Nozaru literatūra 

Blančards, Kenets.
    Efektīvas vadības noslēpumi : kā paaugstināt produktivitāti, ienākumus un jūsu labklājību / Kenets Blančards, Spensers Džonsons ; no angļu val. tulk. Linda Deičmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 117, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The one minute manager.
        ISBN 978-993-400-039-3.
 

Brauns, Lindsijs.
    Mirdzēdami kā zvaigznes : evaņģēlija spēks pasaules universitātēs / Lindsijs Brauns ; no angl. val. tulk. Ailita Kuka. - Rīga : Atradums - personības attīstības resursi, 2009. - 223 lpp.
        ISBN 9984-613-55-0.
 

Gadskārtu ēdieni : latviskas receptes visam gadam / sakārt. Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 144 lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-582-4.
 

Gits, Verners.
    Ja dzīvnieki prastu runāt... / Verners Gits, Karls Heincs Fanhaidens ; no vācu val. tulk. Aija Jakovica , Vita Valdmane , Maneta Anševica. - Rēzekne : Rēzeknes-Aglonas diecēzes Kūrija, 2008. - 120 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Wenn Tiere reden könnten.
        ISBN 978-9984-397-24-5.
 

Kanels, Juris.
    Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību : no vispārējā uz konkrēto / Juris Kanels. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 182 lpp. : il., ģīm. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-450-80-3.
 

Ketners, Kārlis.
    Nodokļu optimizācijas principi / Kārlis Ketners. - Rīga : Merkūrijs LAT, [2008]. - 116 lpp. : sh., tab. - (Ekonomikas un biznesa prakse). - Bibliogr.: 114.-116. lpp.
        ISBN 9984-640-76-0.
 

Labdien, skolotāj! : esejas, pārdomas, pētījumi. - Rīga : Skola un Ģimene, 2009. - 136 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-99815-2.
 

Lasmane, Skaidrīte.
    Ētika : (jautājumi, risinājumi, atzinumi) : palīglīdz. skolotājiem / S. Lasmane, A. Milts, A. Rubenis. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1993. - 240 lpp.
        ISBN 9984-560-65-1.
 

Latvijas materiālās kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas : rakstu krājums / Latvijas Universitāte ; sast. un zin. red. Aleksandrs Gavriļins. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 155 lpp. : krās. il., tab. - Bibliogr. norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-450-65-0.
 

Matule, Sannija.
    Ugunsdzēsība Rīgā 800 gados / Sannija Matule, Dace Rudzīte, Imants Žaimis. - Rīga : Likuma vārdā, 2001. - 293 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 998492517X.
 

Priesteris Jāzeps Borodziula : 25 gadi cietumā, lēģerī un izsūtījumā / red. Valentīna Unda ; priekšv. sarakst. Alberts Budže. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009. - 48 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 36.-38. lpp.
        ISBN 978-9984-291-67-3. - ISBN 978-9984-291-66-6.
 

Siliņš, Andris.
    Es esmu azartspēlmanis / Andris Siliņš. - Rīga : Rīgas Domes Atkarības profilakses centrs, 2008. - 84 lpp.
        ISBN 978-9984-563-04-6.
 

Blaua, Līga.
    Džemma Skulme. Nospiedumi / Līga Blaua ; māksl. Arnis Rožkalns ; fotogr.: Laimonis Bļodnieks, Atis Ieviņš, Gunārs Janaitis, Andris Krieviņš, Juris Krieviņš, Juris Kuprijanovs, Gints Mālderis, Vilis Rīdzinieks, Ilga Sūna, V. Šulcs. - Rīga : Jumava, 2009. - 245, [2] lpp., [8] lpp. krās. il. : il., ģeneal. tab. - Bibliogr.: [243.] lpp.
        ISBN 978-9984-386-28-7.
 

Šenfelde, Maija.
    Makroekonomika / Maija Šenfelde ; Rīgas Tehniskā universitāte. Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts. - 3. izd. - Rīga : RTU izdevniecība, 2009. - 241 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr.: 239.-241. lpp.
        ISBN 978-9984-323-28-2. - ISBN 9984-323-28-5.
 

Šens, I.
    Reiki : sākam no nulles / I Šens ; no krievu val. tulk. Lilita Kainaize ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2008. - 102, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Рейки : начинаем с нуля.
        ISBN 978-9984-7505-6-9.
 

Valodas aktualitātes / Valsts valodas aģentūra ; sagat.: Guna Eglīte, Valda Salmiņa. - Rīga : Valsts valodas aģentūra, 2008. - 48 lpp. : tab. - Bibliogr.: 20. lpp.
        ISBN 978-9984-99583-0.
 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / Liepājas Universitāte ; Valsts valodas aģentūra. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 134 lpp.
        Nr.4.
        ISBN 1691273X.
 

Vasiļevskis, A.(Antons).
    Latvijas valsts mežu apsaimniekošana, 1918-1940 : [monogr.] / Antons Vasiļevskis. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2007. - 430 lpp. : il., ģīm., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās.
        ISBN 978-9984-263-41-0.
 

Veiss, Kārlis.
    Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office / Kārlis Veiss. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 126, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-993-400-278-6.
 

Vīksne, Jānis.
    Medījamo ūdensputnu noteicējs / J. Vīksne. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2003. - 63 lpp. : il.
        ISBN 9984-96711-5.
 

