Nozaru literatūra 

Atveseļojies pats! / sastād. T. Laube. - Rīga : Zintnieks, 2004. - 302 lpp.
        3. daļa.
        ISBN 9984-7390-6-6.
 

Atveseļojies pats! : rokasgrāmata sevis atveseļošanā ar tautas dziednieciskajiem līdzekļiem / apkop. un red. Terēza Laube. - Rīga : Zintnieks, 2007. - 318 lpp.
        4. daļa.
        ISBN 9984-7391-4-7.
 

Atveseļojies pats! : rokasgrāmata sevis atveseļošanā ar tautas dziednieciskajiem līdzekļiem / apkop. un red. Terēza Laube. - Rīga : Zintnieks, 2008. - 316 lpp.
        5. daļa.
        ISBN 998473918X.
 

Bērents, Gregs.
    Kā zināt, vai tevi mīl / Gregs Bērents un Liza Tučillo ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 142, [2] lpp. - Oriģ. nos.: He's just not that into love.
        ISBN 978-9984-376-63-9.
 

Bergere, Barbara.
    Vai tava dzīve ir laimīga? : 10 iespējas, kā dzīvot laimīgi / Barbara Bergere ; tulk. Dace Jaunozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 207, [1] lpp. : tab. - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Er du lykkelig nu?.
        ISBN 978-9984-409-78-8.
 

Boļšakovs, I.(Iļja).
    Mūsdienu filozofijas pamati : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi (neklātienes un tālmācības studentiem) / I. Boļšakovs, V. Ņikiforovs ; Baltijas Krievu institūts. Psiholoģijas augstskola, Starptautiskā Baltijas akadēmija, Igauņu Krievu institūts. - Rīga : Baltijas Krievu institūts, 2006. - 139, [1] lpp. : zīm., diagr., tab. - Bibliogr.: 135.-139.lpp.
        ISBN 9984-301-11-7.
 

Branka, V.(Visvaldis).
    
Fizika vidusskolai : konspektīvs izklāsts : jēdzieni, likumi, formulas un pašpārbaudes testi / V. Branka, V. Gaumigs, P. Puķītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 263, [1] lpp. : il. - Rād.: 255.-260. lpp.
        ISBN 978-9984-373-77-5.
 

Buzinovska, Olga.
    Volanda noslēpums : sensacionāls skatījums uz romānu "Meistars un Margarita" / Olga Buzinovska, Sergejs Buzinovskis ; no kr. val. tulk. Kārlis Riekstiņš. - Rīga : Avots, 2008. - 587, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Тайна Воланда.
        ISBN 978-9984-8005-6-1.
 

Caurkubule, Žanna.
    Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati : lekciju kurss-konspekts un kontroluzdevumi klātienes, neklātienes un distanta apmācībai / Žanna Caurkubule ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 159, [1] lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: 159.-[160.] lpp.
        ISBN 978-9984-7635-8-3.
 

Čukurs, J.(Jānis).
    Tehniskā grafika : mācību grāmata / Jānis Čukurs, Olafs Vronskis. - Rīga : RaKa, 2008. - 265, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr. [266. lpp.].
        ISBN 978-9984-15-964-5.
 

XXIII Vispārējie Latviešu dziesmu svētki [skaņu ieraksts] : Noslēguma koncerts. - [Rīga] : Baltic Records Group, 2003. - 2 CD (54:35 ; 49:56) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (11 lpp. : il. ; 12 cm). - Piel. anot. latviešu un angļu val. 

Dumpe, Dace.
    Angļu valoda trīs mēnešos : valodas apguves īsais kurss / D.Dumpe, I.Straupmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 232 lpp. - 7. - 9.
        ISBN 998436304X.
 

Forands, Ilgvars.
    Biznesa vadības tehnoloģijas / I .Forands. - 2. papild. izd. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, [2008]. - 307 lpp. : sh.
        ISBN 9984-95587-7.
 

Grieķijas salas : ceļvedis / sast. Marks Dubins ; no angļu val. tulk.: Valdis Ābols, Dita Ābola, Laura Katkeviča, Pēteris Stumburs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 408 lpp. : il., kartes. - (Ceļvedis). - Alf. rād. 372.-405. lpp. - Oriģ. nos.: The Greek islands.
        ISBN 978-9984-408-76-7.
 

Gunare, Marina.
    Reklāmas principi : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes apmācībai un tālmācībai / Marina Gunare, Natālija Sotikova ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 99 lpp. : zīm., tab. - Bibliogr.: 97.-99. lpp.
        ISBN 978-9984-7635-6-9.
 

Hānbergs, Ēriks.
    Preses nams ne mirkli nav rimis / Ēriks Hānbergs ; māksl. Līga Delvera ; foto: Līga Delvera, Ainars Gaidis, Inta Bērente-Strenga. - Rīga : DUE, 2008. - 213, [3] lpp. : il., ģīm., faks. - Kopsav. angļu, krievu val.
        ISBN 978-9984-99488-8.
 

Kaļva, I.
    Attīstības psiholoģija : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes apmācības formai un tālmācībai / I. Kaļva ; Baltijas Starptautiskā akadēmija, Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 111, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 111.-[112.] lpp.
        ISBN 978-9984-7633-5-4.
 

Kuņickis, Valērijs.
    Sociālā psiholoģija : lekciju kurss - konspekts un kontroluzdevumi neklātienes un distantās nodaļas studentiem / Valerijs Kuņickis ; Балтийская Международная Академия. Высшая Школа Психологии. - Rīga : BSA, 2008. - 72 lpp. : tab.
        ISBN 978-9984-7639-4-1.
 

Lavreņuka, I.
    Vispārīgā psiholoģija : lekciju kurss-konspekts neklātienes un tālmācības studijas studentiem / I. Lavreņuka ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2006. - 99 lpp. : il. - Bibliogr.: 98.-99. lpp.
        ISBN 998476320X.
 

Moriss, Maikls.
    Veiksmīga biznesa sākums : mazā biznesa rokasgrāmta / Maikls Moriss ; no angl. val. tulk. Rūta Dina Vilīte. - [Rīga] : Multineo, [2009]. - 279 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Starting a successful business.
        ISBN 978-9984-99566-3.
 

Nagle, Erika.
    Bioloģija vidusskolai : mācību grāmata / Erika Nagle. - [1. izd.]. - Lielvārde : Lielvārds, 2008. - 392 lpp. : il. - Ietver alfabētisko rādītāju (385.-392. lpp.).
        ISBN 978-9984-11-272-5.
 

Nesa, Kero.
    Sapņu tulks / Kero Nesa ; no angļu val. tulk. Vija Stabulniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 224 lpp. : il. - Bibliogr.: 220. lpp. - Oriģ. nos.: Secrets of dreams. - Alf. rād.: 222.-223. lpp.
        ISBN 978-9984-404-35-6.
 

Nikiforovs, Oļegs.
    Pedagoģijas pamati : lekciju kurss - konspekts un kontroluzdevumi klātienes, neklātienes un distanta apmācībai / Oļegs Nikiforovs ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. Psiholoģijas augstskola. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008. - 136 lpp. : tab. - Bibliogr.: 135.-136. lpp.
        ISBN 978-9984-7638-2-8.
 

Ņikiforovs, V.
    Tiesību filozofijas pamati : lekciju kursa konspekts un kontroluzdevumi neklātienes apmācībai un tālmācībai / V. Ņikiforovs, N. Ņikiforovs ; Baltijas Starptautiskā akadēmija ; [tulk.: Iļja Boļšakovs, Viktorija Boļšakova]. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. - 116 lpp. - Bibliogr.: 112.-116. lpp.
        ISBN 978-9984-7633-3-0.
 

Noviks, Juris.
    Būvdarbi IV : hidroizolācijas darbi, siltumizolācijas darbi, skaņizolācijas darbi / Juris Noviks. - 2. izd. - Rīga : ISAVE, 2008. - 285 lpp. : il. - (Individuālā būvētāja bibliotēka). - Bibliogrāfija: 283. lpp.
        ISBN 9984-95452-8.
 

Noviks, Juris.
    Būvdarbi V : apmetēju darbi, apšūšanas darbi, flīzēšanas darbi / Juris Noviks. - Rīga : ISAVE, 2003. - 288 lpp. : il. - (Individuālā būvētāja bibliotēka). - Bibliogrāfija: 286. lpp.
        ISBN 9984-95453-6.
 

Rozenfelds, Jānis.
    Intelektuālais īpašums / Jānis Rozenfelds. - 2., lab. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 272 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-408-31-6.
 

Sajanova, Uļjana.
    Es mainu likteņa līniju : hirosofija + fen šui / Uljana Sajanova ; no kr. val. tulk. I. Vaitmane. - Rīga : Convictor, 2007. - 193, [1] lpp. : il. - (Īsts fen šui). - Oriģ. nos.: Я изменяю линию судьбы.
        ISBN 978-9984-7603-1-5.
 

Strada-Rozenberga, Kristīne.
    Pierādīšanas teorija kriminālprocesā : Vispārīgā daļa= The Theory of Proof in Criminal Proceedings / K.Strada-Rozenberga. - Rīga : Biznesa Augstskola Turība, 2002. - 289 lpp. - (Tiesību zinātņu bibliotēka. 12).
        Bibliogrāfija: 281.-291. lpp.
        ISBN 9984-7284-9-8.
 

Štīmerlings, Dītmars.
    Atbrīvojies no depresijas! / Dītmars Štīmerlings ; tulk. Ings Dalbiņš. - Rīga : Pētergailis, 2005. - 199 lpp. - Bibliogrāfija: 189.-195. lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: 10 Wege aus der Depression.
        ISBN 9984-331-08-3.
 

Tretjuka, Rudīte.
    Romiešu tiesības : lekciju kurss - konspekts un kontroluzdevumi klātienes, neklātienes un distanta apmācībai / Rudīte Tretjuka ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008. - 64 lpp. - Bibliogr.: 64. lpp.
        ISBN 978-9984-7638-4-2.
 

Vedins, Ivans.
    Zinātne un patiesība / Ivans Vedins. - Rīga : Avots, 2008. - 702 lpp. - Ietver bibliogrāfiju :[695.]-702. lpp. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu un krievu val.
        ISBN 978-9984-8006-3-9.
 

Ziedonis, Imants.
    Mežu zeme Latvija [videoieraksts] = Latvia: a land of forests / Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis, Meža attīstības fonds. - Rīga : Dd studio, 2008. - 1 DVD : krās., skaņa. - Sistēmas prasības: Windows (98, 2000, XP); vismaz Celeron 2 Ghz vai līdzvērtīgs procesors; 512 Mb RAM, DVD-ROM, skaņas karte, Windows Media Player 9 vai jaunāka versija un Apple QuickTime Player 6 vai jaunāka versija. - Pieliikumā : 9 skatu kartes. - Latviešu un angļu val. - Nos. no diska.
        ISBN 9984-98582-2.
 

Алексунин, Владимир Алексеевич.
    Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / В.А. Алексунин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2009. - 199 с. : ил., табл.
        ISBN 978-5-911319-13-7.
 

Все о декупаже : техника и изделия / пер. с итал. Г.А. Пылева. - Москва : Ниола-Пресс, 2007. - 126 с. : ил.
        ISBN 978-5-366-00094-9.
 

Дафт, Ричард Л.
    Менеджмент : учебник для вузов / Ричард Л. Дафт ; пер. с англ. С. Жильцова. - 6-е изд. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2006. - 863 с. - (Классика МВА).
        ISBN 5-947230-14-3.
 

Марусева, Инна Владимировна.
    Логистика : краткий курс / И.В. Марусева, В.В. Котов, И.Я. Савченко. - Москва : Питер ; Санкт-Птербург, 2008. - 190 с.
        ISBN 978-5-911809-97-3.
 

Пензенский, Алексей(Алексей Александрович).
    Нострадамус и его пророчества / А. Пензенский. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 456 с. - (Золотой фонд эзотерики).
        ISBN 978-5-699-30706-7.
 

Начальная школа Монтессори : статьи, рекомендации, практический опыт / сост. С.И. Сумнительная, К.Е. Сумнительный. - Москва : Карапуз, 2008. - 223 с. - (Педагогика детства).
        ISBN 978-5-9715038-2-8.
 

Самуэльсон, Пол Э.
    Микроэкономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус ; пер. с англ. О.Л. Пелявского. - 18-е изд. - Москва : Вильямс ; Санкт-Петербург ; Киев, 2008. - 744 с. : сх., табл.
        ISBN 978-5-8459-1352-4.
 

Трехмерная графика и анимация в 3ds Max 2009 / К. А. Иваницкий и др. - Москва : Технолоджи-3000 ; Триумф, 2008. - 316 с. : ил., табл. ; 23 см. - (100% самоучитель).
        ISBN 978-5-89392-406-0.
 

Федоренков, А.П.
    Autodesk Inventor : шаг за шагом / А.П. Федоренков, Л.Г. Полубинская. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 330 с. : ил. - (Шаг за шагом).
        ISBN 978-5-699-30582-7.
 

Федоров, Андрей Валериевич.
    Основы финансовых инвестиций / А. В. Федоров. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2008. - 301 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Академия биржевой торговли / ForexClub Academy). - Библиогр.: с. 295-301.
        ISBN 978-5-469-01680-9.
 

Хемгрен, Пер.
    Строительство дома от А до Я / Пер Хемгнер, Хенрик Ванфорс ; пер. со шведского Н.Н. Колобкова. - Москва : Омега, 2009. - 495 с. : ил.
        ISBN 978-5-465-00383-4.
  


Daiļliteratūra latviešu valodā 

Daudz laimes! : [apsveikumu krāj.] / tekstus izvēlējās un sakārt. Gundega Sēja ; Vijas Kilblokas, Irēnas Žgutas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 135 lpp. : il.
                ISBN 978-993-400-285-4.
 

Gospodinovs, Georgijs.
    Dabiskais romāns / Georgijs Gospodinovs ; no bulg.val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 146, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Естествен роман.
        ISBN 978-9984-233-02-4.
 

Grietēna, Margarita.
    Nemaz nav jābūt Monikai : dāmu detektīvs / Margarita Grietēna ; Anitas Jansones-Zirnītes zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 271, [1] lpp. : il., ģīm.
        ISBN 978-9984-8271-8-6.
 

Hārtlijs, E. Dž.
    Atreja maska : [vēsturisks trilleris] / E. Dž. Hārtlijs ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2008. - 379, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The mask of Atreus.
        ISBN 978-9984-353-69-2.
 

Koelju, Paulu.
    Kā aizplūstoša upe : stāsti, 1998-2004 / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008. - 248, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ser como o rio Que flui.
        ISBN 978-9984-232-98-0.
 

Leoni, Giulio.
    Dantes Aligjeri noslēpums : romāns / Džulio Leoni ; no angļu val. tulk. Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2007. - 349, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The mosaic crimes.
        ISBN 978-9984-353-44-9.
 

Meisone, Kerola.
    Precētu sieviešu noslēpumi : [romāns] / Kerola Meisone ; no angl. val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2009. - 324 lpp. - Oriģ. nos.: The secrets of married women.
        ISBN 978-9984-354-43-9.
 

Montefjore, Santa.
    Franču dārznieks / Santa Montefjore ; no angļ. val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2009. - 471, [4] lpp. - Oriģ. nos.: French gardener.
        ISBN 978-9984-354-40-8.
 

Murakami, Haruki.
    Skarbā brīnumzeme un pasaules gals / Haruki Murakami ; no jap. val. tulk. Inese Avana. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 487, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Hard-boiled wonderland and the end of the world.
        ISBN 978-9984-405-04-9.
 

Puncule, Lolita.
    Nenosalt sniegā : likteņromāns / Lolita Puncule. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 183, [1] lpp.
        ISBN 978-993-400-074-4.
 

Sjerra, Havjērs.
    Slepenais vakarēdiens : [romāns] / Havjērs Sjerra ; no spāņu val.tulk. Lauma Mellēna. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 272 lpp. : il. - Oriģ.nos.: La cena secreta.
        ISBN 978-9984-404-76-9.
 

Susātivs : myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja / sast. Ilga Šuplinska. - Rēzekne : Latgolys Studentu centrs, 2008. - 334 lpp. : il. - Vārdnīca: 323.-334. lpp.
        ISBN 978-9984-7987-8-3.
  


Daiļliteratūra krievu valodā 

Алексеев, Сергей Трофимович.
    Молчание пирамид : [роман] / Сергей Алексеев. - Москва : АСТ, 2008. - 415 с.
        ISBN 978-5-17-055127-9.
 

Алексеев, Сергей Трофимович.
    Невеста для варвара : [роман] / Сергей Алексеев. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с.
        ISBN 978-5-17-055729-5.
 

Бальзак, Оноре де.
    Человеческая комедия : Этюды о нравах / Оноре де Бальзак. - Москва : Мир книги, 2007. - 447 с.
        Том 10. Темное дело ; Сельский врач : пер. с фр.
        ISBN 978-5-486-01566-3.
 

Бальзак, Оноре де.
    Человеческая комедия : Этюды о нравах / Оноре де Бальзак. - Москва : Мир книги, 2007. - 447 с.
        Том 11. Шуаны, или Бретань в 1799 году.
        ISBN 978-5-486-01591-5.
 

Беннет, Сара.
    Возлюбленный горец : роман / Сара Беннет ; пер. с англ. Е.А. Шульга. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Beloved highlander.
        ISBN 978-5-17-041545-8.

Джойс, Лидия.
    Голоса ночи : роман / Лидия Джойс ; пер. с англ. В.И. Матвеева. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Voices of the night.
        ISBN 978-5-17-049432-3.

Дойл, Артур Конан.
    Приключения Майкаха Кларка : пер. с англ. / Артур Конан Дойл. - Москва : Гелеос, 2008. - 312 с.
        ISBN 978-5-8189-1440-4.
 

Дремова, Ольга.
    Ледяное сердце : роман / Ольга Дремова. - Москва : Гелеос, 2008. - 315 с. - (Иллюзия любви).
        ISBN 978-5-8189-1383-4.
 

Дремова, Ольга.
    Сломанные крылья : роман / Ольга Дремова. - Москва : Гелеос, 2008. - 316 с. - (Иллюзия любви).
        ISBN 978-5-8189-1382-7.
 

Макгилливрей, Дебора.
    Мятежный рыцарь : роман / Дебора Макгилливрей ; пер. с англ. И.В. Ермаковой. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: A restless knight.
        ISBN 978-5-17-054899-6.

Марриет, Фредерик.
    Приключения Ньютона Фостера : пер. с англ. / Фредерик Марриет. - Москва : Вече, 2008. - 313 с. - (Морской авантюрный роман). - Ориг. назв.: Newton Forster.
        ISBN 978-5-9533346-0-0.
 

Оливье, Жан.
    Поход викингов ; Викинги и индейцы : пер. с фр. / Жан Оливье. - Москва : Вече, 2008. - 320 с. - (Морской авантюрный роман).
        ISBN 978-5-9533271-5-2.
 

Рено, Мэри.
    Последние капли вина : пер. с англ. / Мэри Рено. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2007. - 508 с. - (Исторический роман. Классика).
        ISBN 5-699-15123-0.
 

Семенов, Юлиан Семенович.
    Огарева, 6 / Юлиан Семенов. - Москва : Олимп ; Астрель, 2008. - 191 с.
        ISBN 978-5-17-052364-1.
 

Семенов, Юлиан Семенович.
    Репортер / Юлиан Семенов. - Москва : Олимп ; Астрель, 2008. - 255 с.
        ISBN 978-5-271-21799-9.
 

Сергеева, Ирина.
    Издержки игры : расследование номер 97/119 / Ирина Сергеева. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Детективное агенство "Вариант").
        ISBN 978-5-17-048445-4.
 

Трауб, Маша.
    О любви : повести / Маша Трауб. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. - 637 с.
        ISBN 978-5-17-046814-0.
 

Хантер, Мэдлин.
    Уроки желания : роман / Мэдлин Хантер ; пер. с англ. Л.В. Сазоновой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Lessons of desire.
        ISBN 978-5-17-055400-3.
 

Чейз, Лоретта.
    Лорд Безупречность : роман / Лоретта Чейз ; пер. с англ. Т.А. Осиной. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Lord Perfect.
        ISBN 978-5-17-049421-7.

Черный, Артур.
    Ночной патруль : [роман] / Артур Черный. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 411 с. - (Неизвестная война. Чечня).
        ISBN 978-5-699-32334-0.