Nozaru literatūra

 

Džobsons, Roberts.
    Prinča Filipa gadsimts : Edinburgas hercoga aizraujošā dzīve / Roberts Džobsons ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Zaķe ; atbildīgā redaktore Agnes Strazdiņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - 423 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934291760.

 

Plaudis, Jānis Arvīds.
    Slepenās organizācijas : no druīdiem līdz Teitoņu ordenim / Jānis Arvīds Plaudis ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; maketētājs Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, [2023]. , ©2023. - 192 lpp. ; 20 cm. - Izmantotā literatūra: 192. lpp. . - Bibliogrāfija: 192. lpp.
        ISBN 9789934206351.

 

Šneps-Šneppe, Manfrēds.
    Balodiāna : kā veidojās Latvijas valsts / Manfreds Šneps-Šneppe ; Igora Graura priekšvārds ; Ingus Feldmaņa vāka dizains ; Mika Niedras redakcijā. - Rīga : Jumava, [2023]. - 270 lpp. ; 24 cm. - Avotu un literatūras norādes: 267.-270. lpp.
        ISBN 9789934206320.

 

Zemītis, Guntis.
    Drošības aspekti Latvijas vēsturē : no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām / Guntis Zemītis ; recenzenti: Dr.hist. Juris Ciganovs, Dr.hist. Heinrihs Soms, Dr.hist. Aldis Miņins ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; vāka noformējumu veidojusi Baiba Lazdiņa ; maketētāja Ineta Priga. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 591 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 535.-579. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 503.-533. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934189586.

 

Карнеги, Дейл.
    Как наслаждаться жизнью и получать удовольствие от работы : 7 способов стать счастливым : перевод с английского / Дейл Карнеги. - Минск : Попурри, 2019. - 238, [1] с. ; 22 см.
        ISBN 9789851542037.

 

Некрасов, Анатолий (Анатолий Александрович).
    Материнская любовь : все самые сложные вопросы : советы и рекомендации / Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ, 2022. - 297, [1] с. ; 22 см. - (#Psychology#KnowHow).
        ISBN 9785171480462.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Auziņš, Arnolds.
    Hameleons : romāns / Arnolds Auziņš ; Ivara Vimbas vāka dizains ; Kristīnes Lapiņas redakcija. - Rīga : Jumava, [2023]. - 190, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934206313.

 

Einfelds, Jānis.
    Ševronas strūklaka / Jānis Einfelds ; redaktors Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. - 132, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595837.

 

Gortners, K. V.
    Tjūdoru atriebība : romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojusu Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2023]. , ©2023. - 391, [2] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: #1 New York bestseller.
        ISBN 9789934250873.

 

Hanišova, Viktorije.
    Sēņotāja / Viktorije Hanišova ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš. - Rīga : Pētergailis, [2023]. - 253, [2] lpp. ; 22 cm. - Tulkojums tapis ar Čehijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.
        ISBN 9789984335636.

 

Makaloka, Eimija.
    Bez elpas : romāns / Eimija Makaloka ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] ; PNB Print. , ©2023. - 458 lpp. ; 21 cm. - (1 New Your Times Bestsellers). - Uz vāka: Seši svešinieki, viens slepkava, tu vari būt nākamais...
        ISBN 9789934250866.

 

Marcinovičs, Viktars.
    Mova = 墨瓦 / Viktars Marcinovičs ; no baltkrievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Ilze Jansone ; vāka dizaina autors Agnese Kurzemniece. - Rīga : Prometejs, 2023. - 268, [1] lpp. ; 22 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no baltkrievu valodas. - Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934553493.

 

Odrēna, Ešlija.
    Krustojums : psiholoģiskās spriedzes romāns / Ešlija Odrēna ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 374, [1] lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934291722.

 

Pastare, Agnese.
    Atgūtā dzīvība : jauniešu romāns / Agnese Pastare ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Ilvija Dīcmane ; maketētāja Agnese Piļāne. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2023. - 262, [1] lpp. ; 21 cm. - (Atstumtā uguns ; III). - 7.-9. - "Jauno rakstnieku konkurss dalībnieks"-- uz vāka. . - "Atstumtā uguns" III daļa.
        [3.] daļa.
        ISBN 9789934301094.

 

Robertsa, Nora.
    Es paņemšu visu... : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] ; PNB Print. , ©2023. - 541 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250835.

 

Sievietes liktenis : dzejas izlase / autoru kolektīvs ; korektore: Iveta Reinsone ; makets: Reinis Veldre. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. , ©2023. - 147, [4] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934301162.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Андреева, Наталья.
    Семь разгневанных богинь : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2023. - 317, [1]с. ; 21 см. - (Актуальный детектив).
        ISBN 9785171539221.

 

Гор, Анастасия.
    Ковен озера Шамплейн / Анастасия Гор. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult. Книжный бунт).
        ISBN 9785041120108.

 

Дорош, Елена.
    Забытый аромат : роман / Елена Дорош. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Вечерний детектив Елены Дорош).
        ISBN 9785041758233.

 

Климова, Юлия.
    Пожалуйста, обернись : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Верю, надеюсь, люблю. Романы Ю. Климовой).
        ISBN 9785041802844.

 

Князева, Анна.
    Лето не вечно : роман / Анна и Ксения Князевы. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - Книга из серии о следователе Ульяне Железняк.
        ISBN 9785041759438.

 

Корр, Кристина.
    Нежеланный брак, или Сделка с оборотнем : роман / Наталья Мамлеева. - Москва : RUGRAM, 2022. - 263 с. ; 22 cm.
        ISBN 9785517076328.

 

Кудрявцев, Михаил.
    Ключи покойника : финансовые тайны в форме увлекательного детектива / Михаил Кудрявцев. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детектив с шестью нулями: финансовые аферисты : 1000000).
        ISBN 9785041754662.

 

Логинова, Анастасия.
    Сердце Ворона : [роман] / Анастасия Логинова. - Москва : АСТ, 2022. - 350, [1] с. ; 21 cm. - (Детективъ минувших лет). - Книга цикл "Мир Ордэне". . - Продолжение книги "Алмазная пыль".
        ISBN 9785171478162.

 

Метлицкая, Мария.
    Незапертая дверь / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2023. , ©2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Женские судьбы). (Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785041802462.

 

Назарова, Валентина.
    Перед рассветом : [роман] / Валентина Назарова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2022. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Trendbooks).
        ISBN 9785001548775.

 

Павлова, Светлана.
    Смена : [роман] / Светлана Павлова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2023. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Trendbooks).
        ISBN 9785002110858.

 

Платунова, Анна.
    Обещанная колдуну / Анна Платунова. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Колдовские миры).
        ISBN 9785041174477.

 

Погосов, Михаил.
    Эскортница / Михаил Погосов. - Москва : Эксмо, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041802585.

 

Пратчетт, Терри.
    Творцы заклинаний ; Вещие сестрички : фантастические романы / Терри Пратчетт ; перевод с английского И. Кравцовой, В.Вольфсона. - Москва : Эксмо, 2020. - 572, [2] с. ; 22 см. - Книга цикла "Плоский мир".
        ISBN 9785041118624.

 

Līdzīgi raksti