Nozaru literatūra

 

ADwards: pirmais radošās izcilības festivāls : gadagrāmata / Latvian Art Directors Club. - [Rīga] : LADC, 2006. - 151 lpp. : il. (dažas krās.).

 

Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs, 2011. - Rīga : [b.i.], 2011. - 381 lpp. : il. - (Kur mācīties tālāk?).
        ISBN 9984-603-19-9.

 

Barčevska, Diāna.
    Pilsetasberni : jaunie latvijas glezniecībā II : Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls, 2010 = Urbanchildren : the young in Latvian painting II : 2010, the Arsenāls exhibition hall of the Latvian National museum of art / Diāna Barčevska, Reinis Tukišs. - Rīga : ArtDuce, 2010. - 71 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-491-79-0.

 

Bolena, Džīna Šineda.
    Katrā sievietē ir dieviete : nosaki sevī mītošo dievietes tipu / Džīna Šineda Bolena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine. - Rīga : Jumava, [2011]. - 254, [2] lpp. - Bibliogrāfija: 249.-[255.] lpp. - Oriģ. nos.: Goddesses in everywoman.
        ISBN 978-9984-388-77-9.

 

Citādā Latvija= Иная Латвия = Undiscovered Latvia : [fotoalbums] / fotogr. Kestutis Fedirka. - [B.v.] : Safe Riga Group, [2010]. - [100] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-492-01-8.

 

Drošība internetā: rokasgrāmata skolotājiem / sociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs. - Rīga : sociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, 2011. - 79 lpp.

 

Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā, 2007-1013= European Union Funds projects in Latvia, 2007-2013 / sagatavotājs: Latvijas Republikas Finanšu ministrija. - Rīga : E Forma, 2011. - 119 lpp. : il.

 

Iltnere, Anna.
    Kristaps Ģelzis / Anna Iltnere ; fotogrāfi: Jānis Deinats u.c. ; tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2010. - 143, [1] lpp. : il. - (Studijas bibliotēka).
        ISBN 978-9984-8077-5-1.

 

ĢMO - mīti un fakti/ Zemes draugi. - Rīga : Zemes draugi, 2010. - 26 lpp. : il.
        ģenētiski modificēta pārtika.

 

Gulbis, Aivars(Aivars).
    Muitas darbības pamati : [mācību līdzeklis] / A. Gulbis, A. Čevers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu katedra. - Papildināts un pārstrādāts izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2010. - 389 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 382.-386. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 978-993-410-071-0.

 

Ivančičs, Tomislavs.
    Dievs pārmaina / Tomislavs Ivančičs ; no vācu val. tulk. Dace Lāže. - Rīga : Dzīvības straumes, 2011. - 153, [1] lpp.
        ISBN 978-993-481-507-2.

 

Loro, Domenika.
    Vienkāršības māksla / Domenika Loro ; no franču valodas tulkojusi Anda Pelēka Martin. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 260, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Art de la simplicité.
        ISBN 978-993-401-463-5.

 

Kerols, Lī.
    Indigo bērni pēc 10 gadiem : kas notiek ar indigo pusaudžiem / Lī Kerols un Džena Toubere ; tulk. no angļu valodas Ināra Kaija Eglīte. - Rīga : ALIS, 2011. - 283 lpp. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 978-993-481-751-9.

 

Krišnamurti, Džidu.
    Par attiecībām / Džidu Krišnamurti ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 231, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 230.-[232.] lpp. - Oriģ. nos.: On relationship.
        ISBN 978-993-401-698-1.

 

Kur mācīties tālāk? : arodvidusskolas, profesionālās vidusskolas, tehnikumi, koledžas, 2011. - [Rīga] : Actio, 2011. - 44 lpp.
        ISBN 9984-603-20-2.

 

Pravdina, Natālija.
    Nauda pati mani atrod : praktiski ieteikumi, kā panākt materiālo labklājību un gūt veiksmi / Natālija Pravdina ; no krievu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 158, [1] lpp. - (Sapņi piepildās). - Oriģ. nos.: Я привлекаю деньги.
        ISBN 978-993-400-666-1.

 

Sviestmaižu ballīte/ tulkojusi Sigita Kušnere. - Rīga : Jumava, [2011]. - 96 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Fantastic sandwiches.
        ISBN 978-9984-388-65-6.

 

Tutāne, S.(Santa).
    Starptautisko līgumu loma muitas lietu regulēšanā : mācību līdzeklis / S. Tutāne, A. Čevers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu katedra. - Rīga : RTU izdevniecība, 2010. - 102 lpp. : diagr., tab. - Bibliogrāfija: 99.-102. lpp.
        ISBN 978-993-410-068-0.

 

Vadlīnijas no ĢMO brīvo zonu izveidei/ Ieva Zālīte, Zemes draugi. - Rīga : Zemes draugi, 2010. - 18 lpp. : il.

 

Bišofs, Māris.
    My Latvia / Māris Bišofs ; transl. by Ojārs Kalniņš. - Rīga : The Latvian Institute, 2004. - 101p. : ill.
        ISBN 998473630X.

 

Focus on higher education in Europe: the impact of the Bologna process / Eurydice. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, P9 Eurydice, 2010. - 158 p. : il., diagr., kartes, tab. ; 21 x 30 cm. - (Eurydice). - Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.eurydice.org. - Uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISSN: 1830-3471.
        ISBN 978-92-920108-6-7.

 

Gender differences in educational outcomes: study on the measures taken and the current situation in Europe / EURYDICE. - Brussels : Eurydice, c2010. - 140 lpp. : il., kartes, tab. ; 27 cm. - (EURYDICE). - Ietver bibliogr. (121.-134. lpp.). - Pieejama arī franču val. - This document is published by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice)"-- Titlp. 2. pusē.
        ISBN 978-92-920108-0-5.

 

History of Latvia: a brief survey / text and concept Raimonds Cerūzis ; ed. board: M. Auliciema, R. Cerūzis, Ē. Jēkabsons u.c. - Rīga : Latvijas Institūts, 2007. - 48 p. : ill., photo, maps. - Main Historical Events: 48.lpp. - Bez titullapas. Nosaukums ņemts no vāka.
        Content: 9000 BC-13th century: Ancient History of the Latvians ; 12th century-1914:The Age of German, Polish, Swedish, and Russian Rule in Latvia ; 1914-1939: The Fight for Independence and the Republic of Latvia ; 1939-1980s: The Loss of Independence, Second World War and Soviet Era in Latvia ; From the 1980s: Reinstating Independence and Modern Latvia.
        ISBN 9984-7363-3-4.

 

Latvian folk dress/ text and concept, Ieva Pīgozne. - Riga : Latvian Institute, 2009. - 36 p. : krās. il., kartes ; 21 cm. - Ietver bibliogr. (36. lpp.). - Nosaukums no vāka.
        ISBN 9984-7364-6-4.

 

Wielkopolska= Great Poland = GroBpolen = La Grande Pologne = Великопольша / fot. Wojciech Zdunek. - Bydgoszcz : Pomorska Oficyna Wydawnicza, 2003. - 199, [1] s. : il. (gł. kolor).
        ISBN 83-88091-43-3.

 

Дьюи, Джон.
    Общество и его проблемы / Джон Дьюи ; пер. с англ. И. И. Мюрберг, А. Б. Толстова, Е. Н. Косиловой. - Москва : Идея-Пресс, 2002. - 159 с. : портр. ; 21 см. - (Университетская библиотека). - Ориг. назв.: Public and its problems. - Парал. тит. л. на англ. яз.
        ISBN 5-7333-0052-3.

 

Лацис, Висвалдис.
    Латышский легион в оценке иностранных обозревателей / Висвалдис Лацис ; пер. Жанны Эзит ; худож. Валдис Виллеруш. - Рига : Jumava, 2007. - 69, [1] с. - Библиогр.: с. 65-70.
        ISBN 978-9984-382-63-0.

 

Лебедева, Э. С.
    "Отрок Библии" / Э. С. Лебедева. - Санкт-Петербург : Христианская культура: Пушкинская эпоха, 2000. - 144 с. : ил. - (Христианская культура: Пушкинская эпоха ; Вып. 21).

 

Паломничество царя-мученика Благочестивейшаго Государя Императора Николая Александровича/ авт.- сост. Е. Богданович. - Нью-Йорк : Комитет русской православной молодежи заграницей, 1986. - 255, [1] с.,[5] л. цв. ил., портр. : ил., портр., нот. ил.

 

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь: к 525-летию основания монастыря : буклет / Московский Патриархат. Псковская Епархия. - Печеры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1998. - 80 с. : ил.

 

Путеводитель по старому Острову/ Краеведческий музей г. Острова. - Остров : Краеведческий музей г. Острова, 2005. - 104 с. : ил.
        ISBN 5-945421-65-0.

 

Увидеть Псков: путеводитель по городу : памятники архитектуры 12-21 вв. / авт.-сост. Ю. В. Степанов. - 2-е изд., доп. - Псков : Утро, 2008. - 64 с. : ил.
        ISBN 5-89529-075-2.

 

Чугуенко, Михаил.
    Шокирующая Украина : лабиринты истории / Михаил Чугуенко. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2005. - 318 с. : ил. - (Лабиринты истории).
        ISBN 966-8007-90-5.

