Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Atzīmējot 85 gadu jubileju, kopš dzimis mākslinieks Jāzeps Pīgoznis, un aktualizējot viņa devumu sabiedrībai, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un Rēzeknes 2. bibliotēkā apskatāmas novadniekam veltītas izstādes.

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā līdz 23. septembrim skatāma izstāde “Krāsu harmonijas un gaismu vibrācijas meistars”, bet Rēzeknes 2. bibliotēkas lasītavā līdz 26. septembrim aplūkojama izstāde “Novadniekam, māksliniekam Jāzepam Pīgoznim – 85”, kurā eksponēti darbi kā no 2. bibliotēkas krājuma, tā arī no Rēzeknes Centrālās un Bērnu bibliotēkas materiāliem.

 

     Izstādēs skatāmajos materiālos var lasīt, ka jau agrā bērnībā J. Pīgoznis iedvesmu radis tautas pasakās un teiksmās. Savas dzīves laikā viņš galvenokārt nodarbojies ar glezniecību, grafiku un grāmatu ilustrēšanu, kā arī publicējis ar mākslu saistītus rakstus periodikas izdevumos Rīgā un ārvalstīs.

 

     Darbojies arī izglītības sfērā un bijis aktīvs sabiedriskais darbinieks, īpaši pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigu un deviņdesmito  gadu sākumā. J. Pīgoznis ir piedalījies daudzās  izstādēs Latvijā un ārvalstīs. Viņa darbi aplūkojami daudzu valstu muzejos un galerijās, arī pie mums Rēzeknē – Latgales Kultūrvēstures muzejā – apskatāmi atsevišķi darbi, kā arī fotogrāfijas un grāmatas par viņu.

 

     2014. gada 28. maijā J. Pīgoznis ir devies viņsaulē, taču viņa atstātais mantojums ir kopā ar mums. Ilustrēts vairāk nekā 30 grāmatu, iegūtas daudzas atzinības un apbalvojumi… Ikviens, kurš interesējas par kultūru, visdrīzāk ir sastapies ar viņa daiļradi un to atcerēsies.

 

     Nāc uz bibliotēku un iepazīsti plašāk mākslinieka redzējumu par latviskās pasaules strāvojumu formās, krāsās un noskaņās!