Foto: A. Tolopilo

     Rēzeknē rakstīšana ir modē! Pašvaldības aģentūra (PA) „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” izsludina literāro darbu konkursu „Rēzeknes fantasmagorija” un aicina iedzīvotājus iesaistīties mūsdienu Rēzeknes tēla veidošanā.

 

     Ikviens interesents tiek aicināts uzrakstīt savu oriģināldarbu (īso stāstu, dzejoli, eseju, miniatūru u. c., darba apjoms – līdz 1000 zīmēm) par mūsdienu Rēzekni, atklājot Rēzeknes interesantākās iezīmes tieši no mūsdienu viedokļa. Tas var būt stāstījums par jūsu pašu dzīvi Rēzeknē, par citiem cilvēkiem vai personībām, par Rēzeknes vēsturi, kādu konkrētu notikumu u. c., galvenais, lai stāstījums ir veidots no mūsdienu skatupunkta. Tiek gaidīti tādi darbi, kas būtu interesanti un saistoši gan pašiem rēzekniešiem, gan ciemiņiem.

 

     Literāros darbus par Rēzekni plānots izmantot ilglaicīgi, iedzīvinot tos cita veida mākslas izpausmēs. Piemēram, šī gada 18. maijā pasākumā „Skulptūru dārzs” (gājēju ielā gar Rēzeknes upi) konkursa labāko darbu idejas iecerēts atveidot „dzīvo skulptūru” kompozīcijās jeb nelielās teātra etīdēs, iesaistot skatītājus.

 

     Literāros darbus konkursam „Rēzeknes fantasmagorija” PA „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” gaidīs līdz 2013. gada 1. aprīlim. To vērtēšanā tiks ņemta vērā darba idejas oriģinalitāte, satura kopējā uztveramība, mūsdienu Rēzekni raksturojošo noskaņu atklāsme. Labākie darbi tiks publicēti pilsētas mājas lapā www.rezekne.lv, un turpmāk tie tiks izmantoti, reklamējot mūsdienu Rēzekni tūristiem.

 

     Iespējams, vairāki jautās, kāpēc vajag jaunus stāstus, ja ir senās leģendas. Tieši tāpēc, lai liecinātu par mūsdienu vērtībām, uzdrīkstētos citiem izstāstīt savu redzējumu, un, iespējams, šodien radīts stāsts reiz kļūs par leģendu.

 

Informāciju sagatavoja Maija Upeniece,
pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”
reklāmas speciāliste