Nozaru literatūra

 


Ābele, Kristiāna.
    Johans Valters : [monogrāfija] / Kristiāna Ābele ; tulk. vācu val. Kristiāna Ābele ; māksl. Juris Petraškevičs ; fotogr. Normunds Brasliņš, Māra Brašmane, Jānis Gintners u. c. - Rīga : Neputns, 2009. - 399 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 360.-370.lpp. - Kopsav. un att. saraksts vācu val.
        Saturs: Pirmā daļa: Johans Valters mākslas kritikā, mākslas vēsturē un mākslas kolekcijās: Historiogrāfisks pārskats un pētījuma vēsture ; Otrā daļa: Mākslinieka ceļš: 1869-1906. Starp Jelgavu un Pēterburgu ; 1906-1932. Drēzdenē un Berlīnē.
        ISBN 978-9984-8075-3-9.

 

Hamerškūga, Paula.
    Skaisti adījumi : [cepures, šalles, cimdi, zeķes un citi interesanti adījumi] / Paula Hamerškūga, Ēva Vinsente ; no zviedru val. tulk. Madara Bernharda. - Rīga : Madris, [2010]. - 127, [1] lpp.
        ISBN 978-91-534-3396-5.

 

Janelis, Ilze Māra.
    Latvijas muižu dārzi un parki / Ilze Māra Janelis ; māksl. Juris Petraškevičs ; fotogr. Ilze Māra Janelis, Guntars Jansons. - Rīga : Neputns, 2010. - 303 lpp. : il., ģīm., faks., kartes, plāni. - Bibliogr. norādes parindēs.
        Saturs: Muižu dārzu pirmsākumi ; Muižu dārzi 17.gadsimtā ; Muižu dārzi 18.gadsimtā ; Ainavu parki ; Muižu parki 19.gadsimtā ; Muižu parku liktenis 20.gadsimtā un mūsdienās.
        ISBN 978-9984-8075-7-7.

 

Kuzņecovs, Vladimirs.
    Stress un depresija / Vladimirs Kuzņecovs. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 76, [2] lpp. : il. - (Veselības sērija). - Ietver bibliogr.: [77.] lpp. - "Euro aptieka"- Uz vāka.
        ISBN 978-9984-8268-6-8.

 

Noviks Juris. Būvdarbi VII / Juris Noviks. - Rīga : Tehniskā grāmata, 2010. - 237 lpp. : il. - (Individuālā būvētāja bibliotēka).  ISBN 9984-490-82-3

 

Pašdiagnostika / sast. K. Riekstiņš. - Rīga : Avots, 2010. - 117 lpp. : il. - (Ja gribi būt vesels).
        ISBN 978-9984-85902-6.

 

Rožkalne, Regīna.
    Veselības ABC / Regīna Rožkalne. - [Rīga] : Lietišķās Apmācības Centrs, [2010]. - 256 lpp. : il.
        ISBN 978-993-481-173-9.

 

100 labākās pasaules filmas : ceļojums cauri kinovēstures gadsimtam / no angļu valodas tulkojis Viktors Freibergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 206, [1] lpp. : il., kartes. - Oriģ. nos.: 100 best films of the world.
        ISBN 978-993-401-124-5.

 

Strods, Heinrihs.
    PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990 : [monogrāfija] / Heinrihs Strods ; kopsav. angļu val. tulk. Ilze Kreišmane. - Rīga : Jumava, 2010. - 471, [1] lpp., [12] lp. il. : tab. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Satura rād. un kopsav. angļu val.
        1. d.
        ISBN 978-9984-387-74-1.

 

Vitāle, Džo.
    Atslēga : neatklātais noslēpums, kurš ļaus piesaistīt visu, ko vēlaties / Džo Vitāle ; no angļu valodas tulkojusi Selga Lase. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 232 lpp. - Ietver bibliogrāfiju: [213.]-219. lpp. un rādītāju: [224.]-232. lpp. - Oriģ. nos.: The Key.
        ISBN 978-993-401-240-2.

 

Александров, Александр Федорович.
    Даты и судьбы : тайна дня рождения / А. Ф. Александров. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - 476 с. : ил. - (Нумерология).
        ISBN 5-7905-0688-7.

 

Брэгг, Поль С.
    Позвоночник - ключ к здоровью / Поль Брэгг. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2008. - 634, [1] с. : ил., табл.
        ISBN 978-5-8174-0336-7.

 

Власова, Марианна Валентиновна.
    Справочник автолюбителя : простые ответы на все вопросы :[получение прав, автокредит, регистрация, штрафы, техосмотр, ДТП, ОСАГО, КАСКО, купля-продажа, формы документов : с учетом последних изменений в законодательстве] / М. В. Власова. - Москва : Омега-Л, 2009. - 321, [1] с. : табл. ; 20 см.
        ISBN 978-5-370-01140-5.

 

Данилова, Наталья Андреевна.
    Диабет : методы традиционной и альтернативной медицины / Н. А. Данилова. - Санкт-Петербург : Вектор, 2009. - 223 с. : табл. + 1 DVD : Первая помощь диабетику / М. Ахманов, Х. Астамирова. - (Семейный доктор. Энциклопедия). - На тит. л.: В поддержку нац. проекта "Здоровье нации".
        ISBN 978-5-9684129-9-7.

 

Зайцева, Ирина Александровна.
    Стрижки и прически / Ирина Зайцева. - Москва : Мир книги, 2009. - 191 с. : ил.
        ISBN 978-5-366-00494-7. - ISBN 978-5-486-03213-4.

 

Ладингтон, Эйлин.
    Ключи к здоровью : пер. с англ. / Эйлин Ладингтон, Ганс Дейль, Ирина Гамлешко. - Тула : Источник жизни, 2005. - 180 с. : ил.
        ISBN 5-86847-016-8.

 

Ленина, Лена.
    Страсть короля, или Черный жемчуг Таити / Лена Ленина. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 206 с. : ил., фотогр.
        ISBN 978-5-17-050586-9. - ISBN 978-5-271-19812-0.

 

Суворов, Виктор.
    Разгром : третья книга трилогии " Последняя республика" / Виктор Суворов. - Москва : АСТ, 2010. - 383 с.
        ISBN 978-985-16-8428-7.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Gavalda, Anna.
    Mierinošā / Anna Gavalda ; no franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga. - Rīga : Atēna, 2010. - 553, [1] lpp. - Oriģ. nos.: La Consolante.
        ISBN 978-9984-344-06-5.

 

Kolinsa, Džekija.
    Nabaga mazā maita / Džekija Kolinsa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2009. - 408, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Poor little bitch girl.
        ISBN 978-9984-355-17-7.

 

Mauliņš, Jānis.
    Burve / Jānis Mauliņš ; Andras Otto zīmējumi. - Rīga : Latvijas Avīze, 2010. - 191, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 8(134).
        ISBN 978-9984-8276-3-6.

 

Nokss, Toms.
    Senatnes vārti / Toms Nokss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2009. - 410, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Genesis secret.
        ISBN 978-9984-355-16-0.

 

Pilčere, Rozamunde.
    Negaidīts pavērsiens : romāns / Rozamunde Pilčere ; no angļu valodas tulkojusi Elfrīda Melbārzde. - Rīga : Skarabejs, 2009. - 189, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Another view.
        ISBN 978-9984-7804-6-7.

 

Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2008-2009 : [krājums] / Inga Ābele, Pauls Bankovskis, Guntis Berelis u.c. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 154, [3] lpp. - Latviešu jaunākās prozas izlase šā gada laidienā ietver trīspadsmit autoru stāstus. Izlases "formula" ir 2008.-2009.gada raksturīgākie, iezīmīgākie un interesantākie stāsti.
        Saturs: Kamenes un skudras / Inga Ābele. Kompostkaudze un miskaste / Pauls Bankovskis. Tūristu sezona / Guntis Berelis. Negaidīti / Māris Bērziņš. Askoldīne / Jānis Einfelds. Formula / Zelma Kuprijanova. Dāniels Altbergs / Ilze Ķīķere. Sauc mani par Mēnestiņu / Andra Manfelde. Tīrības sajūta / Ineta Meimane. Pasaka par pasaules radīšanu / Ilmārs Šlāpins. Arfa / Edvīns Tauriņš. Un tālāk? / Juris Zvirgzdiņš. Kautrīgs piedāvājums: "Izlase" / Inga Žolude.
        ISBN 978-9984-8472-1-4.

 

Zīle, Monika.
    Vīrietis vēsai vasarai : romāns / Monika Zīle. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 266 lpp. - (Lata romāns ; 9(135).
        ISBN 978-9984-8276-5-0.

