Ziemassvētku atlaides

     No 2012. gada 17. decembra līdz 2013. gada 8. janvārim Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs, kā arī specializētajā grāmatu izsniegšanas punktā, kurš atrodas Rēzeknes veselības aprūpes centra telpās, norisināsies akcija „Atnāc un iegūsti. Atlaide parādniekiem”.

 

     Akcijas laikā no lasītājiem parādniekiem, kuri ieradīsies bibliotēkā un nodos grāmatas, kavējuma soda nauda netiks iekasēta. Tiem lasītājiem, kuri nav varējuši nomaksāt soda naudu par iepriekš laikus nenodotajām grāmatām, šajā laikā arī ir iespējams atjaunot bibliotēkas abonementu. Vienīgais noteikums – akcijas laikā jāatnāk uz bibliotēku.

 

     Aicinām nepalikt vienaldzīgus arī tos, kuri zina, ka bibliotēkā paņemtās grāmatas nav nodevuši viņu radi, tuvinieki, draugi vai paziņas, kuri, iespējams, šobrīd jau ir pat aizbraukuši no Latvijas. Jūs varat izdarīt labu darbu – atnest šīs grāmatas uz bibliotēku! Grāmatas var nodot ikvienā no bibliotēkām, kurā norisinās akcija, tās nav obligāti jānogādā tieši tajā bibliotēkā, no kuras paņemtas.

 

     Aicinām šajā skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kad ikviens cenšas ne tikai sakārtot un izrotāt savu namu, bet arī paveikt ko gaišu, tikumisku, izlīgt ar savu sirdsapziņu, nebūt vienaldzīgiem un izmantot akcijā piedāvāto iespēju! Lūdzam atcerēties, ka ikvienai bibliotēkas grāmatai jābūt pieejamai arī pārējiem lasītājiem, ne vien tam, kurš negodīgi iemanījies to ilgāku laiku paturēt savā lietošanā vai varbūt vienkārši aizmirsis savā grāmatplauktā!