia 2009 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2010. - 51 lpp. : tab. - (Latvijas statistika). - Teksts paral. latv., angļu val.
        ISBN 978-9984-06-392-8.

 

Бернд, Эд, младший.

    Развитие экстрасенсорных способностей по методу Сильва / Эд Бернд, младший ; пер. с англ. П. А. Самсонова. - Минск : Попурри, 2000. - 254 с. : ил. - (Живите с умом).

        ISBN 985438487X.

 

Вагин, Игорь(Игорь Олегович).
    Умейте мыслить гениально / Игорь Вагин. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2003. - 190 с. : ил. ; 21 см. - (Сам себе психолог).
        ISBN 5-318-00387-7.

 

Вагин, Игорь(Игорь Олегович).
    Как стать первым : практический коучинг по-русски / И. Вагин, А. Глущай. - Москва : АСТ ; Астрель ; Ермак, 2004. - 277 с. : ил. ; 21 см. - (Психология).
        ISBN 5-17-020564-3. - ISBN 5-271-07513-3. - ISBN 5-9577074-2-2.

 

Заннос, Сюзан.
    Человеческие типы : строение тела и пихология : как воспринимают мир люди разных типов тела / Сюзан Заннос ; пер. с англ. А. И. Флотский. - Санкт-Петербург : Весь, 2004. - 350 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 348-350.
        ISBN 5-9573032-0-8.

 

История России. ХХ век: учебное пособие / отв. ред. В. П. Дмитренко. - Москва : АСТ, 2000. - 607 с. - (История России с древнейших времен до конца XX века).
        ISBN 5-237-02237-5.

 

История России: с начала XVIII до конца XIX : учебное пособие / отв. ред. А. Н. Сахаров. - Москва : АСТ, 2000. - 543 с. - (История России с древнейших времен до конца XX века).
        ISBN 5-17-001609-3.

 

Кленов, Игорь Николаевич.
    Георгий Гурджиев и тайна "четвертого пути" / Игорь Кленов. - Санкт-Петербург : Невский проспект, 2004. - 128 с. - (Странники Духа).
        ISBN 594371555X.

 

Коткин, Андрей.
    От зоопарка к зоопарку по Европе / Андрей Коткин. - Москва : Армада-Пресс, 2001. - 366 с. : ил. - (Вольные путешествия).
        ISBN 5-309-00272-3.

 

Масси, Роберт К.
    Романовы : Последняя глава : пер. с англ. / Роберт К. Масси. - Смоленск : Русич, 1997. - 442 с. : ил. - (Тирания).
        ISBN 5-88590-637-8.

 

Норбеков, Мирзакарим.
    Уроки Норбекова : дорога в молодость и здоровье / М. Норбеков, Ю. Хван. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 178, [4] с. : ил. ; 20 см. - (Исцели себя сам). - На тит. л. в вых. дан.: Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск.
        ISBN 5-8046-0092-3.

 

Плетение из лозы и других материалов. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2002. - 183 с. : ил. - (В помощь фермеру).
        ISBN 5-88475-439-6.

 

Псковский биографический словарь/ М-во образования Рос.Федерации. Псков. гос. пед. ин-т им. С. М. Кирова ; ред. В. Н. Лещикова. - Псков : ПГПИ им. С.М. Кирова, 2002. - 529 с., [1] л. цв. ил. ; 27 см. - Издание представляет собой первую попытку дать биографические сведения энциклопедического характера о людях, связанных судьбою с Псковской землей и оставивших заметный след в ее истории с давних времен до современности. Для широкого круга читателей. - На тит. л.: 1100 лет.
        ISBN 5-87854-219-6.

 

Семенов, Григорий Михайлович.
    О себе : воспоминания, мысли и выводы / Атаман Семенов. - Москва : АСТ ; Гея итэрум, 1999. - 316, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 5-237-03600-7. - ISBN 5-85589-048-1.

 

Сильва, Хозе.
    Управление разумом по методу Сильва : пер. с англ. / Хозе Сильва, Филип Миэле. - Минск : Попурри, 2000. - 254 с. : ил. - (Живите с умом).
        ISBN 985-438-102-1.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Gibinss, Deivids.
    Krustnešu zelts / Deivids Gibinss ; no angļu valodas tulkojis Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 429, [1] lpp. : karte. - Oriģ. nos.: Crusader gold.
        ISBN 978-993-401-320-1.

 

Hilla, Melisa.
    Zem citām zvaigznēm / Melisa Hilla ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 409, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-355-33-7.

 

Kostova, Elizabete.
    Gulbja nolaupītāji / Elizabete Kostova ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 500, [1] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Oriģ. nos.: Swan thieves.
        ISBN 978-9984-8475-9-7.

 

Londons, Džeks.
    Mārtins Īdens / Džeks Londons ; no angļu valodas tulkojusi Lūcija Rambeka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 534, [1] lpp. - (Zvaigznes mazā klasika). - Oriģ. nos.: Martin Eden.
        ISBN 978-993-400-268-7.

 

Makjuans, Ians.
    Česilas pludmalē / Ians Makjuans ; no angļu valodas tulkojusi Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 174, [2] lpp. - Oriģ. nos.: On Chesil beach.
        ISBN 978-993-401-094-1.

 

Mensela, Džila.
    Kā no zila gaisa / Džila Mensela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 412, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Head over heels.
        ISBN 978-9984-355-39-9.

 

Monteņs, Mišels de.
    Raudzes : no trešās eseju grāmatas / Mišels de Montēņs ; no franču valodas un citātus no latīņu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Nordik, 2010. - 235, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Essais.
        ISBN 978-9984-85405-2.

 

Rūmnieks, Valdis.
    Čaks / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 787, [2] lpp.
        ISBN 978-993-401-402-4.

 

Višņevskis, Janušs Leons.
    Vientulība tīmeklī / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu valodas tulkojusi Irēna Birzvalka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 453, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Samotność w sieci.
        ISBN 978-993-400-990-7.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бош, Диана.
    Разносчик пиццы / Диана Бош. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 315 с. - (Детектив - событие).
        ISBN 978-5-699-44674-2.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Возвращение пираньи / Александр Бушков. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС ; Санкт-Петербург : НЕВА, 1998. - 572 с. - (Русский проект).
        ISBN 5-224-00043-2.

 

Вермот, Верена.
    Запретная женщина, или Первая жена шейха : [роман] / Верена Вермот ; пер. с нем. Р. Эйвадис. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 381, [2] с. : ил.
        ISBN 978-5-699-45384-9.

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
    Танцы с Варежкой : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 319 с.
        ISBN 978-5-17-071137-6. - ISBN 978-5-271-32160-3.

 

Ильф, Илья Арнольдович.
    Золотой теленок : роман / Илья Ильф, Евгений Петров. - Москва : ОЛМА-Пресс, 2006. - 414 с.
        ISBN 5-224-05545-8.

 

Картур, Елена.
    Троемирье. Игры с демонами : роман / Елена Картур ; худож. С. А. Григорьев. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 441 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922034-2-4.

 

Кивинов, Андрей.
    Вор должен сидеть : повести / Андрей Кивинов. - Москва : ОЛМА-Пресс ; Санкт-Петербург : Нева, 2002. - 319 с. - (Русский проект).
        ISBN 5-7654-2289-6. - ISBN 5-224-03547-3.

 

Ковалевский, Григорий.
    И жизнь короткую любить... : стихи / Григорий Ковалевский ; ред. А. Гузик. - Даугавпилс : АРПЛАТ, 2010. - 48 с.

 

Лэйтон, Эдит.
    Как соблазнить невесту : роман / Эдит Лэйтон ; пер. с англ. Л. И. Лебедевой. - Москва : АСТ ; Профиздат, 2007. - 316, [1] с. - (Шарм).
        ISBN 978-5-17-047772-2. - ISBN 978-5-9713666-5-2. - ISBN 978-5-88283-509-4.

 

Орлов, Алекс.
    Возвращение не предусмотрено : роман / Алекс Орлов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 412 с. : ил. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 978-5-699-19961-7.

 

Орлов, Алекс.
    Западня : роман / Алекс Орлов. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2004. - 406 с. : ил. - (Фантастический боевик).
        ISBN 5-935563-91-6.

 

Орлов, Алекс.
    Сила главного калибра : роман / Алекс Орлов. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 444 с. : ил. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 978-5-699-19224-3.

 

Парнов, Еремей Иудович.
    Ларец Марии Медичи / Еремей Парнов ; предисл. И. В. Бестужевой-Лады. - Москва : Русский язык, 1991. - 474 с. : ил. - (Детектив. Фантастика. Приключения).
        ISBN 5-200-01982-6.

 

Пехов, Алексей Юрьевич.
    Темный охотник : рассказы / Алексей Пехов ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2007. - 408 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 5-935568-60-8.

 

Пехов, Алексей Юрьевич.
    Киндрэт ; Кровные братья : роман / Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова ; худож. О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2007. - 413 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 5-935568-20-9.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Мое второе я / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347 с. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 978-5-699-45370-2.

 

Ренье, Анри де.
    Полуночная свадьба : пер. с фр. / Анри де Ренье. - Москва : Гелеос, 2006. - 248, [1] с.
        ISBN 5-8189-0700-7.

 

Рой, Олег.
    Пасынки судьбы : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347, [1] с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 978-5-699-45277-4.

 

Сегень, Александр Юрьевич.
    Тридцать три удовольствия : роман / Александр Сегень. - Москва : Амальтея ; ЭКСМО, 1994. - 479 с. - (Чтение 1).
        ISBN 5-7121-0275-7.

 

Сети дьявола: пер. с англ. - Минск : ИнтерДайджест, 1993. - 352 с. - (Супер криминальный клуб).
        Содерж.: Труп не может долго ждать / К. Браун. Ангел смерти / Г. Роббинс. Сети дьявола / П. Чейни.
        ISBN 5-8284-0012-6.

 

Уэлфер, Сью.
    Не для печати! : [сказка о соврем. нравах и случайных совпадениях : роман] / Сью Уэлфер ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : Гелеос ; Рипол классик, 2005. - 344, [1] с. ; 21 см. - (Реальная любовь). - Ориг. назв.: Welfare, Sue. Off the record.
        ISBN 5-8189-0384-2. - ISBN 5-7905-3129-6.

 

Чиж, Антон.
    Смерть мужьям! / Антон Чиж. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 414 с. - (Интересный детектив).
        ISBN 978-5-699-43855-6.

 

Шалыгин, Вячеслав Владимирович.
    Лучшая защита / Вячеслав Шалыгин. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 476 с. : ил. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 5-699-06387-0.

 

Шексмир, Уильям.
    Сонеты / Уильям Шекспир ; макет, сер. оформление, подбор ил., предисл., указ. и прилож. В. В. Бутромеева, В. П. Бутромеева ; пер. М. И. Чайковского. - Москва : Олма Медиа Групп, 2010. - 303 с. : ил. ; 27 см. - (Мир в картинках). - Библиогр.: с. 301-303.
        ISBN 978-5-373-03018-2.

 

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti