Nozaru literatūra

 

Ruka, Elvita, 1970-.
    Gruzija : sarunas ar dūjām / Elvita Ruka, stāsti ; Aija Bley, fotogrāfijas. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2012. - 165, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - (15 jukušas avis).
        ISBN 9789984887036.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Dropa, Konstanca.
    Vingrosim, dejosim, muzicēsim : izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem / Konstancas Dropas teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. - Rīga : Madris, [2022]. - [16] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). (Juniors). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
        ISBN 9789984319520.

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Grīziņš, Jānis, 1900-1941.
    Vārnu ielas republika : [stāsts] / Jānis Grīziņš ; redaktore Antra Vagnere ; mākslinieks Edgars Ozoliņš ; Irēnas Žgutas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 245, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - 5.-6. - Ar tādu pašu ISBN izdevumi 1999, 2011, 2019 gadā.
        ISBN 9789934024153.

 

Grīziņš, Jānis, 1900-1941.
    Vārnu ielas republika : [stāsts] / Jānis Grīziņš ; redaktore Antra Vagnere ; mākslinieks Edgars Ozoliņš ; Irēnas Žgutas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 245, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - 5.-6. - Ar tādu pašu ISBN izdevumi 1999, 2011, 2019 gadā.
        ISBN 9789934024153.

 

Hegartijs, Šeins.
    Tumšmute. Pasauļu sprādziens / Šeins Hegartijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Anete Caune ; [ilustrācijas]: James de la Rue. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 391 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Tumšmute / Šeins Hegartijs ; 2). - 5.-6. - Seriāla "Tumšmute" 2. grāmata.
        ISBN 9789934553196.

 

Olsone, Kristīna.
    Vilkaču noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 190, [1] lpp. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Varulvens hemlighet. - "Vilkaču noslēpums" ir bestsellera "Zombiju drudzis" turpinājums, taču tas lasāms arī kā atsevišķs, ar iepriekšējo grāmatu nesaistīts darbs.
        ISBN 9789934074066.

 

Olsone, Kristīna.
    Zombiju drudzis / Kristīna Olsone ; tulkotāja Inga Grezmane ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 176 lpp. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Zombiefeber.
        ISBN 9789934070105.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Dreika, Dagnija.
    Es mīlu tikai : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2022. - 202, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411378.

 

Bērziņa, Irēna.
    Saulrietu spēles mākoņos : romāns / Irēna Bērziņa ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 207 lpp. ; 21 cm. - Romantisks sadzīves romāns, kurā visas aprakstītās personas un notikumi ir izdomāti, autores fantāzijās un iztēlē radīti--priekštitullapā.
        ISBN 9789934300264.

 

Gortners, K. V.
    Tjūdoru noslēpums : romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250545.

 

Hokinsa, Paula.
    Ūdenī : [romāns] / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Into the Water.
        ISBN 9789934078439.

 

Jānsone, Susanne.
      Upurpurvs : detektīvromāns / Susanne Jānsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; māksliniece Elīna Vītola. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984236728.

Ķestere, Inese.
    Melno ogu vainadziņš : romāns / Inese Ķestere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/6 (276).
        ISBN 9789934290602.

 

Kovaļova, Lelde.
    Tvitera tiesa : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; dzeja: Ojārs Vācietis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 282, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934290428.

 

Manfelde, Andra.
    Poēma ar mammu / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2022. , ©2022. - 97, [6] lpp. : fotogrāfija ; 23 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934595585.

 

Oksanena, Sofi.
        Kad pazuda dūjas / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 319, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934052996.

 

Perēna, Valērija.
    Svaigs ūdens puķēm : romāns / Valērija Perēna ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 475, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934310249.

 

Kostello, Metjū.
    Čeringemas mistērijas / Metjū Kostello, Nīls Ričardss ; no angļu valodas tulkojušas Laura Romanovska, Ilona Ozoliņa-Čiu, Lilija Berzinska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 379, [2] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Trīs romāni vienā grāmatā.
        ISBN 9789934290671.

 

Segliņa, Inguna.
    atrast pazaudēto sevi : domugraudi / Inguna Segliņa ; redaktore Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 200 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934300257.

 

Šepetis, Rūta.
        Klusējošās strūklakas : romāns / Rūta Šepetis ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 507, [5] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934310096.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

---Pusaudžiem angļu valodā

 

Green, John, 1977-.
    Paper towns / John Green. - London : Bloomsbury, 2013. - 305, [7] p. ; 20 cm. - 7.-9. - New York Times bestselling author of The Fault in our Stars -- uz vāka.
        ISBN 9781408848180.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

---Pusaudžiem krievu valodā

 

Блайтон, Энид.
    Тайна красной перчатки : повесть / Энид Блайтон ; перевод с английского С. Чулковой ; художник А. Кукушкин. - Москва : Махаон, 2021. - 206, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Пять Юных сыщиков и пёс детектив). - 5-6.
        ISBN 9785389192997. . - ISBN 9781444961058.

 

---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Берсенева, Анна.
    Сети Вероники : роман / Анна Берсенева. - Москва : АСТ, 2022. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Фамильные ценности).
        ISBN 9785171476380.

 

Володарская, Ольга.
    Нерассказанная сказка Шахерезады : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041656898.
        Detektīvromāni, krievu.

 

Воронова, Мария.
    Судьба без обязательств : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Уютный роман).
        ISBN 9785041666859.

 

Горская, Евгения.
    Чужих не жалко : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041657161.

 

Князева, Анна.
    Черный бриллиант Соньки Золотой Ручки : роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785041627195.

 

Скотт, Эмма.
    Пять минут жизни : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Музыкантовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041100681.

 

Эллиот, Кендра.
    Вторая правда : роман / Кендра Эллиот ; перевод с английского Е. Никитина. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Бестселлер Amazon Charts и Wall Street Journal). - Премии International Thriller Writers ; Romantic Times. - Книга серии об агенте ФБР Мёрси Килпатрик.
        ISBN 9785041179601.