bibliotekas katalogs
Grāmata un ziņas par to e-katalogā 

     Novembra beigās 16 Rēzeknes izglītības iestāžu bibliotekāri apguva prasmes darbam ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE. Viņi mācījās pareizi meklēt informāciju bibliotēkas e-kataloga datubāzēs, kā arī atbilstoši prasībām ievadīt sistēmā grāmatas un lasītājus un veikt citas nepieciešamās darbības. Savukārt no 7. decembra tieši šādos kursos mācīsies arī 17 bijušā Rēzeknes rajona skolu bibliotekāri. Bibliotekāru apmācības nodrošina SIA „TietoEnator Alise”. 

 

 


     Līdz šim skolu bibliotēkas strādāja ar Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS) apakšsistēmu „Bibliotēka”, taču nu šī sistēma vairs netiek attīstīta un uzturēta, līdz ar to skolām ir radīts speciāls bibliotēku informācijas sistēmas risinājums Skolu ALISE, kurš ir izmantojams sadarbībā ar galveno bibliotēku, Rēzeknes reģionā tā ir Rēzeknes Centrālā bibliotēka.

 

 

     Gadījumā, ja reālu darbu ar BIS Skolu ALISE uzsāktu visas mācību iestāžu bibliotēkas, kuru darbinieki būs apguvuši prasmes strādāt ar šo sistēmu, e-katalogā pēc laika būtu pieejama pilnīga informācija ne vien par publisko, bet arī par skolu bibliotēku krājumu. Tāpat arī skolu bibliotēku lasītāji tiktu iekļauti reģiona vienotajā lasītāju reģistrā.

 

     Pēc kursu beigšanas iniciatīvu reālai darba uzsākšanai ar BIS Skolu ALISE ir izrādījušas 3 pilsētas skolu bibliotēkas – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas bibliotēka.