Nozaru literatūra

 

Drabatiukas, Anatolijus.  

     Elektriķa rokasgrāmata / Anatolijus Drabatiukas, Mindaugas Lubys, Renata Miliūnė ; TOFT International tulkojums. - Viļņa : Super namai, 2021. - Viļņa : Standartų spaustuvė. - 400 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 397. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no lietuviešu valodas.
        ISBN 9786098270037.

 

Dveka, Kerola.  

     Kāpēc cilvēki ir tik dažādi : kā attieksme pret savām spējām ietekmē cilvēka dzīvi / Kerola Dveka ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 266, [3] lpp. - Bibliogrāfija: 265.-[267.] lpp.
        ISBN 9789934576270.

 

Gērgiss, Šerīfs.  

     Kas ir laulība? : vīrieša un sievietes savienības aizstāvība / Šerīfs Gērgiss, Raians T. Andersons, Roberts P. Džordžs ; tulkotāji: Valters Zariņš un Krišjānis Lācis ; redaktore Agnese Irbe ; literārais konsultants Arturs Hansons ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis. - Liepāja : Kodoka, [2021]. , ©2021. - 174 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 147.-171. lpp. un rādītājs: 173.-174. lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934233456.

 

Gulbe, Dana.  

     Sakārto māju, sakārto prātu / Dana Gulbe ; fotogrāfi: Mareks Gaidamovičs, Inga Zarecka ; korektore Ilze Antēna. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, 2021. , ©2021. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, fotogrāfijas ; 25 cm.
        ISBN 9789934898211.

 

Jermacāne, Ilze.  

     Strēlnieku dzīvība sarkanā : latviešu strēlnieki Otrajā pasaules karā / Ilze Jermacāne ; zinātniskais konsultants Kaspars Zellis ; māksliniece Iluta Koidu ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 333.-[353.] lpp., zemsvītras piezīmes un personu rādītājs: 355.-[398.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158445. . - Grāmatā izmantotas fotogrāfijas un zīmējumi no Latvijas Kara muzeja. . - "Sarkanās armijas 1. atsevišķā latviešu strēlnieku rezerves pulka karavīri pirms došanās uz 43. gvardes latviešu strēlnieku divīziju. Gorohovecas nometne, Gorkijas (mūsdienās Ņižņijnovgorodas) apgabals, 1943. gada 6. jūlijs. Foto - A. Strautmanis. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs"--Uz vāka. . - Grāmatas pamātā ir 2014. gada 31. oktobrī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē aizstāvētā doktora disertācija "Sarkanās armijas 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzija: sociālpolitiskie procesi, 1941. gada augusts-1943. gada aprīlis".
        ISBN 9789934158438.

 

Krastiņš, Edmunds.  

     Krišjānis Valdemārs : dzīves hronika / Edmunds Krastiņš ; Krišjāņa Valdemāra portrets, 1878. gads: Jānis Staņislavs Roze. - Rīga : KL2020, 2021. - 480 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 463.-471. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 472.-478. lpp.
        ISBN 9789934233173.

 

Straube, Gvido.  

     Labie zviedru laiki. Vai tiešām? / Gvido Straube, Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 109, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 109. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934897788.

 

Бомбина, Елена.  

     Другой Задорнов : воспоминания жены писателя / Елена Бомбина. - Москва : Вече, 2021. - 255 с. ; 21 см.
        ISBN 9785448425721.

 

Сандерсон, Кэтрин.  

     Громкое молчание хороших людей : буллинг, троллинг, харассмент и другие поводы остаться в стороне / Кэтрин Сандерсон ; перевод с английского Е. Фёдоровой. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2021. - 311, [1] с. : ил. ; 20 см. - Библиография: с. 281-309.
        ISBN 9785041154608.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bargais, Rihards.  

     Nemodernās Slampes meitenes : [romāns] / Rihards Bargais. - Rīga : Aminori, 2021. - 445 lpp. ; 20 cm. - "Līdz 19 gadu vecumam lasīt nav ieteicams" - Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934897795.

 

Briedis, Leons.  

     Rondeles / Leons Briedis ; redaktors Māris Salējs ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 66, [4] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984335094.

 

Hirvisāri, Laila.  

     Viņas Augstība Katrīna II : valdnieces slepenā dzīve : biogrāfisks romāns par Katrīnu Lielo / Laila Hirvisāri ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Latvijas mediji, 2021. - 477, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934156113.