 

Zemdega, Aina.
    Raksti / Aina Zemdega ; sast., priekšv., iev., bibliogr. Pāvils Vasariņš ; māksl. Voldemārs Avens. - Rīga : Nordik, 2010. - 517, [1] lpp., [4] lp. il. : il., fotogr. - Personu rād.: 473.-[478.]lpp.
        5. sēj.
        Saturs: Septiņjūdžu zābakos ; Nakts dzejoļi ; Grāmatās nepublicētie darbi ; Recenzijas, apceres, intervija, atvadvārdi.
        ISBN 978-9984-85406-9.

 

Zvirbule, Dace.
    Abavas velns : mīlestības grāmata dzīvībai / Dace Zvirbule. - [Rīga] : Abavas brīvdienas, 2010. - 255 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-491-06-6.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бенцони, Жюльетта.
    Туфелька королевы : [роман ] / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. И. Крупичевой. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 510 с. - Ориг. назв.: La messe rouge.
        ISBN 978-5-699-42545-7.

 

Варгас, Фред.
    Человек, рисующий синие круги : роман / Фред Варгас ; пер. с фр. Е. Тарусиной. - Москва : Иностранка, 2010. - 351 с. - (The Best of Иностранка).
        ISBN 978-5-389-00812-0.

 

Воронель, Нина Абрамовна.
    Глазами Лолиты : роман / Нина Воронель. - Герцлия : Исрадон, 2008. - 382 с. ; 17 см.
        ISBN 978-5-944670-69-4.

 

Габорио, Эмиль.
    Адская жизнь : пер. с фр. / Эмиль Габорио. - Москва : СКС, 1996. - 333, [1] c. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-080-6.

 

Жертва : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1991. - 494,[1] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-008-3.

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Авантюристка : роман : [в 4 кн.] / Анна Малышева, Анатолий Ковалев. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 350 с.
        Книга 1. Потерявшая имя.
        ISBN 978-5-17-065155-9. - ISBN 978-5-17-065152-8.

 

Марчук, Георгий Васильевич.
    Цветы провинции / Георгий Марчук. - Минск : Современная школа, 2010. - 317 с. : ил.
        ISBN 978-985-513-866-3.

 

Мертвый дождь : сборник / Э. Квин, Дж. Грант, Э. Макбейн ; пер. с англ. В. Тирдатова, Ю. Барсукова, С. Старосельского. - Москва : Verba ; Бином, 1996. - 446, [2] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-7503-0091-9.

 

Несбе, Ю.
    Снеговик / Ю Несбё ; пер. с норвеж. Е. Гудовой. - Москва : Иностранка, 2010. - 574, [1] с. ; 19 см. - (Лекарство от скуки) (Лучшие детективы мира). - Ориг. назв.: Snomannen. - На обл.: Bok og Bibliotek.
        ISBN 978-5-389-00941-7.

 

Нет святых в аду : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1995. - 398,[2] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-074-1.

 

Обручальное кольцо : [сборник] : пер. с англ. / Р. Пратер, Л. Кент, Л. О'Доннел. - Москва : СКС, 1995. - 413, [1] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-068-7.

 

Преступники - сыщики : криминальные романы / Эдгар Уоллес, Морис Леблан ; сост. и авт. послесл. В. И. Жариков; пер. с англ. и фр. Н. Бордовских, Э. Шрайбер, С. Хачатуровой. - Минск : МОКА, 1992. - 541,[2] с. - (Приключения. Фантастика. Детектив).
        ISBN 586728008X.

 

Пустовойтова, Елена.
    Эвкалипты под снегом : [повести] / Елена Пустовойтова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 351 с.
        ISBN 978-5-17-066666-9. - ISBN 978-5-271-27661-3. - ISBN 978-5-226-02586-0.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна.
    Предсказание - End : роман / Татьяна Степанова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Детектив-триллер).
        ISBN 978-5-699-30740-1.

 

Счастливый неудачник : [сборник] : пер. с англ. / П. Чейни, Э. С. Гарднер, К. Браун. - Москва : СКС, 1996. - 396, [2] с. - (Bestseller).
        ISBN 5-86092-083-0.

 

Чейз, Джеймс Хэдли.
    Лишний козырь на руках : Джокер в колоде; У меня на руках четыре туза : : романы : : пер. с англ. / Д.Х.Чейз. - Минск : Белфакс, 1993. - 417 с. - (Шедевры мирового детектива).

 

Щербакова, Галина Николаевна.
    Путь на Бодайбо ; Смерть под звуки танго ; Эдда кота Мурзавецкого, скальда и философа, о жизни и смерти и слабые беспомощные мысли вразброд его хозяйки / Галина Щербакова. - Москва : Эксмо, 2010. - 276, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-699-41779-7.

 

 

 

 

Līdzīgi raksti