E. Puķes grāmata

    2016. gada 6. aprīlī ARPC “Zeimuļs” telpās notika Evijas Puķes grāmatas „Pasakas, kas dzimušas Latvijā” prezentācija. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēku, un tajā piedalījās Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes pārstāvji, jaunieši un citi viesi.

 

     Grāmata ir tapusi sadarbībā ar ilustratori Intu Ievu Borisu un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izdevniecību. Tajā ir ietverti 10 stāsti ar ilustrācijām. Gandrīz visi stāsti sarakstīti dzejas formā, un katrā no tiem ietverta kāda dziļa doma.

 

Foto no L.Kleperes personīgā arhīva

 

     Pati autore saka: „Ja man jautātu, vai šī grāmata domāta pieaugušajiem vai bērniem, es tā uzreiz nespētu atbildēt uz šo sarežģīto jautājumu... No vienas puses bērniem,  jo tās tomēr ir pasakas, kas stāsta par skaistumu un ideāliem, no otras puses – pieaugušajiem, jo stāstos ir apslēptas daudzas dziļākas domas. Tomēr visgaidītākā auditorija šai grāmatai ir pusaudži un jaunieši, jo manās pasakās tiek daudz runāts par iemīlēšanos un iekļaušanos sabiedrībā, kas, manuprāt, pusaudžu vecumā kļūst diezgan aktuālas tēmas.”

 

     Prezentācijā E. Puķe ciemiņus iepriecināja ar muzikāliem pārsteigumiem un savas dzejas lasījumu. Grāmatas ilustratore I. Borisa pastāstīja par ilustrāciju ideju tapšanas procesu un pielietotajiem tehniskajiem līdzekļiem.

 

     Pasākuma dalībnieki Evijai un Intai uzdeva jautājumus un aktīvi dalījās pieredzē, kā arī diskutēja par savām radošām izpausmēm. Noslēgumā tika sveikta grāmatas autore un ilustratore.

 

     Savukārt 7. aprīlī E. Puķe ciemojās Rēzeknes Katoļu vidusskolā, kur tikās ar 9. klases skolēniem. Jaunā māksliniece klātesošos iepazīstināja ar savu pirmo grāmatu, pastāstīja par radošajām interesēm un talantiem, kā arī atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem.

 

     Rēzeknes 2. bibliotēkā var tuvāk iepazīties ar E. Puķes pirmo grāmatu. Līdz aprīļa beigām ir skatāma viņas keramikas un rotaslietu izstāde.