Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Centrālā bibliotēka sirsnīgi sveic visas māmiņas Mātes dienā, kā arī aicina visus iepazīties ar šo svētku vēsturi un meklēt skaistus vārdus Māmiņdienas sveicienam arī tautasdziesmās.

 

     Mātes diena ir starptautiski svētki par godu māmiņām, kas Latvijā tiek svinēti otrajā maija svētdienā. Pirmo reizi Mātes diena maija otrajā svētdienā tika svinēta 1908. gadā ASV. Šajā dienā bērni apsveic savas māmiņas, sakot paldies par rūpēm, atbalstu un mīlestību. Latvijā oficiāli Mātes diena tika atzīta 1934. gadā.

 

     Šo svētku pirmsākumi meklējami jau senā pagātnē. Senās Grieķijas iedzīvotāji pielūdza dievieti un Zeva māti Reju. Senajā Romā tauta gavilēja trīs dienas par godu dievietei Lielajai Mātei Kibelei, bet ķelti godināja dievieti Bridžetu. 

 

     Arī latviešu senču ticībā izcila vieta ir piederējusi Mātes kultam. Debesu tēvam atbilst Zemes māte, Pērkonam talkā nāk Vēja māte, sava vieta ir arī Uguns mātei. Tāpat mūsu senči ir pielūguši Jūras māti un Upju māti. Daugaviņa ir māmuliņa, māte senlatviešiem ir arī Saule. Mātes veidols ir likteņdievībām Laimai un Mārai.

 

     Mātei veltītas daudzas skaistas, izjustas dziesmas un tautasdziesmas. Krišjānis Barons par mātes lomu ģimenē un tās atspoguļojumu tautasdziesmās raksta: “Ģimenes sirds un dvēsele ir māte.” Bērnu dziesmās pirmajā vietā ir māte. Māte rūpējas par apģērbu un ēdināšanu, audzina pirmās darba prasmes, viņa ir pirmā skolotāja un padomdevēja. Māte tautasdziesmās bieži vien ir attēlota kā saule, māmuliņa ir tikpat balta, mīļa, silta un spēj pažēlot. Viņa cildināta ne tikai kā dzīvības devēja un sargātāja, bet arī kā dzīves skaidrotāja. Māte pielīdzināta saules sildītājai un gaismas nesējai.

 

Saulīt' silta, māmiņ' jauka,

Abas vienu mīļumiņu:

Saulīt' silta sildīties,

Māmiņ' jauka parunāt.

 

Dedzu skalu, dedzu sveci,

Tumša mana istabiņa;

Celies mana māmulīte,

Tūliņ gaiša istabiņa.

 

Tautasdziesmas cildina arī mātes rūpes un gādību par ģimeni.

Mana mīļa māmuļiņa

Mani mīļi audzināja:

Pati māte dubļus brida,

Mani nesa rociņā.

 

Māte ir gudrā padoma devēja, stingra audzinātāja darbam. Viņa māca saudzīgu attieksmi pret visu.

Laba mana māmuliņa,

Labi mani mācījusi:

Ne sunīša kājām spert,

Ne guntiņas pagalītes.

 

     Atrast tautasdziesmu Mātes dienai var tiešsaistē www.dainuskapis.lv. Aicinām izmantot arī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas veidoto Mātes dienai veltīto virtuālo izstādi.

 

Izmantotā literatūra   

Mātei : latv. dzejas antoloģija / sast. un iev. sarakst. V. Valeinis. - Rīga : Liesma, 1971. - 286 lpp.