Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2012. gada 16. jūlijā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 36 jaunas grāmatas. Turpinājumā plašāks ieskats daļā no jaunieguvumiem.

 

     Svaigēšanas autoritāte V. Butenko kokteiļu grāmatā „Zaļā dzīve” piedāvā ļoti vienkāršu, bet bieži piemirstu alternatīvu – lietot zaļos lapu dārzeņus, salātus un zaļumus kopā ar augļiem sasmalcinātus kokteiļos. Zaļie lapu dārzeņi minerālvielu un vitamīnu bagātības ziņā pārspēj pārējos dārzeņus, un to kokteiļi ir kā enerģijas spēkstacija organismam. Ātri pagatavojamie, vienkāršie kokteiļi ir veids, kā nodrošināt sevi ar visām nepieciešamajām barības vielām, tos var lietot ikviens, neatkarīgi no diētas, vides un dzīvesveida. Zaļie kokteiļi izvada toksīnus, nodrošina trūkstošās barības vielas un ir garšīgi. Šis izdevums ir autores ilgu gadu pētnieciskā un eksperimentālā darba rezultāts. Vispirms V. Butenko izdziedinājusi savu ģimeni, kad tai bijušas nopietnas veselības problēmas, kā arī uzlabojusi kolēģu un draugu veselību, bet tad uzrakstījusi grāmatu.

 

     Lietuvā pazīstamā makšķerēšanas meistara S. Pučinska grāmatas „Makšķerējam zivis” otrajā izdevumā, kurš ir atjaunots un papildināts ar jaunākajiem makšķerēšanas veidiem, atziņām no autora un viņa draugu piezīmēm, dienasgrāmatām un publikācijām, kā arī ar dažu labu makšķernieku viltībiņu, atrodami padomi par makšķerēšanas aprīkojumu, dažādu zivju, īpaši lielo karpu, ķeršanu, ēsmām un to gatavošanu, makšķerēšanas apstākļiem u. c.

 

 

     Monogrāfijā „Riska un krīzes komunikācija” ie­tver­ta jaunākā in­for­mā­ci­ja par ris­kiem, ar ko jā­sas­ka­ras or­ga­ni­zā­ci­jām, par pa­tē­rē­tā­ju rī­cī­bu ārkārtas si­tu­āci­jās, uz­ņē­mu­ma re­pu­tā­ci­jas aiz­sar­gā­ša­nu no ārējās vides veiktajiem uzbrukumiem, publi­ci­tā­tes ris­kiem, strā­dā­jot starp­tau­tis­kā vi­dē, un in­ter­ne­tu kā krī­zes ko­mu­ni­kā­ci­jas ka­nā­lu. Grāmatā ie­kļau­ti pie­mē­ri un ie­priekš ne­pub­li­cē­ti pa­do­mi par ris­ku pār­val­dī­bu un ār­kār­tas si­tu­āci­jā veica­majiem pa­sā­ku­miem. Krīzes komunikācija ir plaši aprakstīta Rietumeiropā un Ziemeļamerikā, tomēr latviešu valodā šāds izdevums ir pirmais. Grāmatas autors ir Jiveskiles Universitātes emeritētais profesors un biznesa augstskolas „Turība” profesors J. Lehtonens. Latviešu valodas versijas līdzautores ir augstskolas lektores B. Ābelniece un R. Siliņa.

 

     N. Sentdžona grāmatā „Panākumu slepenais kods” uzzināsiet, kā dot sev atļauju pelnīt vairāk naudas, novērst pašsabotāžu un bailes no panākumiem, izvairīties no stresa darbā, uzlabot attiecības ar kolēģiem, ģimenes locekļiem un draugiem un no sirds baudīt laimi, attiecības un mīlestību. Grāmatas būtiskākā atziņa – panākumu pilnu dzīvi var baudīt tikai tad, ja tiek pārtraukts zemapziņā notiekošais sevis sabotēšanas process. N. Sentdžona piedāvāto metodi šobrīd izmanto vairāk nekā četrdesmit valstīs.

 

     Daiļliteratūras lasītājiem šoreiz piedāvājam veselas četras sērijā „Lata romāns” izdotas grāmatas. I. Baueres romāns „Ādama gredzens” stāsta par kādu zīmīgu rotaslietu. Kādreiz mazā Antonija no kaimiņa juveliera ir saņēmusi brīnišķīgu dāvanu – gredzenu ar sarkanu rubīnu un novēlējumu – izšķirošās dzīves situācijās uzmanīgi raudzīties, vai gredzena actiņa uzliesmos un tādējādi dos atbildi uz tābrīža sarežģīto jautājumu. Otrā pasaules kara beigās Antonija nokļūst Vācijā, iemīlas un uzdāvina gredzenu pirmajam savas dzīves vīrietim. Divas dažādas sistēmas iemīlējušos jauniešus izšķir. Taču no likteņa neizbēgt, jau sirmā vecumā televizora ekrānā Antonija ierauga vīrieti, kuram pirkstā ir viņas gredzens. Mazmeita nolemj palīdzēt atrisināt mīklu...

 

 

     A. Liepiņa romānā „Lielvārdes Katrīna” aprakstīti sen pagājuši laiki, bet problēmas, kuras tajā aktualizētas, joprojām ir klātesošas arī mūsdienās. Lielvārdes Katrīna ir trūcīga, taču skaista, droša un pārzina dziedniecības arodu… Romāns uzrakstīts humoristiskā un jutekliskā noskaņā, bet dziļākā nozīmē tas ir darbs par vērtībām, cilvēku dabu un vājībām. Lai savas vājības attaisnotu un savās acīs nostiprinātu pašvērtību, senie lielvārdieši izmanto melus, krāpšanu, citu nonicināšanu un vainošanu.

 

     Ē. Lansa spraiga sižeta romāns „Vai mēs tiksimies vēlreiz” stāsta par populāra TV raidījuma vadītāju, kurš saņem neparastu ielūgumu no bijušās draudzenes ierasties senā, mazliet ar mistiku un citādām dīvainībām apdvestā pilī jūras krastā, kur atpūšas radoši domājoši, rakstoši, zīmējoši, muzicējoši, dzejojoši un visādi citādi dīvaiņi. Pilī gatavojas ierasties pasaulslavens ģitārists, svētki tuvojas, noslēpumainība samilst, kaislības virmo, pils gaida jauno īpašnieku... Kam jānotiek, lai te esošie ļaudis varētu uzdot sev jautājumu: „Vai mēs tiksimies vēlreiz?” Autors teic, ka viņam esot zināmi daži cilvēki, kas pārcēlušies dzīvot un joprojām dzīvo uz romānā pieminētās barona Bēra salas.

 

     Sērijā „Lata romāns” izdots arī A. Puriņa romāns „Brentes pils noslēpumi”, kas atkal aizved uz noslēpumaino, krāšņo Brentes pili. Tie lasītāji, kuri ir iepazinušies ar A. Puriņa agrāk iznākušajām grāmatām „Lielā bērza noslēpums” un „Brentes pils briljanti”, sastaps jau zināmus cilvēkus – pils dārznieku Aleksi, kas aizraujas ar kriminālromānu rakstīšanu, un viņa sievu Ilonu. Jaunā ģimene gaida pasaulē ierodamies dvīņus... Taču šis ir pilnīgi patstāvīgs stāsts. Aleksis pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Brentes pilī strādāt par dārznieku. Viņš redz, ka pilī rit pilnīgi citādāka dzīve nekā iepriekš, par kuru neviens nevēlas runāt, jo baidās, bet notikumi paši šajā trillerī ievelk gan Aleksi, gan viņa sievu Ilonu. Briljanti, noslēpumaini ļaudis pils pazemē... Dārzniekam nekas cits neatliek, kā stāties pretī briesmām.

 

 

     Daiļliteratūras klāstā šoreiz arī trīs ārzemju autoru darbi, tostarp V. Smita romāns „Briesmu varā”, kurš patiks trilleru un dēku romānu cienītājiem. Grāmata neatslābstošas spriedzes atmosfērā ataino notikumus, kuri tikpat labi varētu būt notikuši īstenībā. Neskaitāmi mirušie, izpostītas dzīves, zudušas cerības un lauzti solījumi – tā darbojas Somālijas pirāti. Stāties viņiem pretī un gūt uzvaru līdz šim nav izdevies nevienam. Taču drošībniekam un apsardzes firmas īpašniekam Hektoram Krosam nav izvēles, jo pirāti sagūstījuši viņa darba devējas un mīļotās sievietes Heizelas Benokas meitu Keilu, daiļu, bet izlutinātu deviņpadsmit gadus vecu naftas korporācijas mantinieci. Lai meiteni glābtu, nelīdz ne izpirkuma nauda, ne sarunas, un Kross dodas ienaidnieka midzenī...

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

     Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. augustā.

 

Līdzīgi raksti