Telpas

  • Adrese: Atbrīvošanas aleja 166
  • Platība: 229m²

Vadītāja: B. Selecka

Bibliotekāri

  • Abonementa vadītāja: Dz. Germova
  • Lasītavas vadītāja: L. Gorsāne
  • Bērnu abonementa vadītāja: Z. Ruskule
 

Krājums: 25308

Izsniegums: 60698

Lasītāji: 1342

Apmeklējumi: 22247

 

* Tiek uzsākta krājuma rekataloģizācija.