Virza Raksti, 5. sēj.

     „Skaisti ir  „Straumēni”. Tieši tik skaisti  kā  mēs.  Jo tikai mēs varam pacelt īstenību  savas  iedvesmas   augstumā.” (Imants  Ziedonis.)

 

     SIA ApgādsZinātnekopš 2009.  gada  izdod  Edvarta  Virzas  „Rakstus”.  Ir iznākuši pieci sējumi.  Sestais sējums,  kurā   būs   mūsu māju  un  uzticības  dziesma „Straumēni”,    ir  sakārtots,  bet   finansiālu  problēmu  dēļ    netiks  izdots.  Visi  latviski domājošie   ļaudis   tiek  aicināti  ziedot „Straumēniem”. Re,  kādi  laiki  pienākuši! Varbūt  atsauksies kāds  mecenāts.

 

SIA Apgāds „Zinātne” konta  nr.
LV55UNLA0050004306952, SEB
Rakstīt: mērķdotācija Edvarta Virzas Rakstu 6. sējuma izdošanai.