Foto no Feimaņu bibliotēkas arhīva

    2012. gadā Rēzeknē, Latgales Kultūras centra izdevniecībā, tika izdota Janīnas Astahovskas (Ņikuļinas) grāmata „Dvēseles dārzā”, kurā apkopoti no 1952. līdz 1958. gadam sarakstītie dzejoļi. Grāmata veltīta dzejnieces piemiņai, tā nāca klajā ar Helēnas Veipas, Marijas Ruhmanes, Janīnas Plusčinskas, Jāzepa Stroda un dzejnieces meitu Astērijas un Liberatas atbalstu.

 

     J. Astahovskas pirmā darba vieta bija Pušas pamatskola, tad sekoja darbs Feimaņu pamatskolā. Te Janīna strādāja par latviešu valodas un literatūras skolotāju, mācību daļas vadītāju, bija aktīva sabiedriskajā dzīvē. 1974. gada 26. jūnijā, kad skolotājai bija tikai 43 gadi, nežēlīga slimība viņu aizveda mūžībā.

 

     25. oktobrī Feimaņu kultūras nama mazajā zālē notika grāmatas „Dvēseles dārzā” atvēršanas svētki. Pasākuma vadītāja un teicēja lomā iejutās Andris Ušpelis – teātra studijas „Joriks” aktieris. Vārds tika dots grāmatas priekšvārda autoram, dzejnieces brālēnam Jāzepam Strodam, kurš uzbūra atmiņas par bērnības dienām, kas pavadītas, ciemojoties Janīnas vecāku mājās, un par grāmatas izdošanu.

 

     Par Maltas vidusskolas laiku stāstīja Donāts Kondrovs, kurš ar Janīnu kopā mācījies beidzamajā vidusskolas klasē. Klātesošie uzklausīja Feimaņu pamatskolas bijušās skolotājas Regīnas Prančas un Ņinas Persas atmiņas. Publikas priekšā uzplaiksnīja gaišas, emocionālas dvēseles klātbūtne. Atmiņās palicis ne tikai talantīgas, bet arī ļoti strādīgas sievietes tēls, kura mīlēja dabu, puķes un visu skaisto, kas atradās apkārt, un kura arī centās skaisto radīt sev apkārt.

 

 

 

     Feimaņu astoņgadīgās skolas audzēkņu vārdā runāja 1977. gada absolvents Ivars Magazeinis (Juoņs Ryučāns – dzejnieks, publicists, tulkotājs).

 

     Lirisku noskaņu ar dzejas rindām no izdotā krājuma uzbūra Iveta Alika un Anita Verčinska. Pasākumu kuplināja Feimaņu pamatskolas audzēknes ar dziesmu ģitāras pavadījumā.

„Man dzīvē neparasta vieta,

Jo neparasta esmu es:

Man pieder dzejas rinda svēta,

Kas visu sāpes remdēt spēs.” 

     Sarīkojuma noslēgumā uzstājās Janīnas meita Liberata. Aktīvistiem tika dāvināta dzejas grāmata, un klātesošie tika aicināti uz kopīgu cienastu.

 

     Paldies visiem, kas atnāca godināt dzejnieces J. Astahovskas piemiņu, un visiem, kas piedalījās un palīdzēja sarīkot šos svētkus! Pateicamies grāmatas izdevējiem par mums dāvāto iespēju Feimaņos rīkot grāmatas atvēršanas pasākumu, kas bija patiesi dzejas svētki!

 

Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja
Erna Ulase