Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Projektu “Latviešu orģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās” izstrādāja un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu īstenoja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB). Projekta mērķis ir sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās bibliotēkās, veicināt latviešu rakstnieku un lasītāju intelektuālo mijiedarbību, sniegt iespēju satikt savu lasītāju, sarunāties un gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai.

 

     Projekta ietvaros gūtās krājuma papildināšanas iespējas un grāmatu izvēli īpaši novērtējušas Latvijas mazās bibliotēkas. Rēzeknes 2. bibliotēkas krājums tika papildināts ar  24 jaunām latviešu oriģinālliteratūras grāmatām.

 

     Mūsu vēstures grāmatu plaukts papildināts ar monogrāfiju “Aiz šiem vārtiem vaid zeme: Salaspils nometne 1941-1944” un Ulda Gravas atmiņu grāmatu “Tālumā, bet ne svešumā” par latviešiem trimdā. Savukārt par latviešu rakstniekiem trimdā un Latvijas sadarbību padomju gados stāstīts Evas Eglājas-Kristones pētījumā “Dzelzsgriezēji”.

 

     Bibliotēkas jaunumu plauktā tagad būs Vladimira Kaijaka tetraloģijas “Likteņa līdumnieki” visas četras grāmatas krāsainā iesējumā un cietajos vākos. Mūsu lasītāji varēs lasīt Veras Volkēvičas tetraloģiju “Pļauka” un sekot parastas latviešu sievietes dzīves līkločiem.

 

     Lasītājiem būs pieejami arī dažādi latviešu stāstu krājumi gan “Latviešu tumsas stāsti”, gan jauno latviešu rakstnieku Ingas Žoludes un Svena Kuzmina stāsti. Ne mazāk interesants un gaidīts mūsu grāmatu plauktā būs Vizmas Belševicas stāstu krājums “Nepazīta mīlestība un citi stāsti” un arī “Billes” jaunais izdevums.

 

     Rēzeknes 2. bibliotēkā no 2017. gada 6. līdz 20. februārim aplūkojama projekta ietvaros iegūto grāmatu izstāde!

 

     Pilns VKKF atbalstītā projekta “Latviešu orģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās” iegūto grāmatu saraksts pieejams šeit!