Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2012. gada nogalē, pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, visu Rēzeknes reģiona (Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes un Viļānu novads) publisko bibliotēku krājumi tiks papildināti ar jaunām un vērtīgām grāmatām. 

 

     Kultūras ministrijas finansētās bibliotēku atbalsta programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” ietvaros reģiona bibliotēku kopkrājums tiks papildināts ar 447 grāmatu eksemplāriem kopsummā par 3135 latiem: Rēzeknes pilsētas bibliotēkās nonāks 148 grāmatas (1034 Ls vērtībā), Rēzeknes novada bibliotēkās – 211 grāmatas (1515 Ls), Viļānu novada bibliotēkās – 88 grāmatas (584 Ls).

 

     Savukārt Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” atbalstu guvis Rēzeknes Centrālās bibliotēkas sadarbībā ar Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciālisti A. Belogubovu sagatavotais projekts, kas, iepērkot Valsts Kultūrkapitāla fonda akceptētos izdevumus kopsummā par 4592 latiem, ļaus reģiona publisko bibliotēku krājumus papildināt ar vairāk nekā 800 eksemplāriem jaunu grāmatu.

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītājiem daļa no iepirktajām grāmatām būs pieejama jau no 2. janvāra. Laipni lūdzam esošos lasītājus un ikvienu, kurš vēlas par tādu kļūt, nākt uz bibliotēkām un izvēlēties savām interesēm un vajadzībām atbilstošu lasāmvielu! Atgādinām, ka precīzu informāciju par bibliotēku krājumos esošajām grāmatām jūs varat atrast bibliotēkas e-katalogā, kur reģistrētiem lasītājiem ir nodrošināta iespēja tās arī rezervēt (nepieciešami autorizācijas dati)!