Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2012. gada 1. oktobrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 53 jaunas grāmatas. Turpinājumā plašāks ieskats daļā no jaunieguvumiem.

 

     M. Žaka grāmata „Kad Ķīna valdīs pār pasauli” izskaidro Ķīnas uzplaukuma dziļāko nozīmi, palīdz izprast šo lielvalsti un ieskatīties nākotnē, kurā Ķīnai starptautiskā nozīmē piederēs pietiekami liela vara, ar kuru nāksies rēķināties Rietumu pasaulei.

 

     Šoreiz jaunumos arī V. Dombrovska un A. Oslunda slavenā grāmata „Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi”. Šis izdevums atšķirībā no iepriekšējā gadā izdotā angliskā varianta atšķiras ar papildinājumiem – tam pievienots gan autoru redzējums par pēckrīzes izaicinājumiem, gan Latvijā zināmu ekonomikas ekspertu (M. Bondara, E. Egles, J. Ošleja Ģ. Rungaiņa u. c.) komentāri.

 

     Literatūrzinātnieces V. Vāveres monogrāfijā „Viktors Eglītis” atklāta rakstnieka pretrunīgā personība un daiļrades šķautnes. V. Eglīti vislabāk pazīst kā dekadentu, viņa tālākā darbība līdz šim tikpat kā nav nonākusi lasītāju un pētnieku uzmanības lokā. Ilgus gadus viņš bija to rakstnieku skaitā, kuru vārdus pat nedrīkstēja pieminēt. V. Vāveres pētījums tapis 10 gadu garumā. Grāmata papildināta ar ilustrācijām, V. Eglīša darbu un personu rādītājiem.

 

 

     Par izcilo ķirurgu, latviešu leģionāru Bertramu Rozenbergu, kurš savulaik nepatiesi notiesāts un izsūtīts, varēsiet lasīt viņa meitas R. Petričekas grāmatā „Bertrams Rozenbergs”, kuru bibliotēkai uzdāvināja autores dzīvesbiedrs. Pēc studiju beigšanas un specializēšanās Rīgā Latvijas pirmās brīvvalsts laikā B. Rozenbergs ir strādājis Rēzeknes Sarkanā Krusta slimnīcā un guvis atzinību par veiksmīgi izdarītām sarežģītām operācijām, 40. gadu sākumā praktizējis Tukuma pilsētas slimnīcā, tam sekojis dienests latviešu leģionā, Kurzemes katlā, pēc tam čekas vajāšana, slēpšanās, arests un brīvības atņemšana uz 25 gadiem. Pēc atgriešanās no izsūtījuma B. Rozenbergs strādājis Liepājas pilsētas slimnīcā. Grāmatā apkopotas gan meitas atmiņas, gan citu B. Rozenbergam tuvu cilvēku stāstījumi, teksts lasāms gan latviešu, gan angļu valodā, tā bagātīgi papildināta ar fotogrāfijām.

 

     Par slaveno šķēpmešanas treneri Valentīnu Eiduku savukārt stāsta sporta žurnālista E. Jurisona grāmata „Valentīna. Visu šķēpmetēju māte”. V. Eidukas trenēto vidū ir olimpisko spēļu sudraba laureāti Vadims Vasiļevskis un Ainārs Kovals, pasaules junioru čempione Linda Brīvule un pasaules junioru rekordists Zigismunds Sirmais. Grāmatā aprakstīti treneres darba principi un metodes, arī V. Eidukas bērnība, jaunība sportā un mājas dzīve mūsdienās, tāpat ietvertas intervijas, kuras savulaik publicētas laikrakstā „Latvijas Avīze”.

 

     Abonementa nozaru literatūras jaunumu klāstā šoreiz arī „Tāvu zemes kalendars” 2013. gadam. Kultūrvēsturiskās un literārās gadagrāmatas 74. gadagājuma izdevumā iekļauti raksti par lauksaimniecības, medicīnas, arheoloģijas, valodniecības, vēstures un kultūrvēstures jautājumiem, kā arī latgaliešu literārie un publicistiskie darbi.

 

 

     Daiļliteratūras krājumu papildina kinorežisora A. Freimaņa atmiņu tēlojumi par kinodzīvi „Vienos ratos ar slavenībām”. Grāmata ieturēta viegli ironiskā tonī, tajā atrodams arī t. s. A. Freimaņa „oriģinālžanrs” – īsi anekdotes formāta vērojumi „iz dzīves”. Izdevumu papildina autora rūpīgi piemeklēts ilustratīvais materiāls – dokumentālas un tematiskas fotogrāfijas.

 

     Vēsturnieka A. Ezergaiļa grāmata „Lapu agonija” ir par viņa sievu – literatūrpētnieci un dzejnieci Intu Miški-Ezergaili – un abu tuvību. Grāmatas vēstījums vēsturnieciski smalki atklāj dzīvi pirmskara Latvijā, Otrā pasaules kara norises un trimdinieku ikdienu ASV. Izdevumu papildina I. Ezergailes dzejoļi un dienasgrāmatas fragmenti. Daļu grāmatas iespējams lasīt šeit.

 

     Dzejoļu krājums par Latviju „Man nav izvēles – es dzirdu tavu balsi” apvieno augstvērtīgu latviešu patriotisko liriku, tas noderēs gan kā rokasgrāmata skolu pedagogiem, gan kā labs avots visiem kas gatavojas pasākumiem, kuros jāizmanto teksti par Latviju. Patriotiskās dzejas krājumā varēsiet saskarties ar izteiksmes līdzekļu daudzveidību un patosa gradāciju, sākot no saasinātas mīlestības apliecinājuma pret tautu un zemi, ētiska maksimālisma un dramatiskas laikmeta uztveres līdz paradoksu un pašironijas poētikai.

 

 

     V. Sandera romāns „Malvīnes kokteilis” ir piesātināts ar daudziem intriģējošiem notikumiem. Galvenā literārā varone ir bārmene Malvīne, kura atraida savu saderināto, jaunu vīrieti, kurš Afganistānā gūst liktenīgu ievainojumu, taču ne mazsvarīga loma atvēlēta arī tēliem, kas virpuļo ap viņu. Lielākoties tie ir jaunieši, kuri meklē savu vietu mūsdienu dzīvē. Vieni atrod, citi viļas – tostarp arī Malvīne, lai gan līdz pēdējam elpas vilcienam tic, ka laime nupat viņu piemeklējusi.

 

     S. Ficdžeralda romāns „Šaipus paradīzes” vēsta par Emoriju Bleinu, paslinku, pret mazāk veiksmīgiem ļaudīm vienaldzīgu, ar sievietēm noturīgas attiecības veidot nespējīgu cilvēku, viņa bērnību un jaunību, fonā skarot Pirmā Pasaules kara beigas un tā laika noskaņas. Romāns būs tuvs katram, kurš pārdzīvojis ieilgušu pusaudža gadu krīzi un sāpīgu personības veidošanos.

 

 

     Rakstnieka un kinoscenārista Ē. Lansa „Melanholiskais detektīvs” tapis, izmantojot autora desmitgadēs uzkrāto kinopieredzi, lai tekstu vēstījuma ritms un negaidītie sižeta pagriezieni gluži kā kinofilmā ne uz mirki neļautu atslābt lasītāja uzmanībai un sajūtām. Grāmatā atradīsiet detektīvintrigu un mazliet fantastikas, jūtu un melanholisku sajūtu spēles un vārdos nenosauktu mīlestību.

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

     Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 16. oktobrī.

 

Līdzīgi raksti