Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 16. janvārī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 60 jaunas grāmatas un 13 skaņu ierakstus. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.

 

     “Spēks ir tevī” ir autores Luīzes L. Hejas papildinājums grāmatai “Tu vari izdziedināt savu dzīvi”. Autore māca to, kā izveidot noturīgu un stabilu emocionālo stāju un psihisko imūnsistēmu.

 

     Darbā autore atzīst, ka tieši vistuvākie cilvēki, mūs kritizējot un cenšoties pārveidot, bieži vien atstāj dziļi negatīvu iespaidu. Autore māca kā caur iedziļināšanos sevī atbrīvoties no ierobežojumiem. Luīze mudina cilvēkus domāt pozitīvi un domāt tieši par to, ko darām, ko zinām, par to, kas esam.

 

     Kāds ir Latvisks dārzs? Kā tāds izskatās un kā to iekārtot? Par to lasiet Andreja Svilāna, Ilmas Neretas un Ievas Kraukles izdotajā grāmatā “Latvisks dārzs”!

 

     Latvisks dārzs vienmēr bijis tuvs dabai – mainīgs un skaists, simbolizējot sociālo neatkarību un pastāvību. Šī grāmata būs labs palīgs šāda dārza ierīkošanai, izveidojot latvisku un modernu ainavu sev apkārt.

 

     Savā jaunajā darbā “Labas uzvedības grāmata” autore Aija Odiņa ir apkopojusi savu personīgo pieredzi, apvienojot to ar plašu ieskatu ārvalstu etiķetē un diplomātiskajā pieredzē. Grāmata sniedz ieskatu par to, kā piemērot etiķetes un protokola normas starptautiskajā biznesa praksē. Darbā iekļauta plaša informācija par etiķetes un protokola sfērām, sākot no iepazīšanās, apģērba kultūras un galda etiķetes, līdz lietišķās saskarsmes kultūrai biznesa un privātajā vidē Latvijā un ārzemēs.

 

     Grāmata “Bertrams Rozenbergs : Fiat justitia” ir izcilā ķirurga, latviešu leģionāra, nepatiesi notiesātā un izsūtītā Bertrama Rozenberga dzīvesstāsts, ko sarakstījusi viņa meita Rita Petričeka 1998. gadā. Darba manuskripts kopējot tika izplatīts radu un draugu vidū. Pēc 2010. gada, Ritas dzīvesbiedrs Juris nodeva dzimtas stāstu plašākai publikai.

 

     Ritai bija 10 gadi, kad viņa redzēja savu tēvu pēdējo reizi. Ģimeni sašķēla Otrā pasaules kara notikumi. Tikai 21 gada vecumā, dzīvodama ar māti trimdā, viņa saņem vēsti, ka tēvs ir dzīvs un atrodas izsūtījumā.

 

    Kāds bija  Ārsts Bertrams un viņa dzīves gājuma satvars?

 

     Daces Judinas “Septiņi vakari” ir pirmā grāmata Latvijas simtgades romānu sērijā.

 

     “Ozolu” mājās atrodas dziļi mežā. Tajās ierodas Katrīna un Mārtiņš, kuri šo māju ir nesen nopirkuši. Pārkāpjot vecā nama slieksni, viņi uzduras vecai mājasgrāmatai un nonāk it kā citā dimensijā – pazūd laiks. Turpmākajās septiņās dienās jaunieši piedzīvo biedējoši reālas atklāsmes par to, kas pēdējo divsimt gadu laikā noticis ar šo sētu un tās saimi. Šie septiņi “Ozolos” pavadītie vakari izmaina jaunā pāra dzīvi un pārbauda viņu jūtu stiprumu, paralēli tiek atsegts rūpīgi glabāta noslēpuma plīvurs.

 

     Dzejnieku Knutu Skujenieku Latvijā pazīst visi, kuriem nav sveša dzeja. Krieviski tulkota Knuta dzejoļu grāmata iznāk pirmo reizi. Bilingvālajā dzejas izlasē “Basās zvaigznes” iekļautie dzejoļi atklāj koncentrētu un secīgu ieskatu dažādos dzejnieka daiļrades posmos. Katrs posms veido viena likteņa, vienas dzīves kopsavilkumu.

 

     “Gredzens ar dārgakmeni” ir stāsts par mīlu un viltu, un ticību labajam senajā Livonijā. Grāmatas autors – Guntars Tenne.

 

     Agrā rīta stundā apmetnē pie Piltenes pils ierodas negaidīts svešinieks – jauns kursis. Viņam ir uzticēts nogādāt steidzamu vēsti pils komandantam. Svešinieka ierašanās izmaina visu apmetnes iedzīvotāju dzīvi.  Liktenīgas izvēles priekšā tiks nostādīti daudzi, pat svešinieks pats.

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

 

     Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. februārī.

 

     Grāmatu jaunumi Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā tiek publicēti divas reizes mēnesī!