Nozaru literatūra

 

Alfa & omega : enciklopēdiska rokasgrāmata / atb. red. U. Bormanis. - Rīga : Aplis, 2004. - 448 lpp.

        ISBN 9984-10-185-1.

 

Bojārs, Juris.
    Starptautiskās privāttiesības / Juris Bojārs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 301 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). - Teksts latviešu val., kopsavilkums arī angļu val.
        . 2. [daļa].
        ISBN 978-993-401-355-3.

 

Caune, Andris.
    Latvijas viduslaiku mūra baznīcas : 12. gs. beigas - 16. gs. sākums : enciklopēdija / Andris Caune, Ieva Ose. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 510, [1] lpp. : il., kartes, plāni. - Ietver bibliogrāfiju: 462.-482. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums vācu val.
        ISBN 978-9984-8241-7-8.

 

Grīns, Endijs.
    Radošas sabiedriskās attiecības / Endijs Grīns ; no angl. val. tulk. Dace Amsone. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 269 lpp. : il. - (PR sērija). - Bibliogr.: 266.-269. lpp. - Oriģ. nos.: Creativity in public relations.
        ISBN 978-9984-8260-6-6.

 

Heppell, Michael.
    Pieczvaigžņu serviss ar minimāliem ieguldījumiem / Michael Heppell ; no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 136 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Five star service one star budget.
        ISBN 978-993-401-445-1.

 

Innesa, Miranda.
    Idejas tavai mājai : dekupāža, apgleznojumi, tekstilmozaīka, kolāžas, apdrukas, aplikācijas / Miranda Innesa ; no angļu valodas tulkojusi Mairita Gulbe. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 224 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Complete home crafts. - Alfabētiskais rādītājs: 221.-223. lpp.
        ISBN 978-993-401-115-3. - ISBN 978993411153(atcelts).

 

Kalniņa, Līva.
    Rokdarbi / Līva Kalniņa. - [Rīga] : Lietišķās Apmācības centrs, [2010]. - 189 lpp. : il. - (Lielā rokasgrāmata).
        Saturā: Izšūšana ; Adīšana ; Tamborēšana ; Tapošana ; Paklāju darināšana ; Pīšana un mezglošana ; Filcēšana ; Apsveikuma kartīšu izgatavošana ; Atmiņu albumi ; Konfekšu pušķi ; Dekupāža ; Pērļošana ; Polimēra māla veidošana ; Zīda apgleznošana.
        ISBN 978-993-481-174-6.

 

Ladingtone, Eilīna.

    Dinamiska dzīve / Eilīna Ladingtone, Hanss Dīls ; no angļu val.tulk. Mareks Graudiņš. - 2. izd. - Rīga : Patmos, 2009. - 171 lpp.

        ISBN 978-9984-514-50-5.

 

Osho.
    Līdzcietība : viskrāšņākais mīlas zieds : atslēga jaunai dzīves uztverei / Osho ; no angļu valodas tulkojusi Terēze Rožlapa. - [Rīga] : Sētava, 2009. - 179 lpp. - Oriģ. nos.: Compassion.
        ISBN 978-993-481-010-7.

 

Parute, Edīte.
    Stila un modes enciklopēdija / Edīte Parute. - Rīga : Jumava, 2010. - 582, [1] lpp., [32] lpp. krās. iel. : il. - Ietver bibliogr.: 574.-[583.] lpp. un atsauces: 563.-573. lpp.
        ISBN 978-9984-385-98-3.

 

Rouva, Dorotija.
    Depresija : izlaušanās no iekšējā cietuma / Dorotija Rouva ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010. - 382, [1] lpp. - Ietver bibliogr.: 357.-[369.] lpp. - Oriģ. nos.: Depression: the way out of your prison. - Ietver rād.: 371.-[383.] lpp.
        ISBN 978-9984-233-28-4.

 

Rubana, Inta Māra.
    Uzturs fiziskā slodzē / Inta Māra Rubana. - Rīga : RaKa, [2010]. - 200 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (nod. beigās).
        ISBN 978-9984-460-95-6.

 

Simsone, Bārbala.
    Iztēles ģeogrāfija : mītiskā paradigma 20. gadsimta fantāzijas prozā / Simsone Bārbala. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2010]. - 215 lpp. - Ietver bibliogr. [207.]-215. lpp.
        ISBN 978-9984-451-74-9.

 

Blaua, Līga.
    Maija Tabaka. Spēle ar dzīvi / Līga Blaua ; fotogrāfi: Māra Brašmane u.c. - Rīga : Jumava, 2010. - 156, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il.
        ISBN 978-9984-388-39-7.

 

Tāvu zemes kalendars, 2011 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 72. goda gōjums / sast. un red. J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevniecība, 2010. - 328 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-291-95-6.

 

Воронина, Лариса Ивановна.
    Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", "Мировая экономика" / Л. И. Воронина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 2010. - 445, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Новое экономическое образование). - На пер. в подзаг.: теоретические основы бухгалтерского учета, особенности российской национальной практики учета, практические примеры и сквозная задача по составлению отчетности.
        ISBN 978-5-699-40189-5.

 

Психология личности : хрестоматия / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии ; под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея, В. В. Архангельской. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 617, [1] с. ; 24 см. - (Хрестоматия по психологии).
        ISBN 978-5-17-057858-0. - ISBN 978-5-271-23092-9.

 

Райс, Филип.
    Психология подросткового и юношеского возраста / Филип Райс, Ким Долджин ; пер. с англ. Е. И. Николаевой. - 12-е изд. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2010. - 616 с. - (Мастера психологии). - Библиогр. в конце глав. - Ориг. назв.: The adolescent: development, relationships, and culture.
        ISBN 978-5-498-07290-6.

 

Романова, Людмила Ефимовна.
    Экономический анализ : учебное пособие / Л. Е. Романова, Л. В. Давыдова, Г. В. Коршунова. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2011. - 331 с. - (Учебное пособие).
        ISBN 978549807892.

 

Соколова, Юлия.
    Я расту без папы : как воспитать ребенка одной / Юлия Соколова. - Москва : Гелеос, 2008. - 314, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-8189-1301-8.

 

Шешко, П. С.
    Энциклопедия ландшафтного дизайна / П. С. Шешко. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 367 с. : ил.
        ISBN 978-5-17-054021-1. - ISBN 978-5-271-21157-7.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bērziņa, Ieva.

    Surogātmāte : romāns / Ieva Bērziņa. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2007]. - 127 lpp.

        ISBN 9984-99231-4.

 

Blandija, Anna.

    Oligarha sieva / Anna Blandija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2009. - 393, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Oligarch's wife.

        ISBN 978-9984-355-19-1.

 

Gregorija, Filipa.
    Henrija VIII meitas / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, [2010]. - 425 lpp. - Oriģ. nos.: Queen's fool.
        ISBN 978-9984-355-31-3.

 

Grišams, Džons.
    Apelācija : romāns / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Uldis Sīlis un Allens Pempers ; vāka dizains: Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 477, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The appeal.
        ISBN 978-993-401-105-4.

 

Harisa, Šarlēne.
    Nemirstīgie Dalasā / Šarlēne Harisa ; no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 335 lpp. - (Trueblood). - Oriģ. nos.: Living dead in Dallas. - Romāns no Sūkijas Stakhausas Vampīru sērijas.
        ISBN 978-993-401-195-5.

 

Judina, Dace.
    Tik vienkārši / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 680 lpp.
        ISBN 978-993-401-047-7.

 

Kastelo, Andrē.
    Nepārspējamā Sāra / Andrē Kastelo ; no franču valodas tulkojusi Anda Pelēka Martin. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 200 lpp. - Oriģ. nos.: Ensorcelante Sarah Bernhardt.
        ISBN 978-993-401-414-7.

 

Langelanns, Henriks H.
    Ģēnijs / Henriks H. Langelanns ; no norvēģu valodas tulkojusi Inga Strautiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 501, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Wonderboy.
        ISBN 978-993-400-095-9.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алексеева, Яна.
    Сестра Рока : роман / Яна Алексеева ; худож. О. Бабкин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2010. - 345 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922051-7-6.

 

Бабкин, Борис Николаевич.
    Берег скелетов : [роман] / Борис Бабкин. - Москва : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. - 318 с.
        ISBN 978-5-403-03512-5. - ISBN 978-5-17-055242-9.

 

Бабкин, Борис Николаевич.
    Заплати жизнью : [роман] / Борис Бабкин. - Москва : АСТ, 2010. - 318 с.
        ISBN 978-5-403-05594-1. - ISBN 978-5-17-049689-1.

 

Грешнов, Андрей.
    Дух, брат мой : [роман] / Андрей Грешнов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. - (Неизвестная война).
        ISBN 978-5-699-30430-1.

 

Дашкова, Полина Викторовна.
    Точка невозврата : повесть и рассказы / Полина Дашкова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 316, [2] с.
        ISBN 978-5-17-069776-2. - ISBN 978-5-271-30317-3.

 

Дейли, Джанет.
    Дурная слава : роман / Джанетт Дейли ; пер. с англ. Л. И. Желоховцевой. - Москва : АСТ, 1997. - 478 с. - (Страсть).
        ISBN 5-15-000217-8.

 

Джексон, Ла Тойя.
    Майкл Джексон : глазами его сестры : : откровения : : пер. с англ. / Л.Т.Джексон. Мадонна. - Москва : Интердайджест, 1993. - 329 с. : ил. - (Боги, кумиры, идолы).
        ISBN 5-8284-0017-7.

 

Дуглас, Йен.
    Звездные морпехи / Йен Дуглас ; пер. с англ. Т. Бушуевой. - Москва : АСТ, 2008. - 447 с. - (Science fiction).
        ISBN 978-5-17-054920-7. - ISBN 978-5-9713936-8-9.

 

Дышев, Андрей.
    Ледяная бомба : [роман] / Андрей Дышев. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 414 с. - (Спецназ в отставку не уходит).
        ISBN 978-5-699-32588-7.

 

Макомбер, Дебби.
    Сваты : роман / Дебби Макомбер ; пер. с англ. Т. В. Гапеевой. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 222 с. - Ориг. назв.: The matchmakers.
        ISBN 978-5-227-02352-0.

 

Меррит, Абрахам.
    Собрание сочинений : в 3-х томах / Абрахам Мерритт ; пер. с англ. Д. Арсеньева. - Пермь : Янус, 1993. - 478 с. : ил.
        Том 1. Корабль Иштар ; Семь шагов к сатане ; Жители миража.
        ISBN 5-87916-020-3.

 

Милованова, Марина Игоревна.
    Временная ведьма : роман / Марина Милованова ; худож. В. Федоров. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2010. - 313 с. : ил.
        ISBN 978-5-9922070-7-1.

 

Пучков, Лев Николаевич.
    Джихад по-русски : роман / Лев Пучков. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 410 с. - (Черная кошка).
        ISBN 5-04-006267-2.

 

Пьянкова, Карина Сергеевна.
    Права и обязанности : роман / Карина Пьянкова ; худож. В. Успенская. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 408 с. : ил.
        ISBN 978-5-9922011-3-0.

 

Романова, Галина Владимировна.
    Зеленые глаза викинга / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347 с. - (Детективная мелодрама).
        ISBN 978-5-699-45547-8.

 

Славникова, Ольга Александровна.
    Любовь в седьмом вагоне / Ольга Славникова. - Москва : Астрель ; АСТ, 2010. - 286 с.
        ISBN 978-5-17-054537-7. - ISBN 978-5-271-21641-1.

 

Соломатина, Татьяна Юрьевна.
    Приемный покой : врачебный роман / Татьяна Соломатина. - Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. - 317 с.
        ISBN 978-5-17-061050-1. - ISBN 978-5-271-24681-4. - ISBN 978-5-421-50294-4.

 

Чергинец, Николай Иванович.
    Сыновья : [роман] / Николай Чергинец. - Минск : Харвест, 2007. - 351 с. - (Спецназ).
        ISBN 978-985-16-2683-6. - ISBN 978-985-16-2686-7.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Ловушка для мужчин, или Умная, красивая, одинокая / Юлия Шилова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 317 с.
        ISBN 978-5-17-069860-8. - ISBN 978-5-271-30502-3. - ISBN 978-5-226-03086-4.

 

Эстерхаз, Джо.
    Некуда бежать : Скалолаз ; Снайпер ; Последний бойскаут : кинороманы / Джо Эстерхаз ; отв. за выпуск А. И. Счесненко. - Минск : П. А. Хлыновский, 1994. - 415, [1] с. - (Лучшие кинороманы Америки).
        ISBN 5-87158-130-7.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti