Irina Šejevska
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2014. gada 17. decembrī Feimaņu pagasta bibliotēkā viesojās dzejniece Irina Šejevska (Viļumovska). 2014. gadā viņa ir nosvinējusi dzīves jubileju un arī izdevusi trešo dzejas grāmatu „Свет далёкой звезды” („Tālās zvaigznes gaisma”), kuras prezentācija Bibliotēku nedēļā notika Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā.

 

     Irinas kundze ir dzimusi Feimaņu  pagasta  Šejevkas sādžā, tāpēc arī pseidonīms ņemts no ciema  nosaukuma. Viņa ir daudzu grāmatu līdzautore. Darba  gaitas iesākusi Drūmalas skolā Vainovā par pionieru vadītāju, bet tālākie ceļi viņu ir aizveduši uz Rēzekni, kur gan spēlēts teātris, gan strādāts radiožurnālistes un diktores darbs Rēzeknes radio, gan pedagoģes darbs, izcili gatavojot bērnus runas konkursiem.

 

     Viņa pati ir lieliska deklamētāja ar labu atmiņu. Tāpēc ir bauda klausīties šo izcilo sievieti. Šoreiz bez autores lirikas viņas izpildījumā skanēja arī fragments no Ļermontova balādes. Tas lika dziļāk ielūkoties cilvēku jūtu pasaulē. Bet traģiski bojāgājušajam dēlam veltītais dzejolis stiprāk aizskāra tos klausītājus, kas zaudējuši savus bērnus.

 

  

 

     Mīlestība pret dzeju Irinā ir dziļi iesakņojusies jau bērnībā, mācoties Silajāņu pamatskolā. Talants laika gaitā ir ticis izkopts, un literatūra nu kļuvusi bagātāka ar vēl vienas dzejnieces daiļradi. Viņas dzeja ir atzīšanās mīlestībā dzimtās vietas dabai, Latgalei, cilvēkiem...

 

     Novadniece visiem klātesošajiem dāvināja savas dzejas grāmatas, par ko viņai liels paldies. Mīļš paldies dzejniecei arī par atsaucību, piedaloties Feimaņu biliotēkas rīkotajos pasākumos, kur dzejasmīļi labprāt kuplā pulkā atnāk, lai izbaudītu izjustās lirikas vārsmas.

 

     Irinai Šejevskai novēlam radošus panākumus un labu veselību, būt tikpat atraktīvai, sirsnīgai un sievišķīgai!

  

Informāciju sagatavoja
Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja 
Erna Ulase