Vimba, E.(Edgars).
    Latvijas sēņotāja ceļvedis / Edgars Vimba ; Foto A. Eglītis, A. Meiers. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2007. - 81 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 80.-81. lpp.
        ISBN 978-9984-96719-6.
 

Zālītis, Pēteris.
    Mežkopības priekšnosacījumi / Pēteris Zālītis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". - [B.v.] : et cetera ; Silava LVMI, 2006. - 219 lpp. : diagr., il., tab., kartes.
        ISBN 9984-19-976-2.
   

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Ar prieku būs dārgāk... : nerātnās anekdotes / sastād. Andris Tiļļa. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 191 lpp.
        ISBN 978-9984-8272-4-7.
 

Fišere, Marija Luīze.
    Mīlestības apmātā : romāns / Marija Luīze Fišere ; no vācu val. tulk. Inga Dalbiņa. - Rīga : Artava, 1996. - 254, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Horigkeit des Herzens.
        ISBN 9984-529-84-3.
 

Klīdzējs, Jānis.
    Dāvātās dvēseles : romāns / J. Klīdzējs. - Rīga : Zinātne, 1992. - 493 lpp. - (Romāns - pagātnes liecinieks).
        ISBN 5-7966-0821-5.
 

Kuzmins, Ignats.
    Reiz mazs puika biju es / Ignats Kuzmins. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009. - 196 lpp. : ģīm.
        ISBN 978-9984-291-85-9.
 

Rutku Tēvs.
    Trīs vella kalpi : vēsturisks romāns no senās Rīgas / Rutku Tēvs ; il. Rihards Zariņš. - Rīga : Liesma, 1990. - 365 lpp. : il.
        ISBN 5-410-00978-7.
 

Skailis, Andrejs.
    Pilnīgi liktenīgās sievietes : romāns / Andrejs Skailis ; Ērika Oša zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 175 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 169. lpp.
        ISBN 978-9984-8271-9-3.
   

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

Адлер, Соня.
    Я тебя люблю, и я тебя тоже нет : роман / Соня Адлер. - Москва : Лимбус Пресс ; Санкт-Петербург, 2004. - 300, [2] с.
        ISBN 5-8370-0109-3.
 

Белянин, Андрей Олегович.
    Сестрёнка из Преисподней : роман / Андрей Белянин ; худож. И. Воронин. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2001. - 387, [2] с. : ил.
        ISBN 5-935561-17-4.
 

Богатырева, Елена.
    Милый каторжник / Елена Богатырева. - Санкт-Петербург : Нева ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 406, [2] с.
        ISBN 5-7654-0881-8. - ISBN 5-224-01343-7.
 

Дойл, Артур Конан.
    Мистер Шерлок Холмс : пер. с англ. / Артур Конан Дойл. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 1487 с. - (Большая книга).
        ISBN 978-5-699-31827-8.
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Микроб без комплексов : романвой / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 378 с. - (Татьяна Сергеева. Детектив на диете) (Иронический детектив).
        ISBN 978-5-699-33934-1.
 

Корецкий, Данил Аркадьевич.
    Рок-н-ролл под Кремлем / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 639 с.
        Книга 3. Спасти шпиона.
        ISBN 978-5-17-057811-5.
 

Лафой, Лесли.
    Невеста маркиза : роман / Лесли Лафой ; пер. с англ. Т.Л. Черезовой. - Москва : АСТ, 2008. - 286 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: The rogue's bride.
        ISBN 978-5-17-053697-9.
 

Лукьяненко, Сергей Васильевич.
    Не время для драконов : [фантаст. роман] / Сергей Лукьяненко, Ник Перумов ; худож. И. Сауков. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 470, [1]с. - (Абсолютная магия).
        ISBN 5-04-004652-9.
 

Орловский, Гай Юлий.
    Ричард Длинные Руки - воин Господа / Гай Юлий Орловский. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 476 с. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 504008482X.
 

Орловский, Гай Юлий.
    Ричард Длинные Руки - паладин Господа / Гай Юлий Орловский. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 507, [1]с. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 504009681X.
 

Пембертон, Маргарет.
    Не уходи : [роман] / М. Пембертон ; пер. с англ. А.П. Романова. - Москва : АСТ, 2008. - 382 с. - Ориг. назв.: Never leave me.
        ISBN 978-5-17-055464-5.
 

Перумов, Николай Даниилович.
    Дочь некроманта : роман ; Вернуть посох : повесть / Hик Перумов ; худож. И. Сауков. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 329, [2] с. : ил. - (Абсолютная магия).
        ISBN 5-04-004103-9.
 

Рушди, Салман.
    Дети полуночи : роман / Салман Рушди ; пер. с англ. А. Миролюбивой. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс ; Москва, 2006. - 759 с. - Ориг. назв.: Midnight's children.
        ISBN 5-8370-0079-8.
 

Смит, Уилбур.
    Леопард охотится в темноте : [роман] / Уилбур Смит ; пер. с англ. Н. Берденникова. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. - 558 с. - (The International Bestselller). - Ориг. назв.: The leopard hunts in darkness.
        ISBN 978-5-17-044190-7.
 

Уотерс, Сара.
    Ночной дозор : [роман] / Сара Уотерс ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 542 с. - (Мона Лиза). - Ориг. назв.: The night watch.
        ISBN 978-5-699-31841-4.
 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Пять шагов по облакам : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 351 с. - (Весенний детектив).
        ISBN 978-5-699-33246-5.