Nozaru literatūra

 

Dimants, Ainārs.
    Latvijas prese 200 gados : no "Latviešu Avīzēm" līdz digitālo mediju laikmetam / Ainārs Dimants ; mākslinieks Jānis Pavlovskis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 367, [1] lpp. ; 24 cm. - Avoti un literatūra: 319. - 360. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Grāmatas tapšanu atbalstījusi LR Kultūras ministrija un Valsts kultūrkapitāla fonds.
        Saturs: Vēsturiskā attīstība ; Patstāvīgas mediju sistēmas atjaunošanās vēsturiskie nosacījumi ; Pirmā Latvijas laika mediju sistēma (1918-1940) ; Plašsaziņas mediji padomju un vācu okupācijas laikā ; Demokrātijas un neatkarības atjaunošana - Latvijas preses ''Zelta laikmets" ; Mūsdienu mediju sistēma ; Jaunas mediju sistēmas izveidošanās (1991-1995) un mediju liberalizācija un komercializācija (1995-2003): struktūras ; Kvalitāti nodrošinošās infrastruktūras aizmetņi ; Iekļaušanās Eiropas Savienības mediju tirgū (2003-2008), mediju ekonomiskā recesija (2008-2013) un tālākās strukturālās pārmaiņas, medijiem digitalizējoties.
        ISBN 9789934291173.

 

Eglītis, Imants.
    Psihiatrija / Imants Eglītis ; vāka dizaina autors Oskars Bērziņš ; priekšvārds: Dr.habil.med. Maija Eglīte. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 199.-[200.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 201.-[207.] lpp. - Darbs sagatavots pēc 1989. gada izdevuma.
        ISBN 9789934313257.

 

Kalnačs, Benedikts.
    Pavērsiens : Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā / Benedikts Kalnačs ; recenzenti Dr.art. Kristiāna Ābele, Dr.philol. Raimonds Briedis, Dr.philol. Ieva Kalniņa ; zinātniskais redaktors Dr.philol. Pauls Daija ; redaktore Ligita Bībere ; kopsavilkuma redaktori: Dr. Violeta Kelertas (angļu valodā), Dr. Rolfs Filmanis (vācu valodā) ; vāka mākslinieks Krišs Salmanis. - Riga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2022]. - 383 lpp. ; 22 cm. - (Latviešu literatūras vēsture). - Bibliogrāfija: [347.]-362. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [363.]-374. lpp. - Kopsavilkums angļu un vācu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Vāka noformējumā izmantota Georga Vilhelma Timma (1820-1895) glezna "Pērses upes ieleja vasarā".
        ISBN 9789984893624.

 

Šķēle, Armands.
    Starp dzīvi un basketbolu : autobiogrāfija / Armanda Šķēles un Artūra Raudziņa kopdarbs ; literārā redaktore Diāna Polgina ; māksliniece Vita Kalve. - [Rīga] : Autorizdevums, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 249, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
        ISBN 9789934232527.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Balode, Ilona.
    Ielu muzikantu piezīmes / Ilona Balode ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 1519, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934095177.

 

Faulerova, Lūcija.
    Nāves meitene : [romāns] / Lūcija Faulerova ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva. - Rīga : Jumava, [2023]. - 205, [2] lpp. : portrets ; 20 cm. - Eiropas Savienības Literatūras balva 2021. gads.
        ISBN 9789934206122.

 

Hana, Dženija.
    P.S. Es tevi joprojām mīlu / Dženija Hana ; no angļu valodas tulkojusi Krista Betija Samauska ; vāka dizaina autore Aija Andžāne ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. - 328, [7] lpp. ; 21 cm. - (Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi / Dženija Hana ; otrā grāmata). (New York Times Bestsellers). - Tagad arī Netflix filma! -- Uz vāka. . - "Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi " II daļa.
        [2.]daļa.
        ISBN 9789934311833.

 

Hūvere, Kolīna.
    Likteņa nolaupītājs : [romāns] / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2023]. - 411, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers). - Uz vāka: Ne katra kļūdaina rīcība ir sodāma, reizēm ir vajadzīga tikai piedošana...
        ISBN 9789934250781.

 

Kouls, Daniels.
    Atdarinātājs : romāns / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 399, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934313448.

 

Prestons, Duglass.
    Ledus robeža : [piedzīvojumu trilleris] / Duglass Prestons, Linkolns Čailds ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Elīna Vēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 495, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934311581.

 

Tilaks, Dzintars.
    Zlatas ceļš / Dzintars Tilaks ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 140, [1] lpp. ; 22 cm. - 7.-9. - Veltījums Ukrainas kara bērniem-- Uz vāka.
        ISBN 9789934314308.

 

Tu esi Latvijas dārgums / redaktors Valdis Rūmnieks ; korektore Anna Frīdenberga ; projekta vadītāja Velga Līcīte- Meldere. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2022. - 303 lpp. - Konkursa "Tu esi Latvijas dārgums" bērnu literārie darbi.
        ISBN 9789934617102.

 

Vaita, Kārena.
    Antikvariāts Rojālstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 478 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller).
        ISBN 9789934250743.

 

Vaita, Keita.
    Leikdžordžas slepkava : [romāns] / Keita Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 398 lpp. ; 21 cm. - (The New York Bestseller).
        ISBN 9789934250750.

 

Vilass, Manuels.
    Prieks : romāns / Manuels Vilass ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Premio Planeta 2019. gadā.
        ISBN 9789934310416.

 

Zandere, Inese.
    Vai grāmatai ir knābis? / Inese Zandere ; ilustrāciju autore Rūta Briede. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2022. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 40 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - LNB lasītveicināšanas programma "Grāmatas starts".
        ISBN 9789934916106.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Гармус, Бонни.
    Уроки химии : [роман] / Бонни Гармус ; перевод с английского Елены Петровой. - Москва : Азбука, 2023. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389210097.

 

Джонс, Тайари.
    Серебряный воробей : роман / Тайари Джонс ; перевод с английского И. Кикиной. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2023. - 413 с. ; 22 см. - (За закрытой дверью. У каждой семьи свои тайны). - Номинант премии "Goodreads choice". - На переплете: Лгут тем, кого любят.
        ISBN 9785041174682.

 

Кобен, Харлан.
    Победитель : [роман] / Харлан Кобен ; перевод с английского Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2022. - 444, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389217829.

 

Крамер, Марина.
    Горгона с пихтовой веткой / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2023. - 284, [2] с. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
        ISBN 9785041721824.

 

Купер, Джеймс Фенимор.
    Последний из могикан : роман / Джеймс Фенимор Купер ; перевод с английского Е. Чистяковой-Вэр. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 413 с. ; 21 см. - (Мировая классика).
        ISBN 9785389077065.

 

Миронова, Александра.
    На исходе февраля : [роман] / Александра Миронова. - Москва : Эксмо, 2023. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Вслед за мечтой).
        ISBN 9785041650636.

 

Николаенко, Саша.
    Убить Бобрыкина, или История одного убийства / Саша Николаенко. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2023. - 283, [3] с. ; 21 см. - (Классное чтение). - Премия "Русский Букер".
        ISBN 9785171526351.

 

Оруэлл, Джордж.
    Дочь священника ; Да здравствует фикус! : [романы : перевод с английского ] / Джордж Оруэлл. - Москва : Эксмо, 2023. - 508, [1] с. ; 21 см. - (Яркие страницы).
        ISBN 9785041732677.

 

Пиколт, Джоди.
    Обращаться с осторожностью : роман / Джоди Пиколт ; перевод с английского Ю. Белолапотко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2023. - 572, [2] с. ; 21 см. - Роман ранее издавался под названием "Хрупкая душа".
        ISBN 9785389213005.

 

Полякова, Татьяна.
    Чего хочет женщина : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 9785041654894.

 

Līdzīgi raksti