Nozaru literatūra 

 

 Ābele, Agita.
    Sporta psiholoģijas pamati / Agita Ābele. - Rīga : RaKa, 2009. - 296 lpp. : il. - (Pedagoģiskā bibliotēka) (Psiholoģija izglītībai).
        ISBN 978-9984-460-17-8.
 

 Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs : 2009. - Rīga : [b.i.], 2009. - 95 lpp. : il. 

 

 Blaua, Līga.
    Vija Artmane. Sirdī palikušie / Līga Blaua. - Rīga : Jumava, 2009. - 127 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-386-29-4.
 

Čumaks, Alans.
    Grāmata - ekstrasenss : praktiski paņēmieni sevis un tuvinieku dziedināšanā / Alans Čumaks ; no kr. val. tulk. Brigita Strazda. - Rīga : Tapals, 2009. - 196 lpp. - Oriģ. nos.: Книга - экстрасенс.
        ISBN 978-9984-7965-9-8.
 

Daizis, Jēkabs.
    Kosmosa balss : Zemes dzīve un Viņpasaules realitātes / Jēkabs Daizis. - [Rīga] : Latvietis, 2004. - 232 lpp.
        ISBN 9984-96853-7.
 

Daizis, Jēkabs.
    Kosmoss ir atvērts Zemes dzīvei / Jēkabs Daizis. - Rīga : Latvietis, 2008. - 144 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9984-96859-6.
 

XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : [katalogs] / sast. Dagmāra Lejiņa ; māksl. Juris Petraškevičs ; foto: Imants Prēdelis. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008. - 143, [12] lpp. : il., ģīm. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-98937-2.
 

Ieteikumi latviešu tautas tērpu valkātājiem / sast.: Aija Jansone, Dagmāra Prīberga. - Rīga : Valsts tautas mākslas centrs, 2002. - 32 lpp. - Bibliogr. : 32. lpp.
        1.burtnīca.
 

Izglītības ceļvedis, 2009 : augstākā izglītība, mācības ārzemēs, profesionālā izglītība, vidējā izglītība, interešu izglītība. - Rīga : LATAUT KOM, 2009. - 171 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-394-57-2.
 

Kur mācīties tālāk 2009 : augstākā izglītība. - Rīga : Actio, [2009]. - 413 lpp.
        ISBN 9984-603-16-4.
 

Latvia - Russia - X / Commission of Strategic Analysis ; editor-in-chief Žaneta Ozoliņa. - Rīga : Zinātne, 2008. - 334 p. - (Research papers / Commission of Strategic Analysis ; 2008/1(18). - Bibliogr. rakstu beigās.
        ISBN 978-9984-8083-2-1.
 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific Papers University of Latvia / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 262 lpp. - Bibliogr. nod. beigās. - Latviešu, angļu, val.
        726. sēj. Ekonomika un vadības zinātne = Economics and Management.
        ISBN 978-9984-450-19-3.
    ISSN 1407-2157.
 

Līvmane, Akvelīna.
    Dziedināt mīlot... : dziednieka Rolanda Bērziņa padomi / Akvelīna Bērziņa ; māksl. Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 112 lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-399-8.
 

Monetārais Apskats = Monetary Review / Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, 2008. - 127 lpp. - Teksts paral. latv., angļu val.
        3/2008.
    ISSN 1407-2815.
 

Nikiforovs, Oļegs.
    Pedagogija psihologam / Oļegs Nikiforovs. - Rīga : Izglītības soļi, 2009. - 226 lpp.
        2.[d.].
        ISBN 9984-617-93-9.
 

Olimpiskā ābece : olimpiskās izglītības rokasgrāmata : palīgs studējošajai jaunatnei un skolotājiem / Ilze Āķe-Vīksne, Aija Erta, Maruta Murovska, Guntis Keisels, Tija Tripāne ; māksl. Edgars Švanks ; izmantotas Armanda Pučes, Daiņa Caunes, Ilmāra Znotiņa, Ilzes Āķes-Vīksnes, Romāna Kokšarova, Jura Titova, Jāņa Markvarta fotogr. - [2., papild. izd.]. - Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja, 2008. - 72 lpp. : il., ģīm., tab., karte.
        ISBN 978-993-480-340-6.
 

Ošo.
    Saprāts : radoša atsaukšanās mirklim : atslēga jaunai dzīves uztverei / Osho ; no angļu val. tulk. Terēze Rožlapa. - Rīga : Sētava, 2008. - 203, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Intelligence : The creative response to now.
        ISBN 978-9984-99088-0.
 

Parkinsons, Marks.
    Veiksmīga darba meklēšana / Marks Parkinsons ; tulk. Kaspars Birznieks. - Rīga : Multineo, 2008. - 109 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Your job search made easy.
        ISBN 978-9984-99564-9.
 

Plakāts Latvijā : Posters in Latvia = Плакат в Латвии / tekstu aut.: Ramona Umblija, Janīna Kursīte, Edīte Tišheizere ; māksl. Inta Sarkane, Laimonis Šēnbergs. - Rīga : Fronda, 2008. - 223 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 223. lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu, krievu val.
        ISBN 978-9984-396-16-3.
 

Šatohina, Vita.
    Mans bērns ir kreilis / Vita Šatohina. - Rīga : Pētergailis, 2009. - 111 lpp. : il. - (Palīgs pirmsskolai). - Bibliogrāfija: 110.-111. lpp.
        ISBN 978-9984-332-63-5.
 

Viena diena Latvijā, 1987 2007 : fotoalbums = One day in Latvia, 1987 2007 / tulk. angļu val. Aija Abens, Vita Limanoviča, Kārlis Streips ; priekšv. sarakst.: Valdis Zatlers, Helēna Demakova, Jānis Krūmiņš, Viesturs Koziols, Ilmārs Znotiņš, Gunārs Janaitis ; fotored. Ilmārs Znotiņš. - Rīga : Viena diena.lv ; Jāņa Rozes apgāds, 2008. - [512] lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-232-85-0.
 

Zaharovs, Jurijs.
    Šambalas kods : ceļojums pa aizliegtajām pasaulēm / J. Zaharovs ; no kr. val. tulk. Aina Cebura ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2009. - 367 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Код Шамбалы.
        ISBN 978-9984-8006-1-5.
 

Latvia and the USA : from captive nation to strategic partner / editor Daunis Auers. - Riga : Academic Press of the University of Latvia, 2008. - 207 lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogr.
        ISBN 978-9984-450-17-9.
 

Finnland im Porträt : fakten und hintergrunde. - Helsinki : Otava, 2005. - 167 s. : il.
        ISBN 978-951-12-0905-8.
 

Анушаускас, Арвидас.
    Оккупационные режимы и их преступления в странах Балтии, 1940-1991 / Арвидас Анушаускас, Ирене Шнейдере, Кюлло Аръякас ; пер. с латыш. Ирене Шнейдере. - Рига : Издательство Института истории Латвии, 2007. - 54, [1] с. : ил., факс. - Библиогр.: с. 54-[55] с.
        ISBN 978-9984-8240-1-7.
 

Ван дер Неер, Ян.
    Всё о комнатных фиалках : [свыше 1000 цветных фотографий, более 170 видов и сортов, подробные советы по уходу и содержанию] / Ян Ван дер Неер. - Санкт-Петербург : Кристалл ; Москва : ОНИКС, 2007. - 223 с. : цв. ил.
        ISBN 978-5-9603007-7-3.
 

Все программы твоего компьютера / ред. В.А. Обручев. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 471 с. : ил. + 1 CD.
        ISBN 978-5-699-31489-8.
 

Загородный дом : [для тех, кто уже принял решение возвести собственный дом, но еще не знает, как это сделать] / авт.-сост. Н. В. Марысаев. - Москва : АСТ, 2008. - 316, [3] с. : ил.
        ISBN 978-5-17-054013-6.
 

Мичурин, С.В.
    5 секретов успешной свадьбы : практическое руководство по организации свадьбы / С. В. Мичурин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 283 с. - (Все обо всем).
        ISBN 978-5-222-13673-7.
   

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Apšeniece, Leontīne.
    Es nāku no bērnības : [dzeja pieaugušajiem] / Leontīne Apšeniece ; māksl. Renāte Butručuka. - [B.v. : Literārā brālība], 2008. - 96 lpp. : il.
        ISBN 987-993-480-143-3.
 

Eipurs, Aivars.
    Minimas jeb vienā istabā ar Antonu Vēbernu / Aivars Eipurs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 116, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-7899-3-4.
 

Gotjē, Teofils.
    Divi aktieri vienai lomai : fantastiski stāsti / Teofils Gotjē ; no fr. val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Vara Vīksna, 2008. - 245 lpp. - Oriģ. nos.: Deux acteurs pour un role.
        ISBN 978-9984-99596-0.
 

Havels, Vāclavs.
    Vēstules Olgai / Vāclavs Havels ; no čehu val. tulk. Rita Ruduša. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 368 lpp. - Oriģ. nos.: Dopisy Olze.
        ISBN 978-9984-7899-9-6.
 

Kalogridisa, Džīna.
    Mediči karaliene : romāns / Džīna Kalogridisa ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2009. - 508, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Medici queen.
        ISBN 978-9984-354-44-6.
 

Kārters, Forests.
    Mazā Koka izglītība : [stāsts] / Forests Kārters ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Vieda, 2008. - 267 lpp. - Oriģ. nos.: The education of Little Tree.
        ISBN 978-9984-7824-1-6.
 

Lazda, Zinaīda.
    Dzeja / Z.Lazda. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. - 79 lpp. - (Vajadzīga grāmata).
        ISBN 9984-226-84-0.
 

Lotārs, Ernsts.
    Eņģelis ar bazūni : kādas dzimtas romāns / Ernsts Lotārs ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 527, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Engel mit der Posaune.
        ISBN 978-9984-406-89-3.
 

Nortkata, Vendija.
    Darvina balvas : evolūcija darbībā / Vendija Nortkata ; no angļu val. tulk. Māra Rūmniece. - Rīga : Tapals, 2003. - 294 lpp. - Oriģ. nos.: The Darwin awards : evolution in action.
        ISBN 9984-7204-1-4.
 

Piemini Latviju! : Tēvu zemes mīlestības vārdi dzejā un prozā / sastād. M.Misiņa. - Rīga : Latvijas Sieviešu padome, 1990. - 102 lpp. - 7.-9. 

Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē, 2007-2008 : [krāj.]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 116, [3] lpp. : ģīm.
        Saturs: Jēkabiņa leļļu teātris / Jānis Einfelds. Smēķētāji mirst jauni / Gundars Ignats. Brīnišķīgā jaunā Latvija / Ilze Jansone. Balāde par latviešu zemnieku / Arvis Kolmanis. Mazais / Ineta Meimane. Ceļotskumja / Māris Mikulāns. Cerons un dermatotēka / Margarita Perveņecka. Satiksme / Ieva Plūme. Zara Forever / Dace Rukšāne. Sekss "Siltumnīcas efekta" laikā jeb Verdošie dubļi / Zigmunds Skujiņš. Dieva putekļi / Kristīne Ulberga-Rubīne. Neizsamisušie / Egīls Venters. Agņa dienasgrāmata / Juris Zvirgzdiņš. Baseins / Inga Žolude.
        ISBN 978-9984-7899-1-0.
 

Varķis, Roans.
    Vēja iela : [atmiņas] / Roans Varķis. - Liepāja : LiePA, 2005. - 120 lpp. : il.
        ISBN 9984-7543-4-0. - ISBN 9984-7543-5-9(atcelts).
 

Varslavāne, Diāna.
    Asmu zemes meita : [biogr.] / Diāna Varslavāne. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2008. - 79, [1] lpp. : il., ģīm.
        ISBN 978-9984-291-60-4.
 

Veinbergs, Rūdolfs.
    Vējš vijoli spēlē : dzejoļu krājums / Rūdolfs Veinbergs. - Salaspils : Aut. izd., 2007. - 126 lpp. : il., faks.
        ISBN 978-9984-393-23-0.
 

Virza, Edvarts.
    Raksti / Edvarts Virza ; sast., priekšv. un koment. aut. Anda Kubuliņa ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2008. - 1102, [1] lpp. : il., ģīm. - Personu rād.: 1084.-[1094.] lpp.
        2. sēj. Publicistika.
        ISBN 978-9984-8084-5-1.
  

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

Андреева, Наталья Вячеславовна.
    Девять дней до весны : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 382 с.
        ISBN 978-5-17-047615-2.
 

Бойл, Элизабет.
    Любовные послания герцога : роман / Элизабет Бойл ; пер. с англ. В.Н. Матюшиной. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Love letters from a duke.
        ISBN 978-5-17-055427-0.
 

Гервиц, Грегг.
    Обвинение в убийстве : [роман] / Грегг Гервиц ; пер. с англ. М. Наумовой. - Москва : Гелеос, 2007. - 474 с. - Ориг. назв.: The kill clause.
        ISBN 978-5-8189-1118-2.
 

Джеймс, Рассел.
    Назовите как хотите : [роман] / Рассел Джеймс ; пер. с англ. А. Логиновой. - Екатеринбург : У-Фактория, 2008. - 479 с. - (The International Bestselller). - Ориг. назв.: Pick Any Title.
        ISBN 978-5-9757024-8-7.
 

Джордан, Николь.
    Огонь желания : роман / Николь Джордан ; пер. с англ. И.П. Родина. - Москва : АСТ, 2009. - 317 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Lord of seduction.
        ISBN 978-5-17-054168-3.
 

Дрюон, Морис.
    Железный король ; Узница Шато-Гайара / Морис Дрюон ; пер. с фр. Н. Жарковой, Л. Ефимова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 623 с. - 1 и 2 книги серии "Проклятые короли".
        ISBN 978-5-699-32405-7.
 

Дрюон, Морис.
    Яд и корона ; Негоже лилиям прясть / Морис Дрюон ; пер. с фр. Н. Жарковой, Л. Ефимова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 605 с. - 3 и4 книги серии "Проклятые короли".
        ISBN 978-5-699-32411-8.
 

Дьякова, Виктория.
    Слезы Аустерлица : [роман] / Виктория Дьякова. - Москва : АСТ, 2008. - 382 с. - (Кавалергард).
        ISBN 978-5-17-049929-8.
 

Майер, Стефани.
    Затмение : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. О. Василенко. - Москва : АСТ, 2009. - 639 с. - Ориг. назв.: Eclipse.
        ISBN 978-5-17-056333-3. - ISBN 978-5-9713971-7-5.
 

Майер, Стефани.
    Новолуние : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. А. Ахмеровой. - Москва : АСТ, 2009. - 543 с. - Ориг. назв.: New moon.
        ISBN 978-5-17-056052-3. - ISBN 978-5-9713971-1-3.
 

Майер, Стефани.
    Сумерки : [роман] / Стефани Майер ; пер. с англ. А. Ахмеровой. - Москва : АСТ, 2009. - 447 с. - Ориг. назв.: Twilight.
        ISBN 978-5-17-054607-7. - ISBN 978-5-9713895-7-6.
 

Маккензи, Салли.
    Слишком красива для жены : роман / Салли Маккензи ; пер. с англ. Т. Л. Черезовой. - Москва : АСТ, 2008. - 317 с. - (Шарм).
        ISBN 978-5-17-055410-2.
 

Монинг, Карен Мари.
    Любовная горячка : [роман] / Карен Мари Монинг ; пер. с англ. Татьяны Ивановой. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2008. - 334 с. - (Душа).
        ISBN 978-966-14-0139-5. - ISBN 978-5-9910059-7-5.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Уйти от себя... : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 315 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-17-043940-9.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Цена любви : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 316 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-17-042467-2.
 

О'Райли, Кейтлин.
    Грешная ночь : роман / Кейтлин О'Райли ; пер. с англ. А.С. Мейсиговой. - Москва : АСТ, 2009. - 317 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: One sinful night.
        ISBN 978-5-17-055994-7.
 

Романовский, Владимир.
    Хольмград : [роман] / Владимир Романовский. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 475 с. - (Боевая магия).
        ISBN 978-5-699-27172-6.
 

Смит, Бобби.
    Обещание пирата : роман / Бобби Смит ; пер. с англ. Д.М. Петерсонс. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Pirate's promise.
        ISBN 978-5-17-055409-6.
 

Смит, Уилбур.
    Орел в небе : [роман] / Уилбур Смит ; пер. с англ. Д. Арсеньева. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 351 с. - (The International Bestselller). - Ориг. назв.: Eagle in the sky.
        ISBN 978-5-17-039400-5.
 

Спахов, Александр Витальевич.
    Женщина заклинателя ос : [роман] / Александр Спахов. - Москва : АКПресс, 2008. - 300 с. - (Русская волна. Белый детектив).
        ISBN 978-5-912930-42-3.
 

Трапезников, Александр Анатольевич.
    Особые услуги : [роман] / Александр Трапезников. - Москва : АКПресс, 2007. - 207 с. - (Русская волна. Красный детектив).
        ISBN 978-5-912930-22-5.
 

Хэммонд, Виктория.
    Искушение Марии д'Авалос : [роман] / Виктория Хэммонд ; пер. с англ. Е. Фрадкина. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2009. - 477 с. - (Королевы любви). - Ориг. назв.: The devil and Maria d'Avalos.
        ISBN 978-5-17-056892-5.
 

Шеевская, Ирина (Ирина Ивановна).
    Память сердца : лирика / Ирина Шеевская ; гл. ред. Галина Шешолина. - Резекне : б.и., 2009. - 183 с. : ил., фотограф.