Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Visu dzīvi es ugunis meklēju” Jeronimam Stulpānam – 140 (no 1. decembra, lasītava)

“Dedzīgs latgaliešu cīnītājs un rakstnieks” Meikulam Apeļam – 115 (no 1. decembra, lasītava)

“Jaunumi” (no 1. decembra, abonements)

“Decembra ievērojamie jubilāri” (no 1. decembra, abonements)

“Viņš stāvēja pie Rēzeknes tautas teātra šūpuļa” Kristam Jansonam – 100 (no 5. decembra, lasītava)

“Ak, tu priecīgā, ak, tu svētīgā, Ziemassvētku dieniņa!” (no 14. decembra, abonements)

“Jaunumi” (no 16. decembra, abonements)

“Celitēs, brōļi, nu mīga, nu tymsa!” Francim Kempam – 140 (no 19. decembra, lasītava)

“Nāk laiks, kad zemi apspīd Ziemassvētku zvaigznes…” (no 20. decembra, lasītava)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Ziema nāk ar gudru ziņu” (no 1. decembra)

“Publicistam un tulkotājam Jurim Cibuļam – 65” (no 2. decembra)

“Idejas radošiem Ziemassvētku darbiem” (no 13. decembra)

“Ziemassvētki – mīlestības, gaišuma un piedošanas laiks…” (no 19. decembra)

“Latgales publicistam un dzejniekam no Latgales Francim Kempam – 140” (no 19. decembra)

“Dažādu tautu Ziemas saulgriežu tradīcijas” (no 19. decembra)

“Jaungada sagaidīšanas tradīcijas Latvijā un citās valstīs” (no 28. decembra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Par viņu runā visa pasaule: Voltam Disnejam – 115 ” (no 1. decembra)

“Nikolajam Ņekrasovam – 195” (no 8. decembra)

“Ziemas Saulgriežu tradīcijas” (no 12. decembra)

“Sniega māte čakli auž baltus zvaigžņu rakstus” (no 16. decembra)

“Skan jau Ziemassvētku zvani” (no 19. decembra)