​​Atvadu vārdi: pantiņi bērēm un mirušo piemiņai, līdzjūtības

     „Lai jūsu sirds nebaidās. Ticiet Dievam un ticiet arī man. Mana Tēva mājās ir daudz mājokļu.” (Jņ 14, 1-2) Atvadu un atceres brīžiem piedāvājam citātus no grāmatām, kuras pieejamas mūsu bibliotēkās.

 

“Cik maza sēkla –
bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs –
cik daudz var tajā gūt,
ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!”
(D. Avotiņa.)
 
“(..)
Bet māte raidīs
Savas baltās domas
Un savus padomus
Vēl ilgi sūtīs šurp,
Līdz brīdim tam,
Kad reiz pēc gariem gadiem
Pēc darbiem padarītiem
Saposīšos TURP.”
(I. Bērza.)
 
“Viņš aiziet atvieglots un brīvs,
kur viņu gaida mūža mājas.
Šeit brīdi atdusas – kā dzīvs
zem ziedu segas, smaržu šūpās.”
(V. Brutāne.)
 
“Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.”
(M. Jansone.)

 

Dzejoļus meklējiet grāmatā

“Sirds apklususi…” (65., 115., 142., 242. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Ar ko izmērīt dzīvi?
Ar ko mūžu var mērīt?
– Ar septiņām pēdām. Es nezinu cita.
Ar to, kas paliek pēc nāves.
Ar cilvēcību.”
(L. Brīdaka.)
 
“(..)
Bet, kad pļāvējs atnāks pļaut,
vārpa izirs vīļu vīlēs –
būšu pelēks rudzu grauds
     guldīts tēvu zemes dzīlēs.”
(A. Krūklis.)
 
“(..)
Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē!
     Mīlestība –
          Tā lai dzīvo vēl pēc manis.”
(J. Sarkanābols.)

Dzejoļus meklējiet grāmatā

“Atvadoties” (36., 68., 113. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“(..)
Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.
(..)”
(N. Dzirkale.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Reiz bija…” (18. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“(..)
Laimīgs, kas tic savam sapnim;
Arī nomirstot
Rādās tam nākotnes krasti,
Aizsaulē ieejot.”
(K. Skalbe.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Aizejot” (26. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Pieminam cilvēku.
Izrādās – viņa vairs nav.
Viņš ir aizgājis.
Projām aizgājis jau.
(..)
Liktenis steidzīgi Dzīves grāmatu šķir.
Ko cilvēki piemin,
Tas vēl starp dzīvajiem ir.”
 
"Mēs nezinām, kad, kurš vai kura
Kā nākamie mūs pametīs
Kā dzirksts no sūrā ugunskura,
Kas ir jau izdzisis gandrīz.
     Mēs velti skumstam, velti minam
     Šo mūža mīklu grūtāko.
     Cik labi, ka tik vien mēs zinām,
     Cik jāzin, – vairāk it neko.
(..)"
(J. Osmanis.)

Dzejoļus meklējiet grāmatā

“Vienmēr ceļā” (35., 37. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
(A. Gļauda.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Latgales sirdspuksti” (12. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Tēta piemiņai
“Trīs gadi
Aizplūduši kā upe
Cauri sāpēm,
Prieka mirkļiem īsiem...
Trīs gadi pagājuši,
Kopš tevis, tēt,
Man līdzās nav...
Zinu,
Kaut kad mēs tiksimies...
Agri vai vēlu
Tas būs...
Un divas zvaigznes
Debesīs
Uzrunās debesjums...
(..)
 
"Izturi, dvēselīt,
Izturi!
Vēl šodien
Tavas debesis raudās.
Rīt tajās
Šūposies saulīte
Līgotnēs gaiši gaišās.
Bet varbūt rīt
Tu smaidīsi,
Eņģeļu gaismas
Apmirdzēta.
(..)"
 
"Aizgāji tu tik pēkšņi
Uz debesu pļavām.
Daudz mīļu vārdu 
Pateikt nepaspēju.
Tie as'rās manās zied
Kā mazas vizbulītes
Ziedlapiņām rasainām...
(..)
Ziediņus zilos
Vainagā vīšu,
Daudz mīļu vārdu
Tajā ierakstīšu.
(..)"
(M. Šnē.)

Dzejoļus meklējiet grāmatā

“Tauriņa pieskāriens” (99., 118., 130. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“(..)
Raudāt nevajaga,
Skumstiet, tikai skumstiet…
Tur, kur beidzas taka,
Slejas jauni jumti.
     Ziedu kalna galā
     Noraudzīšos dienām,
     Nepalikšu malā –
     Nepalikt man vienam.
(..)”
(I. Bērsons.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Brīdis un mūžība” (17. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.”
(P. Priede.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Dzīve, mana dzīvīte” (103. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.”
(K. Apškrūma.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Priekā un skumjās rakstīti panti” (89. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Tuva cilvēka aiziešana
Ir kā zibens spēriens.
Tuva cilvēka aiziešana –
Melns purva rāvas dzēriens.
(..)
     Tuva cilvēka aiziešana
     Liek likteņa svaros svērties.
     Tuva cilvēka aiziešana
     Liek rudens debesīs vērties.
(..)”
(J. Brežģis.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Savējie” (35. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Cilvēks aizgāja projām
Uz mūžu,
Pavisam,
Un kā pērkona grandiens virs galvas
Aizcirtās durvis spēji, –
Cilvēks aizgāja projām.
Un aizcirtās durvis manī pašā.
Kur tagad
Sevi lai sameklēju?
(..)”
(C. Dinere.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Iedomu pilsēta” (71. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Un tā pa vienam, un tā pa vienam vien
Pa sārti balto ziedu klāto sniegu
No spožās saules mirdzuma ikdien
Kāds aiziet klusumā uz mūža miegu.
     Viens nebūtībā dodas dzīves izmocīts,
     Cits laimes kausu iztukšojis sausu.
     Tik palicējam žēlums, žēlums neizsacīts,
     Ka vienam jāizmalko rūgto dzīves kausu.
(..)”
 
“Atstājiet mani šai vietā,
Kur bērzi un vītoli plaukst,
Kur pļavas izsmaržo rietā,
Kur gājputni rudeņos sauks!
     Atstājiet mani šai pusē,
     Kur zvaigznes augustā krīt!
     Kur iešalko vēji un klusē,
     Kad mēness aiz mākoņiem slīd.
(..)
Palieciet dzimtajās mājās
Pie saviem mīļajiem!
Lai visiem jums labi klājas,
Es aizlūgšu Eņģeļiem.”
(R. Urtāne.)

Dzejoļus meklējiet grāmatā

“Kastaņu sniegs” (95., 97. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Es vēl gribēju Tevi satikt
uz zilo lupīnu ceļa
un viņu smailēs saspraust
mūsu melleņu dienas.
Es vēl gribēju palīst
zem leilās egles
un kopā ar Tevi
lasīt pagājušos gadus
kā čiekurus,
pasēdēt brīdi 
uz Daugavas akmens.
(..)”
(L. Gulbe.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Gājputns” (49. lpp.)

Pātbaudīt pieejamību

 

“Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šīsaule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
(..)”
(Ā. Elksne.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Metamorfozes” (12. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Brīdi laika man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdenim, akmenim,
Tiem dzīvot saules mūžu.”
 
“Skaista saule pusdienā,
Vēl skaistāka noejot;
Mīļa māte dzīv’ būdama,
Vēl mīļāka nomirstot.”
 
“Divas reizes mūžiņā
Mani daiļi vizināja:
Vienu reizi tautiņās,
Otru – smilšu kalniņā.”
 
“Visa zied kaspsētiņa
Raibajiem ziediņiem;
Tur guļ cimdu adītājas,
Tur ozolu cirtējiņi.”

Tautasdziesmas meklējiet grāmatā

“Liepu laipa”

Pārbaudīt pieejamību

 

“(..) Krusta ceļš ir skaists. Katram tas ir citādāks. Dzīve kopā ar Dievu ir krusta ceļš. Krusta ceļš sākas ar piedzimšanu un beidzas ar nāvi. Tā nu tas ir. Un neko tur nevar darīt. Var vienīgi samierināties ar laimi.”
 
“Jēzus reiz teica Tēvam: ”Kāpēc skaista dzīve ir tik grūta?”
Dievs atbildēja: ”Tas ir vienīgais ceļš uz paradīzi.””
(J. Rubenis.)

Citātus meklējiet grāmatā

“Ceļš uz Emavu” (232., 249. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Eņģelis nonāk paradīzē caur paklausību. Cilvēks nonāk paradīzē caur brīvību, kurā viņš ir pieņēmis paklausību.”
(J. Rubenis.)

Citātu meklējiet grāmatā

“Astotā diena” (70. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

LŪGŠANAS PAR MIRUŠAJIEM, GARĪGĀS DZIESMAS

 

“Izdzysa dzeiveibas līsme,
Puortryuka vuolyudzes dzīsme.
Rūze ar osoru rosu
Aizeimūt paleiga prosa.
     Aizlyudz par mani, aizlyudz par mani Dabasu Tāvu myužeibā!
Dzeive tik eisa kai dīna,
Tuoļuok maņ juoīt ir vīnam.
Marija, vaines Tev syudzu,
Muote, Tev paleiga lyudzu.
(..)”
 
“(..)
Godi ir steigušīs, pādi pat zyud,
Tūmār Dīvs vieliejis laimeigam byut.
Jyutu – aiz apvuoršņa gaida jauns reits,
Syutu jums ardīvas – maņ juosasteidz.
(..)”

Dziesmas meklējiet grāmatā

O. Matvejāns “Atvodas” (87.–88., 89. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Lai lyudz par tevi vysi Dīva svātī,
kam laime myužeiguo kai olga dūta,
un eņgeli, kas lamti dorbim lelim,
ir vysai radeibai kai jauka rūta.
     Lai gaišī debess gori aizvad tevi
     tai vaļsteibā, kur visim labi kluojās,
     jo tim, kas tic un Dīvam veļtej sevi,
     byus myužam dzeivuot debess Tāva muojuos.
(..)”

Dziesmu meklējiet grāmatā

“Teicit Kungu” (189. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Mans Dievs, cik brīnišķi, skaisti un līdzjūtīgi Tu visu sakārtoji svētajā Baznīcā. Tu visus mūs savienoji savstarpēji ar mīlestības saitēm. Tu iestādīji ikdienas upuri par dzīviem un mirušiem, lai ar to labāk būtu uzturēta vienība starp dzīvajiem un mirušajiem. Lai tava labestība tiek slavēta mūžu mūžos.”

Lūgšanu meklējiet grāmatā

V. Pentjušs “Dieva gudrība” (179. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību