Nozaru literatūra

 

Breslins, Džeimss.

    Marks Rotko : biogrāfija / Džeimss Breslins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; literārā redaktore Gita Juhņēviča. - Rīga : Jumava, [2014]. - 724 lpp., 26 lpp. iel. : il.Oriģ. nos. Mark Rothko: a biography. - Personu rādītājs: 713.-723. lpp.

        ISBN 9789934116827.

 

Liktenslietas = Fateful things : Stūra mājas ekspozīcija "Liktens lietu muzejs" : [100 priekšmetu stāsti no 500 muzeja eksponātiem] : [grāmata par dzīves un vēstures liecībām] / red. Ilona Brūvere ; tulk. Viktors Freibergs, Jana Bērziņa ; māksl. Artis Rutks. - [Rīga] : Kinolats, 2015. - 238, [1] lpp. : il. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Titlp.: "Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga-2014 : notikums".

        ISBN 9789934144202.

 

Kursīte, Janīna. 
    Latvieša māja / Janīna Kursīte ; māksl. Elīna Kursīte. - Rīga : Rundas, 2014. - 560 lpp., [16] lp. il. : il. - Bibliogrāfija: 524.-548. lpp. . - Rādītājs: 551.-560. lpp. - Grāmata tapusi Valsts pētījumu programmas "Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtība" projektā 6.2" -- iespiedziņās.
        ISBN 9789934829727.

 

Linē, Aldis. 
    Latvijas Leļļu teātris : pirmizrāžu hronoloģija 1944 - 2014 / Aldis Linē ; redaktore Ruta Puriņa ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2014. - 158, [2] lpp. - Lugu alfabētiskais rādītājs: 148.-[157.] lpp.
        ISBN 9789984879789.

 

Par lietām un īpašumu : pavēstījuma spirāles / red. Inna Vaitmane ; no krievu val. tulk. Marika Saturiņa. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2014. - 191, [1] lpp. - (Dzīvās Ētikas Mācība).
        Saturs: Par cilvēka enerģiju noslāņošanos uz lietām ; Par terafimiem, talismaniem un amuletiem ; Par dāvanām un to emanācijām ; Par apģērbu un modi ; Par lietu dvēseli.
        ISBN 9789984750675.

 

Šeinovs, Viktors. 
    Saki "nē" un nejūties vainīgs / Viktors Šeinovs ; no krievu val. tulk., priekšv. Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, 2015. - 301 lpp. - Oriģ. nos.: Говорить "нет" не испытывая чувства вины.
        Saturs: Kāpēc rodas vainas sajūta ; Kā tiek provocēta vainas sajūta ; Kā pasargāt sevi no tiem, kuri vēlas iegūt jūsu piekrišanu ; Pārliecinošs "ne" visiem, kas to pelnījuši.
        ISBN 9789934534034.

 

Šarma, Robins S. 
    Dienišķā iedvesma no mūka, kurš pārdeva savu Ferrari : [citātu izlase] / Robins S. Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2014. - [399] lpp. ; 18 cm. - Oriģ. nos.: Daily inspiration from the monk who sold his Ferrari.
        ISBN 9789984859989.

 

Taivans, Leons Gabriels. 
    Tuvo Austrumu civilizācija arābi, islāms, halīfāts : arābi, islāms, halīfāts / Leons Taivans ; redaktore Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2014. - 191 lpp. : il., kartes, tab. - Bibliogrāfija: 188.-191. lpp.
        ISBN 9789984463094.

 

Veits, Valters J. 
    Patiesība nav nebūtiska / Valters J. Veits ; no angļu valodas tulkojis Niklāvs Adats ; noformējis Eduards Jegorovs. - [Vecvirlauka] : Aivars Kļaviņš, 2013. - 327 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un alfabētiskais rādītājs: 301.-304. lpp. - Oriģ. nos.: Truth matters.
        ISBN 9789984965079. . - ISBN 9984965074.

 

Буг, Джейсон. 
    Рожденный читать : как подружить ребенка с книгой : пер. с англ. / Джейсон Буг ; предисл. Бетси Бирд. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2015. - 300 с. : ил.
        ISBN 9785916713510.

 

Калныньш, Ивар. 
    Моя молодость - СССР / Ивар Калныньш ; под ред. Елены Смеховой. - Москва : АСТ, 2015. - 220, [3] с., [8] л. ил. : фотогр. - (Портрет эпохи).
        ISBN 9785170885008.

 

Соммер, Дарио Салас. 
    Мораль XXI века : пер. с исп. / Соммэр Дарио Салас. - Москва : Кодекс, 2013. - 478 с. : ил. - Ориг. назв.: Moral Para el siglo XXI.
        ISBN 9785904280314.

 

Эллман, Ричард. 
    Оскар Уайльд / Ричард Эллман ; пер. с англ. Леонида Мотылева. - Москва : КоЛибри ; Азбука-Аттикус, 2012. - 702, [1] с. - (Персона : биографии, автобиографии, мемуары). - Библиогр. ссылки в сноске. - Oriģ. nos.: Oscar Wilde / Richard Ellmann. .
        Содерж.: Начальная пора ; Подступы ; Восторги ; Бесчестье ; Эмиграция.
        ISBN 9785389040212.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi. 
    Lieta Nr. 64 : [detektīvromāns] / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 445, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Journal 64.
        ISBN 9789934048999.

 

Bauere, Inguna. 
    Mācītājs un viņa dēls / Inguna Bauere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 340, [1] lpp. - Romāma "Ne zelts, bet putekļi" 1. daļa.
        ISBN 9789934049194.

 

Briedis, Leons. 
    Eņģeļu lidlauks : [dzejas krājums] / Leons Briedis ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Inta Čaklā ; priekšvārda autors Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : Pētergailis, [2014]. - 69, [2] lpp. : faks., il. ; 23 cm.
        ISBN 9789984333946.

 

Dīns, Džeisons. 
    Nozieguma anatomija / Džeisons Dīns ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2011. - 397 lpp. - Oriģ. nos.: The wrong man.
        ISBN 9789984355580.

 

Judina, Dace. 
    Siers otrajai pelītei / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 319, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 5. grāmata).
        ISBN 9789934049682.

 

Latviešu tautasdziesmas un ticējumi : ziema / sakārtojusi Gundega Vaska ; mākslinieciskais noformējums Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 116, [3] lpp. - Bibliogr.: [119.] lpp. - Grāmatā apkopotas ziemas dziesmas, Ziemassvētku dziesmas, budēļu un čigānu dziesmas, Teņa dienas un Sveču dienas dziesmas un ticējumi.
        ISBN 9789984233948.

 

Lehtolainena, Lēna. 
    Viņas ienaidnieks / Lēna Lehtolainena ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 239, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Harmin paikka.
        ISBN 9789934048296.

 

Moja, Džodžo. 
    Pēdējā vēstule no mīļotā / Džodžo Moja ; no angl. val. tulk. Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 478 lpp.Oriģ. nos. The last letter from your lover.
        ISBN 9789934048807.

 

Plūme, Bruno. 
    Ceļš uz Latviju : [atmiņas] / Bruno Plūme ; priekšvārdu sarakstīja Ilgonis Dambītis. - [Limbaži] : Limbažu lauvas, 2013. - 160 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm.
        ISBN 9789984499376.

 

Sanda, Žorža. 
    Metella : īsromāni / Žorža Sanda ; no franču val. tulk., pēcv. sarakst. Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Daugava, 2015. - 203, [2] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Metella ; Les dames vertes ; Cora.
        Saturs: Metella ; Zaļās dāmas ; Kora.
        ISBN 9789984410890.

 

Šepetis, Rūta. 
    Papīra sapņi / Rūta Šepetis ; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 326, [1] lpp. - (New York Times bestsellers). - Oriģ. nos.: Out of the Easy.
        ISBN 9789934048791.

 

Tabūna, Daina. 
    Pirmā reize : [stāsti] / Daina Tabūna. - Rīga : Mansards, 2014. - 151, [1] lpp.
        Saturs: Darījumi ar Dievu ; Slepenā kaste ; Tur, ārā ; Meiteņu sarunas ; Tekstu meitene ; Liesa, mans mīļākais orgāns ; Aukstā zeme.
        ISBN 9789934120848.

 

Vaita, Kārena. 
    Kad pudeļkokā dzied vējš : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgava). - 439, [2] lpp. ; 21 cm. - Priģ. nos.: On folly beach.
        ISBN 9789984357812.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алексиевич, Светлана (Светлана Александровна). 
    Время секонд хэнд / Светлана Алексиевич. - Москва : Время, 2015. - 509, [1] с. - (Собрание произведений).
        ISBN 9785969113374.

 

Беспощадная толерантность : [сборник социальных антиутопий] / сост. С. Чекмаева. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 478 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699563005.

 

Веденская, Татьяна. 
    Фокус-покус, или волшебников не бывает : роман / Татьяна Веденская. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 348 с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской).
        ISBN 9785699769018.

 

Воины : [сборник : перевод с английского]. - Москва : Эксмо, 2012. - 829, [2] с. ; 22 см. - (Черная Fantasy). - Содерж. авт.: Дж. Р. Р. Мартин, Сесилия Холланд, Джо Холдеман, Робин Хобб, Лоуренс Блокэд Уильямс, Джо Лансдейл, Питер Бигль, Диана Гэлдон, Наоми Новик, Стивен Сейлор [и др.].
        ISBN 9785699595792.

 

Если сегодня завтра : сборник научно-фантастических рассказов, 2012-2013 / Конкурс научно-фантастического рассказа "Если сегодня завтра". - Москва : Октопус, 2013. - 442, [5] с. : портр. ; 22 см.
        ISBN 9785948871042.

 

Каннингем, Майкл. 
    Снежная королева : роман / Майкл Каннингем ; пер. с англ. Д. Карельского. - Москва : АСТ ; Corpus, 2014. - 350, [1] с. ; 19 см. - Пер.: Cunningham, Michael. Snow Queen.
        ISBN 9785170872978.

 

Кинг, Стивен. 
    Парень из Колорадо : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. В. Вебера. - Москва : АСТ, 2015. - 191 с. - (Темная башня). - Ориг. назв.: The Colorado kid.
        ISBN 9785170864812.

 

Легенды Пустоши : [фантастические рассказы, повести] / отв. ред. О. А. Павловская. - Москва : Астрель, 2012. - 221, [1] с. ; 21 см. - (Технотьма).
        ISBN 9785271422713.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Та самая Татьяна : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 280, [1] с. ; 17 см. - (Звездный тандем российского детектива).
        ISBN 9785699722389.

 

Март, Михаил. 
    Без тормозов : роман / Михаил Март. - Москва : АСТ, 2014. - 318 с. ; 17 см. - (Криминальные романы М. Марта).
        ISBN 9785170826858.

 

Март, Михаил. 
    Там, где обрывается жизнь : повести / Михаил Март. - Москва : Астрель ; АСТ, 2009. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Кинотриллер).
        ISBN 9785170624768. . - ISBN 9785271254512.

 

Март, Михаил. 
    Траектория паденипя : (Стеклянная тень - изнанка) : роман / Михаил Март. - Москва : Астрель ; Полиграфиздат, 2012. - 349, [1] с. ; 17 см. - (Кинотриллер).
        ISBN 9785271363122. . - ISBN 9785421535768.

 

Миллз, Марк. 
    Офицер по вопросам информации : роман / Марк Миллз ; пер. с англ. И. Е. Полоцка. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 349, [1] с. ; 17 см. - (Зарубежный детектив). - Пер.: Mills, Mark, 1963-. The Information Officer.
        ISBN 9785227055996.

 

Минаев, Сергей Сергеевич. 
    Духless 21 века. Селфи : [роман] / Сергей Минаев. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 413, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785170822164.

 

Плотников, Павел. 
    Латгальская акварель : [стихи, переводы] / Павел Плотников. - Даугавпилс : Издание автора, 2015. - 288 с.
        ISBN 9789934144462.

 

Похитители артефактов : [фантастические повести, рассказы] / сост. Никита Аверин. - Москва : Астрель, 2012. - 380, [3] с. ; 21 см. - (S.W.A.L.K.E.R.).
        ISBN 9785271424403.

 

Свечин, Николай. 
    Завещание Аввакума : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : детективный роман / Николай Свечин ; ил. в тексте и на переплете Екатерины Асадчевой. - Москва : Эксмо, 2014. - 254 с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина).
        ISBN 9785699715688.

 

Тамоников, Александр Александрович. 
    Мститель / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 382 с. - (Спецназ).
        ISBN 9785699773374.

 

Темпориум : антология темпоральной фантастики / сост. Эрик Брегис. - Москва : Снежный ком, 2012. - 373, [2] с. : ил. ; 21 см. - Содерж. авт.: Амнуэль П., Батхен Н., Белоглазов А., Вереснев И., Гаркушев Е., Голдин И., Гутник А., Давыдова А., Зонис Ю., Карелин А. [и др.].
        ISBN 9785904919429.

 

Трауб, Маша. 
    Счастливая семья : [повести и рассказы] / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 313, [2] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785699786428.

 

Трауб, Маша. 
    Чужой ребенок [роман] / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 314, [1] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785699777792.

 

Устинова, Татьяна Витальевна. 
    Чудныдела твои, Господи! : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2015. - 316, [1] с. - (Первая среди лучших).
        ISBN 9785699781485.

 

Фортье, Энн. 
    Царица амазонок : [роман] / Энн Фортье ; пер. с англ. Татьяны Голубевой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. - 636 с. - (The big book).
        ISBN 9785389077782.

 

 

 

Līdzīgi raksti