Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (no 1. novembra, abonements)

“Novembra ievērojamie jubilāri” (no 1. novembra, abonements)

“Latvija – mūsu Tēvzeme” (no 1. novembra, abonements)

“Kurp ej, Eiropa?” (no 7. novembra, lasītava)

“Ar skatu uz Ziemeļvalstīm” Grāmatu izstāde Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā (no 7. novembra, abonements)

“Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!” 18. novembris – Latvijas dzimšanas diena (no 14. novembra, lasītava)

“Jaunumi” (no 16. novembra, abonements)

“Gatavo ar prieku un mīlestību” (no 24. novembra, abonements)

“Klusais pārdomu laiks – Advents” (no 25. novembra, abonements)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Ticu zemei un cilvēkiem: rakstniecei Dainai Avotiņai – 90” (no 1. novembra)

“Ceļojums pa Ziemeļvalstīm” (no 7. novembra)

“Esi draugos ar Ziemeļvalstu literatūru” (no 7. novembra)

“Latviešu karavīru stāsti dzejā un prozā: 11. novembris – Lāčplēša diena” (no 9. novembra)

“Rūķēnu piedzīvojumu autoram Ērikam Kūlim – 75” (no 9. novembra)

“Ar Latvijas vārdu pasaulē” (no 11. novembra)

Latvijā es dzīvoju, Latvijā es elpoju” (L. Briedis): Latvijai – 98. dzimšanas diena” (no 11. novembra)

“Klusais Adventa laiks…” (no 24. novembra)

“Izcilajam Latgales keramiķim Andrejam Paulānam – 120” (no 28. novembra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Nu atnāca Mārtiņdiena!” (no 7. novembra)

“Zem Ziemeļu zvaigznēm dzimuši stāsti” (no 7. novembra)

“Cilvēka sirdsapziņas labirintos. Fjodoram Dostojevskim – 195” (no 8. novembra)

“Latvija, tu mana mīļā!” (no 10. novembra)

“Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai” (no 11. novembra)

“Kāpēc saule spožāka par zvaigznēm?” (no 14. novembra)

“Advente – pārdomu laiks” (no 22. novembra)

“Noslēpumu un piedzīvojumu stāsti” (no 28. novembra)