Nozaru literatūra

 

Bičevska, Ilze.
    10 gadu veiksmes stāsts : Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība / Ilze Bičevska, Alla Beļinska ; dizains: Santa Lipšāne ; redaktore Ieva Plūme. - [Viesīte] : Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas Tipogrāfija. , ©2022. - 141, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē.
        ISBN 9789934236709.

 

Okupācijas varu radītie demogrāfiskie zaudējumi Latvijā 1939.-1990. : rakstu apkopojums / literārā redaktore Inese Straume ; priekšvārds: Ruta Pazdere. - Pirmais izdevums. - Rīga : Latvijas Okupācijas izpētes biedrība, 2023. - [Rīga] : IBC Print Baltic. - 154 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 154. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        Latvijas demogrāfiskie zaudējumi 1939.-1990. / Ilmārs Mežs. Latvijas iedzīvotāju zaudējumi masu deportācijās / Jānis Riekstiņš. Latvijas iedzīvotāju evakuācija uz PSRS 1941. gada vasarā / Jānis Riekstiņš. PSRS okupācijas varas radītie cilvēku zaudējumi Latvijas armijai 1940.-1941. gadā / Edvīns Vītoliņš. Latvijas iedzīvotājiem radītie zaudējumi, tos mobilizējot PSRS okupācijas armijā / Edvīns Vītoliņš. Netiešie demogrāfiskie zaudējumi / Edvīns Vītoliņš. Nacistu okupācijas laikā policijas struktūrās un militārajos formējumos iesaistītie Latvijas iedzīvotāji / Kārlis Kangeris. Demogrāfiskie zaudējumi sakarā ar Abrenes apriņķa daļas pievienošanu Krievijai / Pēteris Zvidriņš. Bēgļi kara beigās uz Rietumiem / Kārlis Kangeris. Nacionālo partizānu un atbalstītāju demogrāfiskie zaudējumi bruņotās pretošanās kustības laikā 1944.-1957. gads / Zigmārs Turčinskis. Ebreji Latvijā: demogrāfisko procesu norise (1939-1991) / Olga Miheloviča. Okupācijas seku demogrāfijā raksturojošie statistikas rādītāji / Pārsla Eglīte.
        ISBN 9789934916830.

 

Sanda, Ilse.
    Aci pret aci ar kaunu : izprast un pārvarēt kaunu un pārstāt šaubīties par sevi / Ilse Sanda ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Dagnija Grīnfelde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 106, [5] lpp. : ilustrācijas, tabula ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [107.-108.] lpp. - Ziņas par autori: [110.-111.] lpp.
        ISBN 9789934317514.

Sinsero, Džena.
    Sasodīti lieliski ieradumi : 21 diena līdz brīnišķīgai dzīvei: apzinies savas vēlmes, nosaki robežas, veido un nostiprini lieliskus ieradumus / Džena Sinsero ; no angļu valodas tulkojis Aleksandrs Ruģēns ; redaktors Guntis Kalns ; grāmatas vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 191, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934318818.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aizsila, Ilze.
    Kārdinošs pavērsiens : attiecību stāsti erotiskās noskaņās / Ilze Aizsila ; ilustrāciju autore Miriam Valbuena ; vāka dizaina autors Toms Kalninskis ; redaktore Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 318, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934316654.

 

Auziņš, Arnolds.
    Kā saķemmēt ezi : romāns / Arnolds Auziņš ; Ingus Feldmanis, vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2023. - 182, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934206504.

 

Butrima, Danuta.
    Varžu princis : romāns / Danuta Butrima ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/8 (290). - Bibliogrāfija: 233. lpp. - Romānu konkursa laureāts-- Uz vāka.
        ISBN 9789934292132.

 

Judina, Dace.
    Bez nožēlas : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; maketētājs, vāka mākslinieciskais noformējums: Arturs Nīmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 348, [3] lpp. : portrets ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; deviņpadsmitā grāmata). - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934292019. . - Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu.
        ISBN 9789934292002.

 

Konstantīna, Liva.
    Senatora sieva / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 443 lpp. ; 21 cm. - (International bestseller).
        ISBN 9789934250958.

 

Krūmiņa, Sandra.
    Zvaigžņu dārzi : romāns / Sandra Krūmiņa ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 607, [1] lpp. ; 21 cm.

 

Krutins, Voldemārs.
    Trakās jaunības memuāri : biogrāfisks romāns ar īstenības motīviem / Voldemārs Krutins ; Ingus Feldmaņa vāka grafiskais noformējums ; literārais redaktors Andris Dzenis ; atbildīgais redaktors Miks Niedra ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Liegra, [2023]. , ©2023. - 141, [2] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm.
        ISBN 9789934628016.

 

Neimanis, Zigurds.
    Dubultportrets : romāns / Zigurds Neimanis ; autora redakcijā ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 639, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934313998.

 

Pataki, Elisone.
    Nesalauztais skaistums : nekad nepadodies : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 381 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250965.

 

Railija, Lūsinda.
    Atlants : Pā Solta stāsts / Harijs Vitekers, Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 640 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Septiņas māsas / Lūsinda Railija ; [8. grāmata]). - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. - "Cikla "Septiņas māsas" pēdējā grāmata"--uz vāka. . - "Atlants" ir Lūsindas Railijas episkā romānu cikla "Septiņas māsas" noslēdzošā daļa.
        ISBN 9789934319600.

 

Stepēna, Maija.
    Justīne / Maija Stepēna ; Lindas Jurķes vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2023]. - 143 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934628023.

 

Stridsberja, Sāra.
    [Beckomberga. Ode till min familj]
    Mīlestības gravitācija : romāns / Sāra Stridsberja ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 285, [3] lpp. ; 21 cm. - Eiropas Savienības Literatūras balva.
        ISBN 9789934319075.

 

Vaita, Kārena.
    Bēniņi Kvīnstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi, rediģējusi Gunita Mežule ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 507 lpp. ; 21 cm. - (Tradd street ; 7).
        7. grāmata.
        ISBN 9789934250934.

 

Vargasa, Freda.
    Otrādi apgrieztais vīrs / Freda Vargasa ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 287, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Otrā grāmata ciklā par izmeklētāju Žanu Batistu Adamsbergu.
        ISBN 9789934314933.

 

Vīgante, Velga.
    Kāvu klejotājs : romāns / Velga Vīgante ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 190, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/9 (291). - Bibliogrāfija: 233. lpp. - Romānu konkursa debijas balva -- Uz vāka.
        ISBN 9789934292361.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Обретение ада / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2022. - 382 с. ; 21 см. - (Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785041802875.

 

Арсеньева, Елена.
    Поцелуй фортуны / Елена Арсеньева. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 380, [2] с. ; 20 см. - (Русская красавица).
        ISBN 9785041844691.

 

Булатова, Татьяна.
    Бери и помни : [роман] / Татьяна Булатова. - Москва : Эксмо, 2023. - 282, [1] с. ; 20 см. - Лауреат Международной премии имени И. А. Гончарова.
        ISBN 9785041765125.

 

Бьорк, Самюэль.
    Белая как снег : [роман] / Самюэль Бьорк ; [перевод с норвежского Марии Назаровой]. - Москва : АСТ ; Жанры, 2023. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Звезды скандинавского триллера).
        ISBN 9785171454838.

 

Вудсон Харви, Кристи.
    Настоящее сокровище Вандербильтов : [роман] / Кристи Вудсон Харви ; перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2023. - 446, [1] с. ; 21 см. - (В поисках утраченного счастья).
        ISBN 9785171532840.

 

Ефимова, Юлия.
    До встречи в следующей жизни : [роман] / Юлия Ефимова. - Москва : АСТ, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Лирический детектив).

 

Литвинова, Анна.
    Колесницы судьбы : [тайная жизнь Вари Кононовой] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] c. ; 21 см.
        ISBN 9785041861230.

 

Макинтош, Клэр.
    Заложница : [роман] / Клэр Макинтош ; перевод с английского Е. Токарева. - Москва : АСТ, 2023. - 415, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив: новый уровень).
        ISBN 9785171356453.

 

Малышева, Анна.
    Иногда полезно иметь плохую память : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2023. - 379, [2] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив).
        ISBN 9785171552572.

 

Рождественская, Екатерина.
    Призраки дома на Горького / Екатерина Рождественская. - Санкт-Петербург : Питер, 2023. - 444, [1] с. : фото ; 21 cm.
        ISBN 9785446121069.

 

Трауб, Маша.
    Новые семейные обстоятельства / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041870874.

 

Устинова, Татьяна.
    Пленница : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041842536.

 

Устинова, Татьяна.
    Сценарии судьбы Тонечки Морозовой : сборник романов / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2023. - 716, [2] c. ; 22 см. - (Первая среди лучших подарочное издание). - Впервые: трилогия под одной обложкой -- на переплете.
        ISBN 9785041646356.

 

Шарапов, Валерий.
    Человек в чужой форме / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Послевоенный детектив). (Короли городских окраин).
        ISBN 9785041802998.

 

Līdzīgi raksti