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Džeimsa, Erika.
    Dzeguzes nams / Erika Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2010. - 409, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Queen of new beginnings.
        ISBN 978-9984-355-48-1.

 

Fransuā, Rosa Marija.
    Šūpoles pelnos : autobiogrāfisks vēstījums / Roze-Marija Fransuā ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; dzejas fragmentus atdzejojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2011]. - 71, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Cendre.
        ISBN 978-9984-410-42-5.

 

Freimane, Valentīna.
    Ardievu, Atlantīda! / Valentīna Freimane sadarbībā ar Guntu Strautmani. - Rīga : Atēna, 2010. - 380, [2] lpp., [32] lpp. iel. : il.
        ISBN 978-9984-344-10-2.

 

Gaiķu, Māris.
    Gribu ēst : [dzeja] / Gaiķu Māris. - Rīga : Neputns, 2011. - 62 lpp.
        ISBN 978-9984-8077-7-5.

 

Herona, Eko.
    Pulss : romāns / Eko Herona ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa. - Rīga : Skarabejs, 2010. - 318, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pulse.
        ISBN 978-9984-7804-7-4.

 

Hoseinī, Hāleds.
    Pūķa ķērājs / Hāleds Hoseinī ; no angļu valodas tulkojis Uldis Sīlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 358, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Kite runner.
        ISBN 978-9984-407-15-9.

 

Kivirehks, Andruss.
    Vīrs, kas zināja čūskuvārdus / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojusi Zane Balode ; ilustrācijas Vitolds Kucins. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 335 lpp. : il. - (Baltijas bibliotēka). - Bibliogrāfija: 335.lpp. - Oriģ. nos.: Mees, kes teadis ussisõnu.
        ISBN 978-9984-8278-6-5.

 

Lindsa, Geila.
    Zelta bibliotēka / Geila Lindsa ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 408 lpp. - Ietver bibliogrāfiju: 407.-408. lpp.
        ISBN 978-9984-355-44-6.

 

Loransa, Kamilla.
    Šajās rokās / Kamilla Loransa ; no franču valodas tulkojusi Linda Barkāne. - Rīga : Atēna, 2011. - 213, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Dans ces bras-là.
        ISBN 978-9984-343-25-9.

 

Mauriņa, Zenta.
    Trīs brāļi / Zenta Mauriņa. - Rīga : Daugava, [2011]. - 335 lpp.
        ISBN 978-9984-410-50-0.

 

Nemiera, Linda.
    Septiņi / Linda Nemiera. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 285, [1] lpp.
        ISBN 978-993-401-771-1.

 

Ogriņš, Andris.
    Zem pulksteņa pulkstenis / Andris Ogriņš. - Rīga : Neputns, 2011. - 102 lpp.
        ISBN 978-9984-8077-8-2.

 

Oksinena, Sofi.

    Attīrīšanās : romāns / Sofi Oksinena ; no somu val. tulk. Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, 2011. - 304 lpp. - Oriģ. nos.: Puhdistus.

        ISBN 978-9984-388-42-7.

 

Robārdsa, Kārena.
    Aušīgā lēdija / Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2010. - 386, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Shameless.
        ISBN 978-9984-355-38-2.

 

Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē, 2009-2010 / red. Dace Sparāne, Ieva Kolmane, Jānis Oga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 133 lpp.

        ISBN 978-9984-8475-5-9.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Богатырева, Елена.

    Однолюб / Елена Богатырева. - Санкт-Петербург : Нева ; Москва : ОЛМА-Пресс, 2001. - 316, [1] с. - (Огни большого города).

        ISBN 576541334X. - ISBN 5-224-02205-3.

 

Буренина, Кира.
    Буду завтра. Встречай / Кира Буренина. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 331, [1] с. - (От главного редактора журнала Лиза).
        ISBN 978-5-386-02701-8.

 

Гарсиа-Роза, Луис Альфредо.
    Декабрьская жара / Луис Альфредо Гарсиа-Роза ; пер. с португальского А. Богдановского. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2007. - 318, [1] с. - (Латинский квартал).
        ISBN 5-699-18756-1.

 

Глаттауэр, Даниель.

    Все семь волн : роман / Даниель Глаттауэр ; пер. с нем. Р. Эйвадис. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 334 с.

        ISBN 978-5-699-46823-2.

 

Джеймс, Филис Дороти.
    Невинная кровь : [роман] / Филлис Дороти Джеймс ; пер. с англ. Ю. Моисеенко. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 350, [1] с.
        ISBN 978-5-17-050691-0. - ISBN 978-5-9713805-6-6. - ISBN 978-5-226-00576-3.

 

Догилева, Татьяна Анатольевна.
    Жизнь и приключения Светы Хохряковой : [роман] / Татьяна Догилева. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 347, [2] с. : ил. ; 21 см. - На обл.: Главная надежда книжного рынка страны!.
        ISBN 978-5-17-069905-6. - ISBN 978-5-271-30604-4. 

 

Кальдерон, Эмилио.
    Карта Творца : [роман] / Эмилио Кардерон ; пер. с исп. Е. Б. Мениковой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 314, [1] с.
        ISBN 978-5-17-057565-7. - ISBN 978-5-271-32446-8.

 

Корсунская Жанна.
    Королева на левом бедре : роман / Жанна Корсунская. - Москва : АСТ ; Олимп, 2002. - 364 с. - (Русский романс).
        ISBN 5-17-012993-9. - ISBN 5-8195-0762-2.

 

Крамер, Марина.
    Финальный танец, или Позови меня с собой : [роман] / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 315 с. - (Криминальная мелодрама) (История сильной женщины).
        ISBN 978-5-699-46856-0.

 

Лондон, Мэри.
    Убийство в масонской ложе / Мэри Лондон ; пер. с фр. И. Н. Алчеева. - Москва : Книжный клуб "36,6", 2006. - 188, [1] с. : ил. ; 19 см. - (Дознание сэра Малькольма Айвори). - Ориг. назв.: Un meurtre chez les franc-maçon.
        ISBN 5-9869702-7-6.

 

Маслюков, Валентин Сергеевич.
    Рождение волшебницы / Валентин Маслюков ; худож. Роман Сустов. - Москва : Время, 2011. - 935 с.
        ISBN 978-5-9691060-7-9.

 

Мельников, Руслан Викторович.
    Метро 2033 : Муранча / Руслан Мельников. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 345 с. - (Вселення Метро 2033).
        ISBN 978-5-17-071720-0. - ISBN 978-5-271-32925-8.

 

Нестерова, Наталья.

    Воспитание мальчиков : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 316 с.

        ISBN 978-5-17-070788-1. - ISBN 978-5-271-31625-8.

 

Орлов, Алекс.
    Представитель : [роман] / Алекс Орлов. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 444 с. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 5-699-15426-4.

 

Орлов, Алекс.
    Фактор превосходства : [роман] / Алекс Орлов. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 414 с. - (Русский фантастический боевик).
        ISBN 978-5-699-38684-0.

 

Павич, Милорад.
    Уникальный роман / Милорад Павич ; пер. с серб. Ларисы Савельевой. - Санкт-Петербург : Амфора, 2010. - 351 с.
        ISBN 978-5-367-01597-3.

 

Портис, Чарльз.
    Железная хватка : [роман] / Чапльз Портис ; пер. с англ. Максима Немцова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 255 с.
        ISBN 978-5-389-01513-5.

 

Поулман, Сьюзан.
    Золотое солнце Лигурии : "Экстрим по-итальянски" в исполнении стопроцентных американцев : [роман] / Сьюзан Поулман ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : Рипол Классик, 2010. - 479 с. - (Есть, молиться, любить).
        ISBN 978-5-386-02626-4.

 

Рымжанов, Тимур.
    Слуги ветра : [роман] / Тимур Рымжанов. - Санкт-Петербург : Ленинградское издательство, 2009. - 479 с. : ил.
        ISBN 978-5-9942031-3-2.

 

Трауб, Маша.
    Любовная аритмия : роман / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 315 с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 978-5-699-47001-3.

 

Уайт, Кирстен.
    Предсказание эльфов : [роман] / Кирстен Уайт ; пер. с англ. Ольги Косовой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 349 с.
        ISBN 978-5-17-068422-9. - ISBN 978-5-271-29075-6.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Подруга особого назначения : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 380 с. - (Первая среди лучших!).
        ISBN 5-699-01529-9.

 

Форш, Татьяна Алексеевна.
    Бриллиантовая королева : роман / Татьяна Форш. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 346, [2] с.
        ISBN 978-5-9922039-4-3.

 

Форш, Татьяна Алексеевна.
    Игра Лучезарного : роман / Татьяна Форш. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 310, [2] с.
        ISBN 978-5-9922049-3-3.

 

Чейз, Джеймс Хэдли.
    Собрание сочинений : в 6-ти томах : пер. с англ. / Джеймс Хэдли Чейз. - Минск : Алтани, 1993. - 429 с. : ил. - (Библиотека крутого детектива) (Неизвестный Чейз).
        Том 4. Каре тузов.
        ISBN 5-7815-1949-3.

 

Юрин, Денис.
    Одиннадцатый легион : [роман] / Денис Юрин. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 507 с. : ил. - (Боевая магия).
        ISBN 978-5-699-21284-2.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti