Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     1985. gadā Eiropas Savienības valstu vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē Milānā tika pieņemts lēmums svinēt 9. maiju kā Eiropas dienu. Katru gadu maijā visās ES valstīs norisinās dažādas aktivitātes un pasākumi, kuros tiek runāts par ES aktualitātēm, sasniegumiem un vērtībām. Šajos pasākumos iesaistās gan ES institūcijas, gan valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas, protams, arī bibliotēkas.

 

     Kopš 2000. gada Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) darbojas ES informācijas punkts (ESIP). ESIP uzdevums ir pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam sniegt aktuālu informāciju par ES un Latvijas dalību tajā.

 

     No 2018. gada janvāra RCB darbojas tīklā “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē”. Pateicoties projekta finansējumam, no 2018. gada janvāra līdz 2020. gada martam RCB ir notikuši vairāk nekā 20 tematiski pasākumi, izglītojošas lekcijas, diskusijas. Rēzeknes pilsētas un novada bibliotekāri ir devušies tuvākos un tālākos pieredzes apmaiņas braucienos, kur ar citu bibliotēku kolēģiem pārrunājuši arī ar ES informācijas apriti saistītus jautājumus, sprieduši par ES tematikai veltītu pasākumu organizēšanu.

 

     Iepriekšējos gados, sagaidot Eiropas dienu, bibliotēkā tika organizētas radošās darbnīcas, stāstu pasākumi, spēļu pēcpusdienas, tematiskas literatūras izstādes, zibakcijas. Kā jau dzimšanas dienā pienākas, kopā tika baudīts arī svētku kliņģeris. 

 

     Šogad, kad nevaram pulcēties publiskos pasākumos, sagaidot Eiropas dienu, RCB līdz 10. maijam aicina piedalīties fotokonkursā “Eiropa Rēzeknē”. Konkurss norisinās RCB Facebook lapā. Aktīvākos dalībniekus gaida patīkamas pārsteiguma balvas. Lai mūs vieno Eiropas kopības sajūta un lai šī gada 9. maija diena ir patīkamām emocijām piepildīta!