Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Nav tālu laiks, kad, aicinot bērnus un jauniešus uz Zinību dienu un jaunu mācību cēlienu, savu aktīvo darbu Latvijā atsāks mācību iestādes. Rēzeknes 2. bibliotēkā no 27. augusta līdz 10. septembrim būs aplūkojama izstāde “Zināšanas ir spēks”.

 

     Pēc savas definīcijas vārds zināšanas ietver informācijas kopu, ko cilvēks ieguvis caur pieredzi, izziņas procesu un izglītību. Izstādē būs aplūkojamas grāmatas no bibliotēkas krājuma, kas gan sniedz jau apkopotu informācijas un zināšanas kopumu, gan arī palīdz caur dažādām pieejām gūt jaunu informāciju un pieredzi. Eksponētajās grāmatās – arī par to, kā tiek nodrošināta vai ierobežota piekļuve zināšanām.

 

     Izziņas procesā būtiska loma ir individuālajām, lokālajām kultūras un kopienas īpatnībām, kā arī mantojumam. Liela nozīme ir arī veselībai un labsajūtai, kā arī pastāvošajai situācijai tuvākajā dzīves telpā. Šajā sakarā var izcelt dažas grāmatas no kopējā izstādes piedāvājuma.

 

     LU Akadēmiskā apgāda autoru kolektīva grāmatā “Vides zinātne” interesenti var atrast daudz informācijas par vidi, cilvēkiem un vides izmaiņām. S. Čāndlers grāmatā “Atklājiet sevi no jauna” savukārt piedāvā ikvienam izmainīt savu dzīvi, sākot ar sevi.

 

     Ļoti daudzpusīgi Latvijas sabiedrību kopumā parāda Stratēģiskās analīzes komisijas izdotā grāmata “Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums” un A. Dimanta Vidzemes Augstskolā izdotā “Pašcenzūra pret paškontroli Latvijas presē”. Par cilvēcību un taisnīgumu liek aizdomāties Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja izdotā grāmata “Rasisma un neiecietības novēršana” un J. Boļa “Mediācija”.

 

     Atgādinām, ka Rēzeknes 2. bibliotēkas krājumā pieejama nozaru literatūra par dažādiem aktuāliem tematiem, daiļliteratūra, periodika un novadpētniecības mapes. Krājums tiek komplektēts latviešu un latgaliešu rakstu valodā, kā arī svešvalodās. 2. bibliotēka piedāvā izmantot arī e-grāmatas latviešu un angļu valodā un datubāzes Letonika.lv, Lursoft un Britannica.

 

     Ikviens lasītājs, kurš ar saviem autorizācijas datiem pieslēdzas bibliotēkas e-katalogam, var pats veikt grāmatas pasūtījumu (rezervēt sev grāmatu) vai aplūkot, cik grāmatu pašlaik ir paņēmis no bibliotēkas, kā arī noskaidrot, cik grāmatu gaida rindā un kurām ir jāveic termiņa pagarināšana. Turpat e-katalogā pēc dažādiem meklēšanas kritērijiem iespējams veikt vajadzīgās informācijas meklēšanu.

 

     Laba izglītība un pieredze veido zināšu bāzi, kas ir viens no ilgtspējīgas attīstības balstiem kā individuāli, tā arī sabiedrībai kopumā. Bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar mācību iestādēm. 2. bibliotēka aicina un gaida ciemos skolēnus, studentus, skolotājus, lektorus, kā arī zinātnē strādājošos un citus interesentus!