Nozaru literatūra

 

Atkinsons, Viljams Vokers.
    Atmiņa: kā to attīstīt, trenēt un izmantot / Viljams Vokers Atkinsons ; no angļu val. tulkojusi Inna Vaitmane. - Rīga : Vieda, 2012. - 136 lpp. - Oriģ. nos.: Memory: how to develop, train and use it.
        ISBN 9789984782720.

 

Atraktīvas zeķes: lieliski modeļi visai ģimenei / izdevēja Gundula Šteinerte ; no vācu valodas tulkojusi Daina Burve. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 93 lpp. : il. (krās.). - Oriģ. nos.: Super-socken.
        ISBN 9789934026041.

 

Kļučņikovs, Sergejs.
    Intuīcijas attīstīšana : 14 mācībstundas intuīcijas attīstīšanai: atmodināšana, attīstīšana, lietošana / Sergejs Kļučņikovs ; no krievu valodas tulkojusi Aina Cebura. - Rīga : Vieda, [2012]. - 289, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: 14 уроков развития интуиции: пробуждение, развитие, примение.
        ISBN 9789984782713.

 

Lapšāne, Rudīte.
    Sporta svētki pirmsskolā / Rudīte Lapšāne. - Rīga : RaKa, 2011. - 87 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 87. lpp.
        ISBN 9789984461953.

 

Leitis, Ēriks.
    Ekotūrisms Latvijā: problēmas un risinājumi ilgtspējīgas tūrisma nozares pilnveidošanā : promocijas darbs ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē, apakšnozare: vides pārvaldība / Ēriks Leitis ; zinātniskais vadītājs Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 231 lpp. : diagr., il., tab., kartes. - Bibliogr.: 207.-231. lpp. un norādes parindēs. - Teksts latviešu val., anotācija arī angļu val.
        ISBN 9789984455389.

 

Zvaigzne, Jānis.
    Jūnijs. Litene, 1941 / Jānis Zvaigzne. - Rīga : Jumava, 2012. - 193, [1] lpp., [8] lpp. iel. - Bibliogr.: 191.-[194.] lpp.
        ISBN 9789934111136.

 

Рижский старообрядческий сборник: материалы по истории староверия / Рижская Гребенщиковская старообрядческая община. Старообрядческое общество Латвии ; сост. Илларион Иванов. - Рига : Старообрядческое общество Латвии, 2011. - 384 с.
        Выпуск 1. Статьи, публикация документов.
        ISBN 9789934821608.

 

Рижский старообрядческий сборник: материалы по истории староверия / Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, Старообрядческое общество Латвии ; сост. Илларион Иванов. - Рига : Старообрядческое общество Латвии, 2011. - 328 с.
        Выпуск 2. Статьи, воспоминания, публикация документов.
        ISBN 9789934821615.

 

30 музею Ю. Н. Тынянова/ сост. Т. Синельникова. - Резекне : б. и., 2012. - 39 с. : ил., фотогр.

 

Экономика без глобализма/ Международная гильдия предпринимателей-староверов. - Рига : Международная гильдия предпринимателей-староверов, 2012. - 67 с.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aizaksons, Valters.
    Stīvs Džobss / Valters Aizaksons ; no angļu valodas tulkojusi Inese Beljāne-Lavleisa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 751, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: [729.]-730. lpp. - Oriģ. nos.: Steve Jobs.
        ISBN 9789934030154.

 

Boins, Džons.
    Ziemas pils : cara ģimenes pēdējās dienas / Džons Boins ; no angl. val. tulk. Mārtiņš Karelis. - Rīga : Jumava, 2012. - 382, [1] lpp.
        ISBN 9789934112430.

 

Devero, Džūda.
    Vēlmju akmens / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2012. - 415 lpp. - Oriģ. nos.: Heartwishes.
        ISBN 9789984356112.

 

Džeimsa E L.
    Greja piecdesmit nokrāsas / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2012. - 519, [1] lpp. - (Piecdesmit nokrāsas ; 1). - Oriģ. nos.: Fifty shades of Grey.
        ISBN 9789984356044.

 

Džeimsa E L.
    Tumsa piecdesmit nokrāsās / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2012. - 537 lpp. - (Piecdesmit nokrāsas ; 2). - Oriģ. nos.: Fifty Shades Darker.
        ISBN 9789984356082.

 

Gudvins, Džeisons.
    Čūsku akmens / Džeisons Gudvins ; no angļu valodas tulkojusi Lenvija Sīle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 351, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Snake stone.
        ISBN 9789934029196.

 

Lekberga, Kamilla.
    Svešinieks / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, [2012]. - 284, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Olycksfågeln.
        ISBN 9789934111983.

 

Makkalova, Kolīna.
    Fortūnas izredzētie / Kolīna Makkalova ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 1263, [1] lpp. : il., kartes. - Oriģ. nos.: Fortune's favorites. - Grāmatu "Pirmais vīrs Romā" un "Zāles vainags" turpinājums.
        ISBN 9789934022609.

 

Stumbre, Lelde.
    Personīgi : atmiņas, sapņojumi, rakstudarbi Silvijai, Elīnai, Elīzai un Ancei / Lelde Stumbre. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 335 lpp. : il.
        ISBN 9789984878287.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Академия Шекли: [фантастические рассказы : сборник] / сост. А. Кубатиева. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 635 с. ; 21 см. - (Русская фантастика). - Содерж. авт.: Игорь Алимов, Ирина Андронати, Ирина Бахтина, Александр Бачило, Людмила и Александр Белаш, Владимир Березин, Арон Брудный, Сергей Волков, Дмитрий Володихин, Александр Громов [и др.].
        ISBN 9785699208371.