 

Ikstena, Nora.  

     Ūdens mirdzēšana : [romāns] / Nora Ikstena ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; ilustrāciju, teksta un vāka dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas grāmata, 2021. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 157, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. caurspīdīgas ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Tulkojumu un atdzejojumu fragmentu citējumi: Dzintars Sodums (Dž. Džoiss, Uliss), Austra Aumale (E.A. Po, Krauklis), Uldis Bērziņš (Bībele), Juris Birzvalks (Šekspīrs, sonets).
        ISBN 9789934595288.

 

Konstantīna, Liva.  

     Svešiniece spogulī / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2021]. - 413, [1] lpp. ; 21 cm. - (International bestseller).
        ISBN 9789934250163.

 

Kuncs, Dīns.  

     Čukstu telpā / Dīns Kuncs ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 542 lpp. ; 21 cm. - (#1 The New York Times bestseller).
        ISBN 9789934250095.

 

Menase, Roberts.  

     Lamančas Dons Žuans jeb baudas audzināšana / Roberts Menase ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava, [2021]. - 214, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204685.

 

Nesers, Hokans.  

     Rūsa kunga stāsts : romāns / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 462, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti ; [3]).
        ISBN 9789934091292.

 

Pelšs, Einārs.  

     Digi Dīgi : nepiepildīto ieceru kopotie raksti / Einārs Pelšs. - [Saldus] : Valters Dakša, 2020. - 499 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm. - Teksts latviešu, krievu un latgaliešu valodā. - Nosaukumu veido vārdu "digitālais dzejnieks" saīsinājums (digi) un latgaliešu vārds "dīgi" (diegi).
        ISBN 9789934894213.

 

Puriņa, Inga.  

     Negaiss ābelēs : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/4 (262).
        ISBN 9789934157912.

 

Rudzīte, Katrīna.  

     Ērti pārnēsājami spārni / Katrīna Rudzīte ; redaktore Anna Auziņa ; dizains: Annija Grosa. - Rīga : Neputns, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 77 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934565878.

 

Seleckis, Vilis.  

     Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vilis Seleckis ; redaktore Zaiga Lasenberga. - [Rīga] : Klio ABC, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 368 lpp. ; 22 cm.
        Pirmā grāmata. Oligarhs un viņa sievietes.
        ISBN 9789934858932.

 

Vaita, Kārena.  

     Svešinieki no Montegjūstrītas : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - Rīga : Kontinents, [2021]. , ©2021. - 474 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller). (Tredstrītas sērija ; Trešā grāmata).
        ISBN 9789934250132.

 

Zeibots, Andris.  

     Lēngaitis / Andris Zeibots ; redaktores: Gundega Blumberga un Dace Sparāne-Freimane ; konsultanti: Ilze Jansone un Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 537, [4] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs.
        ISBN 9789934595264.

 

Zīle, Baiba.  

     Piezīmes no Citurzemes / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934093234.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адлер-Ольсен, Юсси.  

     Охотники на фазанов : расследует отдел "Q" : роман / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского Инны Стребловой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. - 475, [2] c. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). (Расследует отдел "Q" ; Книга 2). - На обложке: расследует отдел "Q".
        ISBN 9785389181113.

 

Графф, Карстэн.  

     Непобежденная / Карстэн Графф ; при участии Кати Мартыновой ; перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 360, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041178550.

 

Дышев, Сергей.  

     Куплю чужое лицо : [роман] / Сергей Дышев. - Москва : Вече, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Любимый детектив).
        ISBN 9785448424571.

 

Колочкова, Вера.  

     Это моя правда : роман / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья).
        ISBN 9785041208868.

 

Леонов, Николай.  

     Обвинение предъявлено Гурову / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041183868.

 

Маррс, Джон.  

     Добрая самаритянка / Джон Маррс ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с. - (Альфа-триллер).
        ISBN 9785041163099.

 

Метлицкая, Мария.  

     Три женщины в городском пейзаже / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с.
        ISBN 9785041181130.

 

Райли, Люсинда.  

     Семь сестер : сестра жемчуга / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 604, [2] с. ; 24 см. - Четвертая книга цикла Семи сестер.
        Книга 4.
        ISBN 9785041204884. . - ISBN 9785041177959.

 

Сокол, Лена.  

     Небо, полное звезд / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. , ©2021. - 349, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041206925.

 


Līdzīgi raksti