Pakalpojumi


Bezmaksas pakalpojumi

- Iespieddarbu izsniegšana uz mājām (Rēzeknes un Viļānu novada iedzīvotājiem, citur dzīvojošie grāmatas var izmantot tikai uz vietas lasītavā).
- Brīvpieeja bibliotēkas krājumam.
- Konsultāciju un uzziņu sniegšana.
- Konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā.
- Pieeja elektroniskajām datu bāzēm.
- Rēzeknes CBS alfabētiskā un sistemātiskā kopkataloga, kartotēkas izmantošana.
- CD-Rom izmantošana.
- Ekskursiju pieteikšana (iepazīšanās vai arī speciālas – tematiskās ekskursijas).
- Jauno grāmatu dienas katra mēneša 1. un 16. datumā.
- Novadpētniecības tematisko un personāliju mapju izmantošana.
- Datoru un interneta (arī bezvadu) izmantošana.
- Diskešiekārtu izmantošana savām vajadzībām.
- RCB abonēto datu bāzu izmantošana (izņemot LURSOFT).
- Bibliotēkas grāmatu rezervēšana (pasūtīšana) internetā.
 


Maksas pakalpojumi

- Kserokopiju izgatavošana (no bibliotēkas krājuma materiāliem).
- Datorizdrukas.
- Skenēšana.
- Iespieddarbu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtā no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām.
- Lasītavas fonda nakts abonements.
- LURSOFT tiešsaistes datu bāzes izmantošana (laikrakstu datu bāze ir bezmaksas).
 
 
maksajumu cenradis