Nozaru literatūra

 

Kas būtu jāzina par Alcheimera slimību un citām demences formām : rokasgrāmata / TZMO Fonds "Kopā mainām pasauli". - 1. izdevums. - Rīga : TZMO Fonds "Kopā mainām pasauli", [2022]. - 124 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 124. lpp.
        ISBN 9789934236693.

 

Liepiņa, Ilga.
    Kornēlija Apškrūma. Dzīve un dzeja : dzīve un darbi / Ilga Liepiņa. - Rīga : Jumava, 2023. - 167, lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934206375.

 

Mihailova, Inese.
    Autoantivielas un autoimūnas slimības / Inese Mihailova ; literārais redaktors Jānis Loja ; vāka māksliniece Iveta Bambere. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2023. - 195, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas, shēmas ; 24 cm. - Vēres 193.-[195]. lpp. - Teksts latviešu valodā.
        ISBN 9789934573309.

 

Perija, Sūzana.
    Kontrole pār augstu asinsspiedienu : paņēmienu komplekss cīņai ar "kluso slepkavu" : mūsdienīga programma, padomi un ieteikumi, ārstniecības līdzekļi / Sūzana Perija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Poņemecka ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; grafiskais noformējums: Iluta Koidu. - [Rīga] : Liegra, [2022]. , ©2022. - 256 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm. - (Reader's Digest). - Alfabētiskais rādītājs: 249.-255. lpp.
        ISBN 9789934572852.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Gailišs, Eduards.
    Sirds sārtais karogs / Eduards Gailišs ; makets: Renārs Reinis Veldre ; vāka dizains: Anete Aizbalte. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 255 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 254.-255. lpp.
        ISBN 9789934301032.

 

Hānbergs, Ēriks.
    Tintis Tinte un kaķa aprūpētājs dakteris Sīgrens Brics / Ēriks Hānbergs ; Agra Liepiņa ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - 83, [4] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934292040.

 

Kolmanis, Arvis.
    Taksista stāsti / Arvis Kolmanis ; redaktors Gundega Blumberga ; grāmatas apvākojuma autors Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. - 93, [1] lpp.
        ISBN 9789934595868.

 

Kūlis, Ēriks.
    Raksti / Ēriks Kūlis ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2023. , ©2023. - 420, [4] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā.
        IV. Apvāršņi.
        ISBN 9789934206368.

 

Melcers, Breds.
    Zibens : romāns / Breds Melcers ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 509 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250910.

 

Sēks, Makss.
    Ļaunatmiņa / Makss Sēks ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - 461, [2] lpp. - (Detektīvs / Latvijas Mediji).
        ISBN 9789934291944.

 

Vaita, Keita.
    Līgava : romāns / Keita Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 427 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller). - Uz vāka: ideālas ģimenes brīvdienas izvēršas ļaunākajā murgā...
        ISBN 9789934250897.

 

Vorpe, Linda.
    Viņpus upes : Abrene atmiņu stāstos / Linda Vorpe ; zinātniskais redaktors Kaspars Zellis. - Rīga : Latvijas mediji, [2023]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2023. - 334, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934291876.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Воронова, Мария.
    Ангел скорой помощи : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2023. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Судьба не по рецепту).
        ISBN 9785041721725.

 

Донцова, Дарья.
    Цыпленок Лисы Патрикеевны : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Татьяна Сергеева. Детектив на диете).
        ISBN 9785041805715.

 

Йонассон, Рагнар.
    Раскол : роман / Рагнар Йонассон ; перевод с исландского Вадима Грушевского. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2023. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Цикл о детективе Ари Торе, книга 3. . - Продолжеие романов "Снежная слепота", "Затмение".
        ISBN 9785389230392.

 

Кавана, Стив.
    Тринадцать / Стив Кавана ; перевод с английского А. Лисочкина. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2023. - 410, [4] с. ; 21 см. - (Tok. Национальный бестселлер. Британия).
        ISBN 9785041789893.

 

Кретова, Евгения.
    Танго северного ветра : роман / Евгения Кретова. - Москва : АСТ, 2023. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Романтический детектив).
        ISBN 9785171479848.

 

Малышева, Анна.
    Ночь опасна : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2022. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив).
        ISBN 9785171510947.

 

Мартова, Людмила.
    Поместье с привидениями : роман / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Детективные романы Л. Мартовой). (Желание женщины).
        ISBN 9785041812720.

 

Островская, Екатерина.
    На руинах пирамид / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 22 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041759469.

 

Līdzīgi raksti