Ilzeskalna bibliotēka dibināta 1951. gada 15. septembrī. Tā ir nozīmīgs informācijas iegūšanas, apstrādes un saglabāšanas centrs Ilzeskalna pagastā.

 

 

Statistika (01.01.2020.)
 Bibliotēka piedāvā
Nozaru un daiļliteratūru
Grāmatas bērniem
Preses izdevumus
Uzziņas
Konsultācijas
Interneta pakalpojumus
Iespēju sazināties ar radiem, draugiem, sadarbības partneriem
Printēšanu
Kopēšanu
Skenēšanu
Izstādes un pasākumus
Tematiskās mapes
Novadpētniecības materiālus
Datu bāzes Letonika, Lursoft.
 

Informāciju sagatavoja
Ināra Strode