 

Антитеррор 2020: [фантастические повести и рассказы] / сост. С. Чекмаева. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699487554.

 

Атлантида: [сборник]. - Москва : АСТ ; Тринзиткнига, 2006. - 605 с. : ил. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5170331665. . - ISBN 5971311670. . - ISBN 5957827525.

 

Грегори, Филиппа.
    Любовник королевы / Филиппа Грегори ; пер. с англ. И. Иванова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 668, [2] с. : ил. - Ориг. назв.: The Virgin's lover.
        ISBN 9785699561452.

 

Джеймс Э Л.
    На пятьдесят оттенков темнее / Э Л Джеймс ; пер. с англ. И. Н. Гиляровой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 605, [1] с. : ил. - Второй роман из трилогии "Пятьдесят оттенков".
        ISBN 9785699590162.

 

Живые и прочие: [41 лучший рассказ 2009 года] / сост. Макса Фрая. - Санкт-Петербург : Амфора, 2010. - 508, [1] с. ; 21 см. - (ФРАМ).
        ISBN 9785367013054.

 

Летние стихи/ авт.-сост. Лариса Кузьминская. - Рязань : Литера М, 2012. - 198 с. - (Библиотека современной поэзии).
        ISBN 9785906008015.

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Иногда полезно иметь плохую память : роман / Анна Малышева. - Москва : Астрель ; АСТ ; ВЗОИ, 2004. - 446 с.
        ISBN 5170207123. . - ISBN 5271097579. . - ISBN 5960205734.

 

Мартин, Джордж.
    Игра престолов : [фантастический роман] / Джордж Мартин ; пер. с англ. Ю. Р. Соколова. - Москва : АСТ, 2012. - 770, [1] с. ; 22 см. - Ориг. назв.: A Game of Trones. - 1-я книга цикла "Песнь льда и огня".
        ISBN 9785170387236.

 

Марьяш, Рута.
    Вопреки канонам : стихи / Рута Марьяш. - Рига : [б. и.], 2010. - 140 с.

 

Марьяш, Рута.
    Души прикосновение : стихи / Рута Марьяш. - Рига : [б. и.], 2009. - 103 с.

 

Марьяш, Рута.
    Черничный лес : стихи / Рута Марьяш. - Рига : [б. и.], 2011. - 112 с.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Дорогие девушки : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : Астрель ; Олимп, 2009. - 348 с. ; 17 см. - (Из дневника Турецкого).
        ISBN 9785271226175. . - ISBN 9785964802365.

 

Паолини, Кристофер.
    Эрагон / Кристофер Паолини ; пер. с англ. И. А. Тогоевой. - Москва : РОСМЭН, 2011. - 877 с.
        Книга 2. Возвращение.
        ISBN 9785353041344.

 

Робертс, Нора.
    Глубоко под кожей : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. Е. В. Ламановой. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 315 с. - (# 1 New York Times Bestselling author). - Ориг. назв.: Skin deep.
        ISBN 9785227032966.

 

Робертс, Нора.
    Избалованные смертью / Нора Робертс ; пер. с англ. Н. Мироновой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 444 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Indulgence in death.
        ISBN 9785699572403.

 

Робертс, Нора.
    Опасный след : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 576 с. - (No.1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: The search.
        ISBN 9785699523504.

 

Робертс, Нора.
    Смертельная игра / Нора Робертс ; пер. с англ. Н. Мироновой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 446 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Fantasy in death.
        ISBN 9785699572380.

 

Тубельская, Дзидра(Дзидра Эдуардовна).
    Сталинский дом : мемуары / Дзидра Тубельская, Виктория Тубельская. - Рига : б. и., 2012. - 190, [1] с., [4] л. : ил.

 

Тут и там: [русские инородные сказки - 8 : антология] / сост. Макса Фрая. - Санкт-Петербург : Амфора, 2010. - 478 с. ; 21 см. - (ФРАМ).
        ISBN 9785367012620.

 

Хобб, Робин.
    Безумный корабль : сага о живых кораблях : [роман] / Робин Хобб ; пер. с англ. М. Семеновой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2003. - 1102, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Меч и магия). - Пер.: Hobb, Robin. Mad ship.
        ISBN 5699036989.

 

Хобб, Робин.
    Дорога шамана : [фантастический роман] / Робин Хобб ; пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2007. - 670, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Короли Fantasy). - Пер.: Hobb, Robin. Shaman's crossing.
        ISBN 5699197516.

 

Хобб, Робин.
    Золотой шут : сага о шуте и убийце : [роман] / Робин Хобб ; пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2005. - 814, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Меч и магия). - Пер.: Hobb, Robin. The tawny man.
        ISBN 5699112235.

 

Хобб, Робин.
    Королевский убийца : сага о видящих : [роман] / Робин Хобб ; пер. с англ. М. Юнгер. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Валери, 2003. - 811, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Меч и магия). - Пер.: Hobb, Robin. The farseer trilogy.
        ISBN 5699012753. . - ISBN 5814201460.

 

Щербакова, Галина Николаевна.
    Печалясь и смеясь / Галина Щербакова. - Москва : Эксмо, 2012. - 283, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая современная женская проза).
        ISBN 9785699597895.

 

 

Līdzīgi raksti