Foto no Feimaņu pag. bibliotēkas arhīva

     2019. gada 31. oktobrī Feimaņu kultūras namā notika tematisks pasākums “Vēstures lappusēs ierakstīts pēckara, kolhozu un sovhozu laiks”.

 

     Pasākumam materiālus Rēzeknes zonālajā valsts arhīvā vāca Silvija Assare. Silvijas atziņa: strādāt ar senākiem rakstītiem dokumentiem ir diezgan pagrūti, jo ne visur salasāms rokraksts, jūtams izglītības trūkums, tinte vai tuša izplūdusi, arī ar klekšiem, taupīts papīrs, jo vēlāki dati rakstīti otrā pusē, līmēti, līdz ar to zaudēta iepriekšējā laika hronika. Ievērojama daļa dokumentācijas ir krievu valodā, uzvārdi, vārdi rusificēti. Klāt pieliktais jau iepriekš vāktais vēsturiskais novadpētnieciskais materiāls palīdzēja ielūkoties tālāka un tuvāka laika notikumos. Vairākus  mirkļus spilgtākus padarīja p/s “Krāce” darbinieku atmiņas.

 

     Atmiņu kamolu palīdzēja šķetināt Jānis Otikovs un Zinaīda Persa. Dzīve iet uz priekšu, un daudzu jau nav starp mums. Paldies visiem, kuri sanāca kopā pie tējas galda un palīdzēja ritināt atmiņu kamolu un ieskatīties vēstures liecībās.

 

…Feimaņu bibliotēka aicina pierakstīt atmiņu stāstus un folkloru

 

     Atmiņas veido mūsu kopējo vēsturi, un tās ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Feimaņu pagasta bibliotēka lūdz iedzīvotājus rakstīt stāstus par Feimaņu vēsturi, cilvēkiem, notikumiem un iesniegt bibliotēkā. Viss tiks apkopots atmiņu mapē.

 

     Varbūt kādam atmiņā ir palikusi bērnībā dzirdēta pasaka, dziesma vai nostāsti no vecmammas pūra lādes, jo 2020. gads ir Krišjāņa Barona 185. jubilejas gads! Jūs varat dot savu ieguldījumu nākamajām paaudzēm, uzrakstot arī sev zināmo folkloru, kas ir tik daudzveidīga, un nododot to Feimaņu pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājumam.

 

     Ja vajadzīga palīdzība vai ir grūtības ar pierakstīšanu, var zvanīt uz bibliotēku (tālrunis 64644750) un sarunāt tikšanās laiku mājās. Pateicoties uzņēmībai un iniciatīvai, var panākt daudz. Pierādījums tam ir 2009. gadā izdota vērtīgā grāmata  “Feimaņu draudzes pasakas”. Laiki ir mainījušies, cilvēku palicis maz, jaunieši devušies peļņā uz citām zemēm, bet cerēsim, ka kādreiz lauki atdzims.

 

 

Informāciju sagatavoja

Erna Ulase,

Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja