Knuts Hamsuns
Attēls: K. Hamsuns, www.tvnet.lv

     Arī Rēzeknes reģiona bibliotēkas aicina apmeklēt izstādes un pasākumus, kuri tiek rīkoti Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros!

     Vairākās bibliotēkās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēlas ietvaros izstādēs un lasījumos tiks godināts norvēģu rakstnieks Knuts Hamsuns.

>

 

Audriņu pagasta bibliotēka

No 09.11. Izstāde „Vikingi – varoņi vai laupītāji...?” vidējā un vecākā skolas vecuma bērniem
9.11. plkst. 16.00 K. Hamsuna darbu lasīšana internetā – informatīvs e-apskats „Rakstniekam, 2009. gada jubilāram Norvēģijā K. Hamsunam – 150”
 

Feimaņu pagasta bibliotēka

10.11. Pasakas “Zvēru karš” lasīšanas stunda pirmsskolas vecuma bērniem
 
Gaigalavas pagasta bibliotēka

No 09.11. Literatūras izstāde “Iepazīsti Ziemeļvalstu rakstniekus"

10.11. A. Lindgrēnas grāmatas “Lennedergas Emīls” lasījumi 1.- 4. klašu skolēniem
 
Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu bibliotēka
09.11 Izstāde "Zviedru un Norvēģu literatūra latviski"
10.11. Izstāde "Zviedru rakstnieces A. Lindgrēnas grāmatas bērniem"
 

Dricānu pagasta bibliotēka

09.11. Izstāde “Iepazīsim Ziemeļvalstis!”
 

Lūznavas pagasta bibliotēka

09.11. Literatūras izstāde "Ceļojot pa Ziemeļu zemēm"
09.11. Literāras pārrunas "Ziemeļvalstu autoru grāmatas"
11.11. Literatūras apskats "A. Lindgrēnes piedzīvojumu pasaule” 5. – 6. klašu skolēniem
12.11. Literatūras apskats "H.-K. Andersena pasakas" 1. – 4. klašu skolēniem
 

Maltas pagasta bibliotēka

09.11. Izstāde "Ziemeļvalstis: gadsimti, notikumi, cilvēki"
12.11. Izstāde "Ziemeļvalstu dzīve daiļliteratūrā"  
 

Maltas pagasta bibliotēka bērnu literatūras nodaļa

09.11. Literatūras izstāde "Iepazīsti Ziemeļvalstu rakstniekus" 
11.- 12.11. Grāmatas "Zvēru karš" lasījumi un pārrunas
 

Nautrēnu pagasta bibliotēka

No 09.11. Literatūras izstāde “Ziemeļvalstu literatūras pērles”  
 

Nautrēnu pagasta Dekteru bibliotēka

09.11. Literatūras izstāde “Iepazīsti Ziemeļvalstu rakstniekus"
 

Strūžānu pagasta bibliotēka

09.11. Izstāde "Ziemeļvalstu bērnu literatūra"
10.11. Izstāde  "Ziemeļvalstis laikmetu griežos”
 
Sakstagala pagasta 1. bibliotēka
No 09.11. Literatūras izstāde “Iepazīsti Ziemeļvalstu rakstniekus"
 

Silmalas pagasta Štikānu bibliotēka

09.11. Literatūras izstāde “Iepazīsti Ziemeļvalstu literatūru"
 

Viļānu pilsētas bibliotēka

10.11. Krēslas stundas lasījums "'Ziemeļvalstu vēsturē ielūkojoties" un Knuta Hamsuna grāmatu fragmentu lasījumi
12.11. Rītausmas stundas lasījums pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupiņā. Grāmata „Zvēru karš”
 

Dekšāres pagasta bibliotēka

No 09.11. Izstāde "Knuts Hamsuns – 150"
17.11. Literāra pēcpusdiena "Aizraujošs ceļojums kopā ar Astrīdas Lindgrēnas darbu varoņiem" 2. – 3. klašu skolēniem
 
 
 

Informāciju sagatavoja

Anastasija Belogubova,
Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste