Nozaru literatūra latviešu valodā

 

Butulis, Ilgvars.
    Latvijas vēsture / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda ; foto: Vilis Rīdzenieks. - Labots un papildināts ceturtais izdevums. - Rīga : Jumava, 2021. , ©2021. - 294, [1] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm.
        ISBN 9789934204876.

 

Hāns, Metjū.
    Uzzini un rīkojies! : kad nekavējoties jādodas pie ārsta / Metjū Hāns ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. , ©2018. - 335, [1] lpp. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 334.-[336.] lpp.
        ISBN 9789984236957.

 

Požarska, Ieva.
    Jurijs Ņikuļins / Ieva Požarska ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā redaktore Ina Eglīte. - [Latvija] : Helios ; Helios Kirjastus Oü, 2021. - 445, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, fotogrāfijas, portreti. - Bibliogrāfija: 445. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789916656143.

 

Papīra darbi : 50 meistardarbi no papīra: apsveikuma kartītes, dāvanu iesaiņojumi, albumi un brīnišķīgas papīra puķes / no angļu val. tulk. Agija Krasta ; red. Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 223 lpp. : il. - Rādītājs: 220.-221.lpp. - Oriģ. nos.: Paper Craft : 50 projects including card making, gift wrapping, scrapbooking and beautiful paper flowers.
        Saturs: Kartītes un iesaiņojumi ; Dāvanas ; Dekori ; Darbi bērniem ; Skarpbukings ; Šabloni.
        ISBN 9789934060717.

 

Ritenberga, Dzidra.
    Es atradu laimi : atmiņas / Dzidra Ritenberga ; mākslinieks un vāka grafiskais noformētājs Indulis Martinsons ; zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Edīte Tišheizere ; literārā redaktore Dace Kraule ; Dairas Āboliņas pēcvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 266, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Filmogrāfija: 261.-[267.] lpp.
        ISBN 9789934159152.

 

Nozaru literatūra krievu valodā

 

---Nozaru literatūra pirmskolas vecuma bērniem

 

Клюшник, Лариса.
    Тело человека : энциклопедия / Лариса Клюшник. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 45, [2] с. : цв. ил., портр. ; 22 см. - (Энциклопедия для детского сада). - Указатель в конце книги. - Автор на обложке не указан.
        ISBN 9785353084785.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Bērniem latviešu valodā

 

Gutničenko, Alla.
    Neparastās profesijas / Alla Gutničenko [teksts], Jūlija Kolomojeca [ilustrācijas] ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Rita Cielēna. - [Rīga] : Baltais valis, [2021]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 80 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - IX.
        ISBN 9789934905032.

 

Kunnass, Mauri.
    Ziemassvētku vecīša ziemas brīvdienas / Mauri Kunnass ar Tarjas Kunnasas palīdzību ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 39, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - XI.
        ISBN 9789934097225.

 

Tomusks, Ilmars.
    Datordullā skola / Ilmars Tomusks, no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 157, [1] lpp. ; 21 cm. - (Lasītprieks!). - X.
        ISBN 9789934095658.

 

---Jauniešiem latviešu valodā

 

Roulinga, Dž.K.
    Ziemassvētku Cūks / Dž. K. Roulinga ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; ilustrējis Džims Fīlds. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 319 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - 5.-6.
        ISBN 9789934096617.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Atkinsone, Keita.
    Kad reiz būs labas ziņas / Keita Atkinsone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Izmeklē privātdektīvs Džeksons Broudijs.
        ISBN 9789934094569.

 

Eljota, Ketrina.
      Aiz slēgtam durvīm : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 459 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250170.

 

George, Nina, 1973-.
    Dienvidgaismas : romāns / Nina George ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 237, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934092961.

 

Gross, Endrū.
    15 sekundes : [romāns] / Endrū Gross ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2016. - 393, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: 15 seconds.
        ISBN 9789984358253.

 

Miso, Gijoms.
    Bruklinas meitenes / Gijoms Miso ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 332, [4] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934094118.

 

Račko, Karīna.
    Ekstāze / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska ; redaktore Inese Tamsone. - [Rīga] : [Karīna Račko], 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2021. - 432 lpp.
        ISBN 9789934896019.

 

Railija, Lūsinda.
    Pazudusī māsa : Meropes stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 687 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Septiņas māsas ; 7. grāmata). - Bibliogrāfija: [686.]-687. lpp. - Uz vāka: Romānu cikls "Septiņas māsas".
        ISBN 9789934097034.

 

Rukšāne, Dace.
    Ķīpsalas putni / Dace Rukšāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. , ©2021. - 173, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595479.

 

Rūmnieks, Valdis.
    Sudrabiņš : biogrāfisks romāns par Jāni Sudrabkalnu / Valdis Rūmnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 239, [1] lpp. ; 21 см.
        ISBN 9789934094934.

 

Šmite, Linda.
    Akmens peldēšana : romāns / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 10/2021 (268). - Uz vāka: Dzīvē iespējams pilnīgi viss!.
        ISBN 9789934159824.

 

Troalika, Iveta.
    Tūlīt paliks labāk : romāns / Iveta Troalika ; redaktore Krista Anna Belševica ; Kārļa Dovnoroviča vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2021. , ©2021. - 319, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934122538.

 

Upīte, Ilze.
    Galējības labirintos : romāns / Ilze Upīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Karīna Miezāja, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 206, [2] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/11 (269). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159978.
        ISBN 9789934159961.

 

Žolude, Inga.
    Vendenes lotospuķe : romāns / Inga Žolude ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 535, [1] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Jānis Poruks). - Bibliogrāfija piezīmēs: 523.-[534.] lpp.
        . Jānis Poruks.
        ISBN 9789934595486.

 

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

King, Stephen.
    Doctor Sleep / Stephen King. - [London] : Hodder & Stoughton, 2013. - 499 lpp. ; 18 cm.
        ISBN 9781444783247.

 

Silvera, Adam.
    They Both Die at the End / Adam Silvera. - London : Simon & Schuster Ltd, 2017. - 384 p. ; 20 cm.
        ISBN 9781471166204.

 

Winter, Tamsin.
    Girl : (in real life) / Winter Tamsin. - London : Usborne Publishing, 2021. - 346, [4] p. ; 20 cm.
        ISBN 9781474978484.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

--- Pirmsskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Домик на дереве : три кота : книжка-панорамка / редактор-составитель Анна Козырь. - Москва : Симбат, 2019. - [11] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Три кота). (УМка).
        ISBN 9785506032335.

 

 

---Bērniem krievu valodā

 

Манкастер, Гарриет.
    Вечеринка на облаке / Гарриет Манкастер ; перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : Эксмо ; эксмодетство, 2021. - 134, [7] с. : цв. ил. ; 19 cm. - (Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки). - Х. - На переплете: Каждый может быть уникальным!.
        ISBN 9785040967506.

 

--- Jauniešiem krievu valodā

 

Дневник Стива. Конёк-квадратноног / перевод с английского А. В. Гитлица. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 100 с. : ил. ; 22 cm. - (Майнкрафт. Дневник Стива). - 5.-6.
        Kнига 2.
        ISBN 9785699936571.

 

Дневник Стива. Собачья жизнь / перевод с английского А. В. Гитлица. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 111 с. : ил. ; 22 cm. - (Майнкрафт. Дневник Стива). - 5.-6.
        Kнига 3.
        ISBN 9785699999644.

 

Самарский, Михаил.
    Радуга для друга : повесть / Михаил Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 252, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Радуга для друга). - 5.-6.
        ISBN 9785171219253.

 

--- Pieaugušajiem krievu valodā

 

Гришэм, Джон.
    Блюстители : роман / Джон Гришэм ; перевод с английского А. Загорского. - Москва : АСТ, 2021. - 480 с. ; 20 см. - (Гришэм : лучшее).
        ISBN 9785171345334.

 

Дрисколл, Тереза.
    Я слежу за тобой : [роман] / Тереза Дрисколл ; перевод с английского А. Андреева, Я. Саравайской. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Главный триллер года). (Бестселлер # 1 Amazon).
        ISBN 9785041010263.

 

Кон, Давид.
    Заложник / Давид Кон. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (The story. Военно-психологический триллер, написанный участником событий).
        ISBN 9785041182502.

 

Мирай, Медина.
    Межвременье : роман / Медина Мирай. - Москва : АСТ, 2021. - 509, [2] с. ; 21 см. - (Молодежные хиты).
        ISBN 9785171328344.

 

Поляков, Юрий(Юрий Михайлович).
    Совдетство : книга о светлом прошлом / Юрий Поляков. - Москва : АСТ, 2021. - 383 с. ; 21 см.
        ISBN 9785171367909.

 

Полякова, Татьяна.
    Особняк с выходом в астрал : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 cм. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 9785041202811.

 

Рубина, Дина.
    Яша, ты этого хотел? / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне. Дина Рубина). - На переплете: Содержит нецензурную брань!.
        ISBN 9785041104443.

 

Степнова, Марина (Марина Львовна).
    Сад : роман / Марина Степнова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Странные женщины). - Премия "Большая книга". - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171189952.

 

Толстой, Лев.
    Война и мир / Лев Толстой. - Москва : АСТ, 2021. - 732, [2] с. ; 21 см. - (Лучшая мировая классика).
        Книга 1.
        ISBN 9785171123857.

 

Толстой, Лев.
    Война и мир / Лев Толстой. - Москва : АСТ, 2021. - 732, [2] с. ; 21 см. - (Лучшая мировая классика).
        Книга 2.
        ISBN 9785171123871.

 

Угольников, Игорь.
    Подольские курсанты : они сражались за Москву : киноповесть / Игорь Угольников, Вадим Шмелев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] c. ; 21 cm. - На обложке: К 75-летию Великой Победы Народный проект "Ильинский рубеж".
        ISBN 9785041078072.

 

 

 Līdzīgi raksti