Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes 2. bibliotēkā līdz 14. aprīlim skatāma izstāde „Mans dvēseles spēks radošajos darbos”, kuru veidojuši bērni ar redzes traucējumiem no biedrības „Saules stars AV” (skolotāja I. Ratniece).

 

     Biedrība „Saules stars AV” dibināta 2013. gadā un apvieno bērnus ar redzes invaliditāti, viņu vecākus un citus cilvēkus, kuriem tuva šī problēma. Par tās dzimšanas dienu var uzskatīt 1. martu, kad Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes teritoriālās organizācijas (LNBRTO) telpās sāka darboties klubiņš bērniem ar redzes traucējumiem un viņu vecākiem.

 

    Ziedojumu materiālu iegādei piešķīra Rietumu banka, un katru svētdienu LNBRTO telpās notika klubiņa nodarbības. Apkopojot klubiņa darbības pieredzi, tika dibināta biedrība, kuras galvenās aktivitātes ir pasākumi un individuālais darbs, kas veicina bērnu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, veido un attīstīta viņu prasmes un iemaņas.

 

     Šobrīd „Saules staram AV” ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Rēzeknes 2. bibliotēku, tāpēc gan šomēnes, gan turpmāk bibliotēkā regulāri varēs aplūkot bērnu radošos darbus. Aicinām iegriezties bibliotēkā un apskatīt šos darbiņus, kas patiesībā ir vairāk nekā rokdarbi, jo uzmodina skatītājā emocionālu pārdzīvojumu un liek aizdomāties par cilvēkiem mums līdzās.

 

     Izstādes foto skatieties šeit.