Nozaru literatūra 

Alveja : [par ārstniecisko augu] / sast. Jūlija Liepiņa ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 68, [3] lpp. : il. - (Aptieka uz palodzes).
        ISBN 978-9984-404-62-2.
 

Andersons, Ingalds.
    Ārdurvis : iedvesma, idejas, apraksti / Ingalds Andersons ; tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 64 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Entréer inspiration, idéer & beskrivningar.
        ISBN 9984-370-44-5.
 

Austrija : ceļvedis / no angl. val. tulk. G.Kalns, A.Šuvajeva. - 2. atjaun. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 384 lpp. : il., kart., sh. - (Ceļvedis). - Rādītāji: 364.-381. lpp.
        ISBN 978-9984-403-64-9.
 

Bērns kā vērtība : ģimenē un pirmsskolā / sast. D.Dzintere ; RPIVA Ģimenes un pirmsskolas pedagoģijas katedra. - Rīga : Izglītības soļi, 2000. - 88 lpp.
        ISBN 9984-617-73-4.
 

Dārzeņi veselībai / sast.: Osvalds Plēpis, Aivars Plēpis, Ilze Čerņevska ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2008. - 425, [2] lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: [427.] lpp.
        ISBN 978-9984-8003-7-0.
 

Francija : ceļvedis / no angl. val. tulk. Lita Akmene, Aija Amoliņa u.c. - 2. atjaun. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 720 lpp. : il., kartes. - (Ceļvedis).
        ISBN 978-9984-403-95-3.
 

Gasnjē, Vinsents.
    Kā izvēlēties vīnu : vīnziņa padomi / Vinsents Gasnjē ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece ; Jana O'Līra fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 352 lpp. : krās. il., tab. - Alf. rād.: 344.-351. lpp. - Oriģ. nos.: How to choose wine : Know what you like - get it right every time.
        ISBN 978-993-400-026-3.
 

Gavriļenko, Elza.
    Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos : mācību līdzeklis studiju kursa apgūšanai / Elza Gavriļenko. - Pārstr. un papild. izd. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 78 lpp. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; 21). - Bibliogr.: 78. lpp.
        ISBN 978-9984-8281-3-8.
 

Heija, Luīza.
    Ar paļāvību, cerību un ticību... / Luīza Heija ; tulk. Andis Būrmanis. - Rīga : Aplis, 2003. - 254, [1] lpp. - (Harmonijas bibliotēka).
        ISBN 9984-10-148-7.
 

Kā izaudzināt laimīgu mazuli : no 0 līdz 5 gadiem : rokasgrāmata vecākiem un pedagogiem / Linna Einsvorta, Sindija Bareta, Okejs Čigbo, Mārsija Keja, Džons Kītings, Šārona Makkeja, Džūlija Ovenela-Kārtere, Sūzena Pedvela, Lora Prata, Marks Vitens, Kima Zarzoura ; no angļu val. tulk. Zanda Ķiģele ; zīm. Nils Skapāns. - Rīga : Valters un Rapa, 2007. - 410, [1] lpp. : zīm., tab. - Oriģ. nos.: Growing with your child: pre-birth to age 5.
        ISBN 978-9984-7683-9-7.
 

Kārnegija, Donna Deila.
    Kā iegūt draugus & iepatikties sev un citiem / D.D.Kārnegija ; no angl. val. tulk. S.Ozola. - Rīga : Jumava, 2006. - 155 lpp. : il. - (Žurnāls Sīrups iesaka). - 7.-9.
        ISBN 9984-381-38-2.
 

Kokle-Līviņa, Vēsma.
    Un tu vienmēr līdzās : kāzu ceremonijas tradīcijas, ielūgumi un apsveikumi dzejā / Vēsma Kokle-Līviņa ; māksl. Arta. - Rīga : Rasa, 2007. - 155 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-7178-9-0.
 

Madera, Silvija S.
    Bioloģija : eksperimentāla māc. grāmata / Silvija S. Madera. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - 311 lpp. : il.
        3. daļa.
        ISBN 998417641X.
 

Makšķerēšanas enciklopēdija / no angļu val. tulk. M. Ābiķis u.c. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 288 lpp. : il. - Oriģ. nos.: New encyclopedia of fishing. - Rād.: 282.-288. lpp.
        ISBN 998422824X.
 

Pīzs, Alans.
    Kāpēc vīrieši nespēj vienlaikus veikt vairākus darbus. un sievietes nemitīgi runā / Alans Pīzss, Barbara Pīza ; no angl. val. tulk. Sandra Katlapa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - Oriģ. nos.: Why Men can only do one thing at a time and Women never stop talking.
        ISBN 978-9984-401-21-8.
 

Šteiners, Kārlis.
    Augstākā matemātika : lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem / K.Šteiners, B.Siliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - 206 lpp. : il.
        ISBN 9984-223-50-7.
 

Šterns, Hugo Bruno.
    Apdares darbi savrupnamā / Hugo Bruno Šterns. - Jūrmala : Praktiskā grāmata, 2004. - 128 lpp. : il.
        ISBN 9984-563-54-5.
 

Šterns, Hugo Bruno.
    Centrālapsilde savrupnamā / Hugo Bruno Šterns. - Rīga : Praktiskā grāmata, 2005. - 168, [2] lpp. : il.
        ISBN 9984-563-72-3.
 

Tainena, Bernadeta.
    Jūsu bērns spēj domāt kā ģēnijs : kā atraisīt ikviena bērna slēptās spējas / Bernadeta Tainena ; no angl. val. tulk. Ieva Kalnciema. - Rīga : Kontinents, 2008. - 269 lpp. : il. - Rād.: 265.-269. lpp. - Oriģ. nos.: Your child can think like a genius.
        ISBN 978-9984-354-21-7.
 

Tējas sēne : [receptes] / sast. Zelma Dzilna ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 62, [2] lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-057-7.
 

Ūberhūbere, Edita.
    Vitamīnus - jā vai nē? : dabā ir zāles pret visām slimībām, bet mums jāmācās tās lietot / Edita Ūberhūbere ; no kr. val. tulk. Nikodēms Karčevskis. - Rīga : Patmos, 2008. - 270, [1] lpp. : tab. - Bibliogr.: 248.-249. lpp. - Oriģ. nos.: Витамины - да или нет?.
        ISBN 978-9984-514-44-4.
 

Vācija : ceļvedis / sast. Joanna Egerte-Romanovska, Malgožata Omiļanovska ; no angļu val. tulk.: Valdis Ābols, Aija Amoliņa, Maija Garkeviča, Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 576 lpp. : krās. il., ģīm., kartes. - Alf. rād.: 552.-571. lpp. - Oriģ. nos.: Germany : Dorling Kindersley travel guides.
        ISBN 9984-377-70-9.
 

Zeidlers, Ints.
    Ārstnieciskā masāža : kā apgūt un izmantot masāžu dažādu slimību ārstēšanā / Ints Zeidlers. - Rīga : Avots, 2006. - 168 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 157.-158. lpp.
        ISBN 9984-7578-9-7.
 

Ziedonis, Rimants.
    Austrumu robeža / Rimants Ziedonis ; foto. Ainars Meiers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 237, [3] lpp. : il. - Ietver bibliogr. [239]. lpp.
        ISBN 978-9984-409-30-6.
 

Быстрова, Елена Александровна.
    Фразеологический словарь русского языка : около 1000 единиц / Е.А. Быстрова, А.П. Окунева, Н.М. Шанский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 415 с. - (Карманная библиотека словарей). - 7-9.
        ISBN 978-5-17-049886-4.
 

Годин, Александр Михайлович.
    Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А. М. Годин. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2008. - 651, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 645-652.
        ISBN 978-5-911318-46-8.
 

Драгункин, Александр (Александр Николаевич).
    Английский за 3,5 дня : для учивших и забывших / А. Драгункин. - Москва : РИПОЛ классик ; Респекс, 2008. - 256 с.
        ISBN 978-5-7905-5366-0.
 

Кубарьков, Георгий Леонидович.
    Английский язык без проблем / Г.Л. Кубарьков. - Донецк : БАО, 2008. - 479 с.
        ISBN 978-966-338-317-0.
 

Малахов, Геннадий Петрович.
    Золотые правила очищения и голодания / Геннадий Малахов. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 320 с. : ил.
        ISBN 978-5-17-051300-0.
 

Мандино, Ог.
    Секреты успеха и счастья / Ог Мандино ; пер. с англ. А.Г. Скоморохова. - Минск : Попурри, 2007. - 287 с.
        ISBN 978-985-483-961-5.
 

Отделка дома. Ремонт квартиры / сост. Н. Г. Новосад. - Екатеринбург : У-Фактория, 2006. - 543 с. : ил., табл. - (Ваш дом : соврем. технологии).
        ISBN 5-9757004-3-4.
 

Смирнова, Елена.
    Флористика : праздничные композиции : практическое руководство / Елена Смирнова ; сост.-ред. И.П. Шелекетова. - Москва : Ниола-Пресс, 2008. - 31 с. : ил. - (Новые идеи).
        ISBN 978-5-366-00368-1.
 

Хессайон, Д.Г.
    Все о комнатных растениях / Д.Г. Хессайон ; пер. с англ. О.И. Романовой. - Москва : Кладезь-Букс, 2007. - 255 с. : ил. - Указ. латинских назв. растений: с. 250-254.
        ISBN 978-5-933952-50-3.
  

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Bērziņa, Ieva.
    Nenosodi mani! / Ieva Bērziņa ; il. Aleksandrs Stankevičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2008. - 175 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8271-4-8.

Elksne, Ārija.
    Mīlēdama : dzejoļu izlase / Ārija Elksne ; sakārt. un red. Māra Rune ; māksl. Irēna Žguta. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 125, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-409-44-3.
 

Endžela, Žanete.
    Meitene pēc izsaukuma / Žanete Endžela ; no angļu val. tulk. Ilona Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 261, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Callgirl.
        ISBN 9984-369-09-9.
 

Hilla, Džeina.
    Pagātnes rēgs / Džeina Hilla ; no angl. val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Kontinents, 2008. - 429 lpp. - Oriģ. nos.: Can't let go.
        ISBN 978-9984-354-35-4.
 

Leona, Donna.
    Velnišķīgais plāns / Donna Leona ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 192 lpp. - Oriģ. nos.: Wilful behaviour.
        ISBN 978-9984-379-37-1.
 

Ļitvinova, Anna.
    Svešā spēle : romāns / A.Ļitvinova, S.Ļitvinovs ; no kr. val. tulk. D.Robežniece. - Rīga : Kontinents, 2006. - 366 lpp.
        ISBN 9984-351-60-2.
 

Mičels, Deivids.
    Mākoņu atlants : romāns / Deivids Mičels ; no angļu val. tulk. Īrisa Vīka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 581, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Cloud atlas.
        ISBN 978-9984-405-20-9.
 

Mits, Ojārs.
    Dvēseļu sarunas debesīs / Ojārs Mits. - Rīga : Zintnieks, 2007. - 203 lpp.
        ISBN 9984-7391-5-5.
 

Reilijs, Metjū.
    Algotnis / Metjū Reilijs ; no angļu val. tulkojis Āris Jansons. - Rīga : Kontinents, 2007. - 490, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Scarecrow.
        ISBN 978-9984-353-17-3.
 

Širins, Leons.
    Vysa pa druskai / Leons Širins ; mōkls. J. Gailums. - Rēzekne : Gaisma L, 2007. - 144 lpp. : il.
        ISBN 9984-92742-9.
 

Šnē, Māra.
    Mīlestības margrietiņas : [esejas] / Māra Šnē ; Jura Karčevska māksl. noform. - Rīga : Avots, 2007. - 93, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8002-1-9.
 

Vaits, Stīvens.
    Apžilbinātie : romāns / Stīvens Vaits ; no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga. - Rīga : Kontinents, 2006. - 444, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Blinded.
        ISBN 9984-352-06-4.
  

Daiļliteratūra krievu valodā 

Акунин, Борис.
    Фантастика : роман / Борис Акунин. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 351 с. - (Жанры).
        ISBN 978-5-17-054806-4.
 

Бернард, Рене.
    Сладкий обман : роман / Рене Бернард ; пер. с англ. Н.В. Паниной. - Москва : АСТ, 2008. - 286 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Madame's deception.
        ISBN 978-5-17-054898-9.
 

Бушков, Александр Александрович.
    Последняя Пасха : [роман] / А. Бушков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 448 с. - (Читай, Россия!).
        ISBN 978-5-373-02087-9.
 

Вересов, Дмитрий.
    День Ангела : [роман] / Дмитрий Вересов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2008. - 367 с. - (Семейный альбом).
        ISBN 978-5-17-054606-0.
 

Голмон, Дэвид Линн.
    Легенда : роман / Дэвид Линн Голмон ; пер. с англ. Станислава Орловича. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 398 с. - Ориг.назв.: Legend.
        ISBN 978-966-14-0012-1. - ISBN 978-5-9910049-8-5.
 

Гришэм, Джон.
    Трибуны : [роман] / Джон Гришэм ; пер. с англ. Д. Кунташова. - Москва : АСТ, 2008. - 222 с. - Ориг. назв.: Bleachers.
        ISBN 978-5-17-052862-2.
 

Лафой, Лесли.
    Ночная леди : роман / Лесли Лафой ; пер. с англ. М.Г. Луппо. - Москва : АСТ, 2008. - 286 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: The duke's proposal.
        ISBN 978-5-17-055398-3.
 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Ремейк Нового года : [сборник рассказов] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Новогодний детектив).
        ISBN 978-5-699-31697-7.
 

Лоуренс, Стефани.
    Вкус невинности : роман / Стефани Лоуренс ; пер. с англ. В.А. Сухановой. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: The taste of innocence.
        ISBN 978-5-17-053696-2.
 

Мердок, Айрис.
    Дилемма Джексона : роман / Айрис Мердок ; пер. с англ. И. Дорониной. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2008. - 367 с. - (История любви). - Ориг. назв.: Jackson's dilemma.
        ISBN 978-5-699-31683-0.
 

Питерсен, Дженна.
    Прекрасная защитница : роман / Дженна Питерсен ; пер. с англ. И. Кузнецовой. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Seduction is forever.
        ISBN 978-5-17-054169-0.
 

Питерсен, Дженна.
    Прекрасная защитница : роман / Дженна Питерсен ; пер. с англ. И. Кузнецовой. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Seduction is forever.
        ISBN 978-5-17-054169-0.
 

Сент-Джайлз, Дженнифер.
    Его тайные желания : роман / Дженнифер Сент-Джайлз ; пер. с англ. Э.Г. Коновалова. - Москва : АСТ, 2007. - 284 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: His dark desires.
        ISBN 5-17-042451-5.
 

Стукалин, Юрий.
    Смерть в сельве : [роман] / Юрий Стукалин. - Москва : Вече, 2008. - 314 с. - (Clio-детектив).
        ISBN 978-5-9533346-4-8.
 

Тополь, Эдуард.
    Красный газ : [роман] / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ, 2008. - 280 с. - (The International Bestseller).
        ISBN 978-5-17-043168-7.
 

Чайл, Дебора.
    Конни и Карла / Дебора Чайл ; по сценарию Нии Вардалос ; пер. с англ. В. В. Правосудова. - Санкт-Петербург : Ред Фиш ; Амфора, 2004. - 350, [1] с. ; 19 см. - (Читать[модно]) (В джазе только девушки). - В основе этой забавной книги о приключениях двух неунывающих певичек, двоюродных сестер Конни и Карлы - сценарий популярного американского кинофильма, вышедшего на экраны в 2004 году.
        ISBN 5-901582-45-4.
 

Щупов, Андрей Олегович.
    Мы из спецназа. Последний воин / Андрей Щупов. - Москва : АСТ-Пресс книга, 2008. - 379 с. - (Криминальный боевик).
        ISBN 978-5-462-00825-2.
 

Эш, Стэфани.
    Искушение : роман / Стэфани Эш ; пер. с англ. Станислава Орловича. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 205 с. - (Грешные желания). - Ориг.назв.: Lunkissed.
        ISBN 978-966-343-831-3. - ISBN 978-5-9910026-5-3.