Nozaru literatūra

Hansens, Anderss.
        Ekrāna smadzenes : kā smadzenes, kas nav sinhronizētas ar savu laiku, var radīt stresu, trauksmi un depresiju / Anderss Hansens ; redaktore Jana Boikova ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; [ilustrācijas]: Lisa Zachrisson ; maketētāja Egija Bļinova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 192.-[200.] lpp. un rādītājs: 203.-[207.] lpp.
        ISBN 9789934321504.

 

Hofs, Vims.
    Vima Hofa metode : atraisi savu potenciālu / Vims Hofs ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. - 237 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 231.-[234.] lpp.
        ISBN 9789934315671.

 

Kampenhauzena, Elze fon.
    Atmiņas no vecās Vidzemes : Elzes un Rūdolfa stāsts / Elze fon Kampenhauzena ; no vācu valodas tulkojusi, priekšvārda autore Indra Čekstere ; literārā līdzautore Ina Eglīte ; mākslinieks Andris Lamsters ; dizainers Jānis Sipjagins. - Rīga : Madris, [2023]. - ©2023. - 221 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm. - Personu rādītājs: 213.-217. lpp. . - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Vācbaltietes, vidzemnieces Elzes atmiņas par dzīvi dzimtenē un tālu no tās / Indra Čekstere. Kampenhauzenu dzimta / Sarmīte Kauliņa.
        ISBN 9789984315577.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodā

Dūmiņš, Edgars.
    Divi rūķīši / Edgars Dūmiņš ; māksliniece Marina Heniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 46, [7] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - XI.
        ISBN 9789934099809.

 

Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Benedikta, Sofija.
    Greisa Kellija : mīlestības aicinājums / Sofija Benedikta ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - 315 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934292750.

 

Grencberga, Inga, 1981-.
    Marija. Déjà vu / Inga Grencberga ; redaktore Meldra Āboliņa ; vāka autors Harijs Grundmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 368 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934323935.

 

Guļevska, Lia, 1944-.
    Sirdspuksti : gaišu cilvēku sirdsstāsti / Lia Guļevska ; atbildīgā redaktore Liene Zundure ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2023]. , ©2023. - 252, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [256.] lpp.
        ISBN 9789934206603.

 

Lubāniņa, Kristīne.
    Tu nekad mani neaizmirsīsi : detektīvromāns / Kristīne Lubāniņa ; redaktore Gundega Sēja ; vāka dizains: Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 171, [2] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934319242.

 

Nuts, Zane, 1989-.
    Džekpots / Zane Nuts ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; maketētājs Indulis Martinsons. - Rīga : Latvijas Mediji, 2024. - 222, [1] lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā.
        ISBN 9789934292965.

 

Rukšāne, Guna, 1949-.
    Tas nav nopietni! / Guna Rukšāne ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Rasmas Tornes vāka dizains un ilustrācijas ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 125, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934322914. . - ISBN 9789934323010.

 

Vaita, Kārena.
    Mīlēt, piedot, atcerēties : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 511 lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934251092.

 

Volfs, Mārtiņš.
    Bēgšana / Mārtiņš Volfs ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2024. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2024/3 (297). - Bibliogrāfija: [206.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934292927.
        ISBN 9789934292958.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

Pirmsskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Бианки, Виталий.
    Синичкин календарь / Виталий Бианки ; иллюстрации Э. Булатова, О. Васильева. - Москва : АСТ, 2023. - 62, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Читаем сами без мамы). (Малыш). - "Слова с ударениями, большие буквы" -- на обложке.
        ISBN 9785171091767.

 

Сосновский, Евгений.
    Эмоции и чувства / Евгений Сосновский ; художник Наталья Васильева. - Москва : Робинс, 2023. - [14] с. : цветные иллюстрации ; 18 см. - (Для самых маленьких). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
        ISBN 9785436608761.

.

Pieaugušajiem krievu valodā

 

Вильмонт, Екатерина(Екатерина Николаевна), 1946-.
    Крутая дамочка, или нежнее, чем польская панна / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Жанры, 2024. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Гормон счастья). (Крутая дамочка ; Часть 1). (Романы, которые заряжают оптимизмом).
        ISBN 9785171617684.

 

Джейн, Анна.
    По осколкам твоего сердца / Анна Джейн. - Москва : Clever, 2024. - 509, [2] с. ; 21 см. - (Романы Анны Джейн). (Trend books). - Диология, которая разбивает сердца -- на обложке. . - Продолжение бестселлера "Твое сердце будет разбито".
        Книга 2.
        ISBN 9785002110018.

 

Лабковский, Михаил.
    Привет из детства : вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем / Михаил Лабковский. - Москва : Эксмо, 2024. - 284 с. ; 22 см.
        ISBN 9785041966188.

 

Маринина, Александра.
    Дебютная постановка : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2023. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Больше чем детектив).
        Том 1.
        ISBN 9785041689346.

 

Маринина, Александра.
    Дебютная постановка : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2023. - 511, [1] с. ; 21 см. - (Больше чем детектив).
        Том 2.
        ISBN 9785041866532.

 

Щербакова, Галина.
    Вам и не снилось : повести / Галина Щербакова. - Москва : АСТ, 2022. - 477, [2] с. ; 18 см. - (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения). (Эксклюзив. Русская классика). - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171393434.