Dzejoļi pēdējam zvanam un izlaidumam

     Nemanot mācību gads tuvojas noslēgumam, un klāt ir patīkamais un satraucošais brīdis – pēdējais zvans, kam seko skaistais izlaidumu laiks... Svētku noskaņojumam – dzejoļu citāti no bibliotēkas grāmatu plaukta.

 

O. Gailums

“Atspulgs”

Skolu beidzot
“Ir bērzu meiju elpa svētku zālē
Un svinīgums tāds valda neparasts,
Jo skola jāatstāj, lai dotos tālē,
Kur savu laimes taku katram rast.
(..)
Šis brīdis vienreizējs un skaists bez gala,
Ko gribas paņemt visai dzīvei līdz,
Lai veldzes būtu gana ceļam tālam,
Lai tā kā avots cauri mūžam stīdz...
 
Ir skola jāatstāj un jāiet tālāk,
Kur sabangota laika upe trauc.
Nekad šo gadu mirdzums neizbālēs;
Lai kur tu būtu, pirmā skola sauks.”

(56. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

I. Driķe

“Dienu ritējums”

Ardievas manai skolai
“Mana skola, mana pirmā skola
(..)
Aiziet gadi, dzīve daudz ko sola,
Tikai atmiņas vēl gaišās lapas šķir.
(..)
Diena pēdējā, vēl visi kopā,
Vārdus sirsnīgākos gribas pateikt man:
– Nesanāksim vairs kā bites stropā,
Tomēr mīlam tevi! – skolai dziesma skan.

(88. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

R. Urtāne

“Kastaņu sniegs”

(..)
Varbūt var aizmirst mīlestību pirmo,
Bet skolu pirmo aizmirst nespēšu nekad.
(..)
Tu, skola, izauklēji manus sapņus,
Tu līdzi izraudāji manas asaras.
No pirmās rudens dienas cēli kāpnes,
Līdz dzīvē izvadīji izlaiduma vakarā.
     (..)
     Paldies par tavu, skola, plašo sirdi,
     Par drošu soli, dziesmām, zinībām!
Un, mīļie skolotāji, ko lai vairāk saku!
Es Jūsu priekšā zemu paklanos.
Paldies, ka ierādījāt īsto dzīves taku,
Kas ved uz priekšu dzīves pakalnos!”

(12. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Saullēkti”

No skolas aizejot
(..)
Tās pēdas, kas, nemierā mītas,
Līdz skolai reiz atveda mani,
Kur saulainā septembra rītā
Man skanēja pirmie zvani.
Ik rītus uz skolu skrejot,
Ar kļavām es biju draugos,
Un šovakar, projām ejot,
Vēl ilgi atpakaļ raugos…
(..)”

(O. Vācietis, 396. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

L. Liepdruviete

“Baltos mākoņos sapņi mīt”

“Skola, skola, 
Kā pateikties tev
Par to, ko dzīve sola,
Par to, ko guvām sev?
Par visu, visu, ko devi.
Par zināšanu alkām,
Par jaunu sapņu takām
Tev paldies sakām mēs.
(..)”

(27. lpp.)

 

Manai skolai
“Par skolu dziedāsim, draugs,
Par liepām, kas jūnijā san,
Par bērnu priecīgām čalām,
Kas ziemā un vasarā skan.
(..)”

(31. lpp.)

 

“(..)
Varbūt pēc gadiem
Kāds manu dziesmu turpinās,
No manas akas grodiem
Kāds mūža slāpes remdinās.
     Bet tagad
     Vēl pienācis nav brīdis tas.
     Vēl tava dziesma, skolotāj,
     Man sirdī maigi skan.
     (..)”

(33. lpp.)

 

“(..)
Ar gaismas vilni, vēja pūsmu
Pie tevis atnāk viņa balss.
Vai skolotājs spēj aiziet?
Nē! Tam neticiet!”

(37. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

L. Liepdruviete

“Viss paliek debesīs”

“Skola – tas nav nams.
Skola – gaišais debess jums.
Šodien mums,
Rītdien jums,
Un pēc gadiem
Visiem, visiem mums.
(..)”

(64. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

J. Osmanis

“Piesnidzis zars”

Pēdējais zvans
“(..)
Gribu iet atkal skolā,
Gribu mācīties visu no gala.
Gribu, lai dzīve vēl daudz ko man sola
Un lai noslēpumaina šķiet debess mala.
     (..) dzeļ mani laiks, kas steidzas tik ātri,
     Tuvojas beigām skolas laiks mans
     Drīz būs zvans.
Bet līdz zvanam,
Līdz pēdējam zvanam
Es lieku vēl skanēt
Sirds nemieram manam.”

(113. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

J. Osmanis

“Vilkuvāle jeb vaļasprieks”

Eksāmenu laiks
“Man uz sola priekšā papīrs balts,
Un aiz loga pavasaris šalc.
Priekšā divas zelta bizes viz.
Un aiz loga lido dzeltens taurenis.
Ko es varu mācīties no Raiņa?
Cīņa... Cīņa... nemitīgā maiņa...
Rainis... Rainis... Pavasara laiks...
Balta, balta lapa. Sirdī zelta tvaiks.
(..)

(15. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Spārni 2013”

Skolas flokši
“(..)
Vai zinību alkas, vai meitene jauka
Spēja te ciešāki sirdi man siet?
Sirmajā skolā tur mīla mums plauka,
Kas mulsina prātu, kad flokši vēl zied.
     Tur jaunību sveicām kā gadskārtu miju,
     Kā svētkus, kas steidzas uz darbdienu iet,
     Un atmiņā ieaudām zeltītu dziju
     Par skolu, kur flokši tik tvanīgi zied.”

(J. Rapša, 235. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

L. Apšeniece

“Es nāku no bērnības”

“(..)
Tu esi jauna, skola,
Jo jauni jūtamies mēs,
Un zinību alkas vienmēr
Slinkumu uzvarēt spēs.
     Ik gadu ar cerībām sirdī
     Vērs durvis pirmklasnieks,
     Tam rokās smaržos ziedi,
     Un acīs mirdzēs prieks.
(..)”

(64. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

H. Migliniece-Nīcmane

“Rasas pilienā es būšu”

“Visi skaistākie vārdi
Lai pieder tev, mana skola;
Sapnī vai nomodā sūrā
Es bieži sēžu uz tava sola.
(..)”

(49. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

A. Svikša-Šīrone

“Mīlas pavadā”

“(..)
Skola – Tevī daļa no manas sirdsapziņas.
Tevī ik dienas dzīvīgums,
bērnu čalas un actiņas virmo,
un jauniešiem sapņu tik trauslu ir daudz;
Tāpēc tu esi man dārga.
Skola – caur tevi gaisma
no mums mūsu Latvijai
vakar, šodien un rīt,
Tāpēc tu esi mums balta.
(..)”

(17. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

A. Rode

“Dzejoļi”

Skolas zvans
(..)
Lai bērnu dienu sapņi
Tāpat kā skolas zvans –
Ved mūs pa dzīves kāpnēm,
Kur saulains pavasars.
(..)”

(50. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

L. Brīdaka

“Naktsvijole”

Skolotājs
“It visā, kas ir iemīlams un nīstams,
          ik vārdā, kas ar sirdi jāizjūt,
ir skolotājam vienmēr jābūt īstam
          un vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt
 
jo viņu jaunas, modras acis vēro –
          tām nedrīkst melot, nedrīkst slēpt neko –,
ar viņa dzīvi daudzas dzīves mēro,
         no viņa ņem, bet devējs bagāts top.
(..)”

(20. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

J. Osmanis

“Labu garu!”

Skolotājs Noriņš
“Kad nogrimstu bērnības dienu atcerēs,
Es nokļūstu sirmu uzacu pacerēs.
Mans pirmais skolotājs manī skatās
Un tur manu burtnīcu plaukstās platās.
(..)
     Lūk, paceļas tās, un skolotājs smaidot
     Man pavaicā, kādu tad atzīmi gaidot.
     Un piepeši krūtīs silst vilnis kluss –
     Es burtnīcā pamanu: četri ar plus!
(..)

(23. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

R. Urtāne

“Kā smaržo zeme...”

Paldies tev, skolotāja
(..)
Piedod, mīļā skolotāja,
Man par vārdu skarbu.
Simtu paldies atceroties
Saku Tev par darbu.
     Vai bez Tevis, skolotāja,
     Pavērtos man tāles?
     Visi vēji izlocītu
     Tā kā sausu zāli.
(..)”

(17. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Skani, dziesma, skani vārds!”

“Un tagad, skolotāj, tu mazliet apsēdies,
Jo tava steiga aizsteigusies. Klusu
Kā circenis tikšķ vecais pulkstenis,
Un bargais skolas zvans ir nolicies uz dusu.
(..)”

(E. Vēveris, 162. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

J. Stulpāns

“Mana pļava”

Plauksmes drosme
Tu, skolas durvis aizvēris,
uz lielās dzīves sliekšņa apstājies, –
Par ko tu sapņo brīdī šajā
un ko šai mirklī atceries?
(..)”

(40. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

S. Kaldupe

“Sauja kviešu”

(..)
Nu, mīļā skola, tu raugies man acīs
Tā, it kā no jauna man jāmāca būtu,
Ka dzīve daudz vairāk par ievziediem prasīs,
Cik tulznainas rokas, cik patiesas jūtas.
     Lūk, tādēļ es atgriežos vēlreiz pie tevis,
     Tu kalnā, pret kalnu es raudzīties varu,
     Es sacīšu paldies par visu, ko devi,
     Par bērnības dienām, par ievas zaru.”

(25. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

I. Lasmanis

“Ievas zars”

Jaunība
“Bērzi māj ar zaļām rokām,
Vējā tāšu bārkstis krīt,
Birze gabaliņu nokāpj
Ceļa jūtīs pavadīt.
     Vēl jau kājas man kā briedim,
     Vēl jau naktīs noreibt drīkst,
     Kad es eju pāri ziediem,
    Pļavā zaļa zāle līkst.
(..)
Vēl jau neizteiktas jūtas
Jaunās krūtis skaudri plēš,
Vēl jau vēstules man sūta
Četru debespušu vējš...”

(76.-77. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

I. Bērza

“Latvija cerību vainagā”

Skolas dziesma sirdī skan
(..)
Vēl par to, ka skolotāji
Zināšanas sniedza man,
Un par to, ka skolas dziesma
Visu mūžu sirdī skan.
Pamatskolas stiprais pamats –
Dzīvas ēkas dižais balsts.
(..)”

(233. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

A. Celma, E. Bičevska, M. Bikovska

“Novadu sasaukšanās”

“Skolotājs…
Diagnoze vai profesija –
Kā nu katrs grib…
Bet viegli nav
Kalpam būt un valdniekam…
Patiesību teikt un atklāt melus…
Viegli nav
Slēpt asaras un smaidīt pretī…
(..)”

(M. Bikovska, 42. lpp.)

 

“Skola – mana māja, darbavieta, sirds...
Tur manas rokas 
Veido cilvēciņu prātus,
Tur manas kājas izdejo un izlec 
Meistarības trikus,
Lai bērni domātu
Un zināšanas gūtu...
(..)
Tur mana sirds
Kā sārta saule mirdz,
Jo mīlestību
Sniedzu es
Un mīlestību
Ņemu pretī...
Skola – mana dzīve, māja, sirds...

(M. Bikovska, 45. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

A. Kūkojs

“Kur ņemies, spēks”

Trīs kalni augstākie
(..)
Starp bērzu baltumiem
Un ezersudrabiem
Trīs spēka avoti
Ir mūsu Latgalei –
Tā mūsu pagātne,
Tā šepat šodiena,
Bet visusātākais –
Tā mūsu augstskola!
(..)”

(198. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

J. Kaplinskis

“No putekļiem un krāsām”

“(..)
Izziņa ir gandrīz zināšana,
izpratne, jautājums – atbilde.
Es uzskatu –
Kas ir mācījies, tas nevar nezināt.”

(180. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

K. Priedītis

“Ledus rozes”

Vecais zvans
(..)
Vecais zvans atkal skan mūsu skolā,
Vecais zvans liek savā solā.
Laimīgs viņš, laimīgs es, klusē tu, klusē tu,
Sapņu takās tālāk staigā.
Laimīgs viņš, laimīgs es, klusē tu, klusē tu,
Sapņu blāzma tev vaigā.”

(18. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Man vārds ir uz mēles”

Kā var aizmirst?
(..)
Bērnus skolā mācīt vajag prast, –
Katram būt par draugu, dialogu rast…
Pateicoties skolotāju sīkstam darbam, –
Daudzi audzēkņi pat tiek līdz valdībai.
(..)”

( Ē. Klujs, 195. lpp.)

 

 

“(..)
Mēs izlaidumu gaidījām tik ļoti,
Ka pratām sevi darbam iedvesmot.
Tad šķīrāmies kā zibens apgaismoti,
Sev gaismas lāpu līdzi paņemot.
(..)”

(A. V. Oša, 333. lpp.)

 

“(..)
Spēka maize,
Avots ceļā,
Lāpa visās krustcelēs –
Skola, mana skola,
Tu biji, esi un būsi.”

(S. Kaņepe, 370. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

K. Mednis

“Uobeles stuosts”

Pyrmais un pādejais zvons
(..)
Zvoni vēļ skanēs, zvoni vēļ sauks,
Voi lūgūs byus saule voi rudiņa leits.
Kod dobā un sirdī byus zīdūņs jauks,
Byus pādejuo zvona pādejais reits.
(..)”

(20. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

A. Egluojs

“Varaveiksna”

Sveicynuojums dzimtenes skūlas skūlānim
(..)
Lai sapni zīd kai pavasarūs kļovi,
Kai kluonūs puryni, kai vyzbuleites pyrmōs,
Nu sapnim vīnmār lely dorbi dzymst.
Tik muocitēs un zynuošonas kruojit,
Un kaldynojit dzeives atslāgu,
Bet dorba mīlesteiba ir tys styprais burvis,
Kas paleidz kaldynuot šū atslāgu.
(..)”

(175. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Apskatieties arī virtuālo izstādi DZEJOĻI 1. SEPTEMBRIM