Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2012. gada 1. augustā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 38 jaunas grāmatas. Turpinājumā plašāks ieskats daļā no jaunieguvumiem.

 

     E. Ziediņa grāmata „Vācu valoda trīs mēnešos”, kurai pievienots kompaktdisks ar ieskaņotiem visiem grāmatā ievietotajiem dialogiem, ikvienam interesentam palīdzēs pakāpeniski apgūt vācu valodas pamatus. Iegūtās zināšanas ļaus diezgan droši justies uzturēšanās laikā vāciski runājošajās zemēs, kā arī uzņemot ciemiņus Latvijā. Grāmata labi noderēs arī cilvēkiem, kuri domā savu dzīvi saistīt ar darbu Vācijā. Šajā izdevumā atrodami skaidri un vienkārši izklāstīti vācu valodas gramatikas principi, vācu valodas vārdu izrunas skaidrojumi, dialogi par dažādām tēmām, nelieli humoristiski lasāmie teksti, vingrinājumi apgūtās vielas nostiprināšanai, neregulāro darbības vārdu saraksts, neliela vācu-latviešu vārdnīca, kā arī vingrinājumu atbildes.

 

     Zviedru psihoterapeites I. Rūsas grāmatā „Enerģijas zagļi” pētīti enerģijas vampīri jeb ņēmēji. Autore skaidro šo negatīvi noskaņoto cilvēku uzvedību un rīcības motīvus, sniedz izvērstu enerģijas zagļa psiholoģisko portretu un dod padomus, kā sevi pasargāt saskarsmē ar šādiem cilvēkiem. I. Rūsa aicina lasītājus izzināt savu patieso būtību un izvērtēt attiecības ar apkārtējiem, kas diemžēl visai bieži mēdz būt destruktīvas un personību degradējošas. Balstoties atziņā, ka ikviens vēlas, lai viņu pieņem un lai pret viņu izturas ar sirsnību, autore vērš uzmanību uz daudzajiem aspektiem, kas liedz piepildīt šo vienkāršo, cilvēcisko vajadzību. Psihoterapeite skaidro, kā rodas, kā uzvedas un ko panāk enerģijas zagļi jeb cilvēki, kas savas negatīvās emocijas izlādē darbībā pret citiem, tādējādi jūtot lielu atvieglojumu un iegūstot enerģiju.

 

 

     Grāmatas „Saviesīgo sarunu māksla” autore D. Faina atklāj, kā pārvarēt bailes un iesākt sarunu – pat tad, kad trūkst sakāmā, kā radīt mierīga un pašpārliecināta cilvēka iespaidu saskarsmē ar kolēģiem vai darbā ar klientiem, kā izvairīties no neveikla klusuma brīžiem sarunās u. tml. D. Faina ir Amerikā plaši pazīstama oratore, bestselleru autore, sarunu eksperte un trenere, komunikācijas guru. Viņa guvusi atzinību, uzstājoties ar priekšlasījumiem un vadot nodarbības saviesīgo sarunu mākslā.

 

     Grāmatā „Ceļā uz skolu”, kura iznākusi sērijā „Pirmsskolas izglītība”, atradīsiet atbildes uz jautājumiem, kas ir gatavība skolai un ko ar to saprot sabiedrība; vai sagatavotība mācībām skolā ir lasīšana, rakstīšana un rēķināšana; kā nodrošināt pilnvērtīgu bērna attīstību; kā plānot pedagoģisko procesu pirmskolā; kāda ir rotaļas, mūzikas un tēlotājdarbības loma; kā sekmēt bērna fiziskās aktivitātes un kā organizēt sadarbību ar ģimeni. Teorētiskās atziņas un daudzie praktiskie ieteikumi noderēs kā pirmsskolas skolotājiem, tā arī pirmsskolas izglītības studentiem un bērnu vecākiem. Izglītības un zinātnes ministrija ir iekļāvusi šo grāmatu ieteicamās literatūras sarakstā pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

 

     Grāmatā „Pedagoga psiholoģiskā kompetence” psiholoģijas doktore L. Rutka piedāvā ieskatu formās, kā ikviens pedagogs var izmantot psiholoģiski pamatotas pieejas savā ikdienas darbā un tādējādi uzlabot darba kvalitāti, attiecības ar skolēniem, viņu vecākiem un darba kolēģiem. Grāmatas pirmajā nodaļā autore atklāj psiholoģiskos faktorus pedagoģiskajā procesā, skolotājam iepazīstot pašam sevi un skolēnus, kā arī raksturo skolas vides un organizācijas kultūras ietekmi uz skolēniem un skolotājiem. Izdevuma otrā nodaļa veltīta pedagoga psiholoģiskajai kompetencei, tās lomai un saturam. Grāmatu noslēdz konkrēti ieteikumi, kā pedagogi var veicināt savu psiholoģisko kompetenci.

 

 

     Ekonomikas zinātņu doktora E. Voļska grāmata „Pensiju sistēmas darbības pamatnostādnes” Latvijas iedzīvotājiem, jo sevišķi studentiem, noderēs, lai labāk iepazītu pensiju sistēmas uzbūves pamatprincipus un tās nozīmi un vietu sociālās apdrošināšanas sistēmā kopumā. Grāmata sniedz iespēju padziļināti iepazīties ar Latvijas reformētās pensiju sistēmas uzbūvi un elementiem. Tajā sniegti praktiski piemēri gan par pensiju aprēķināšanas metodoloģiju Latvijā, gan par sagaidāmo pensijas apmēru nākotnē.

 

     Grāmatā „Valstu un tautu likteņi” amerikāņu politologs Dž. Frīdmens sniedz prognozes, kādas izmaiņas pasaulē gaidāmas 21. gadsimtā, viņš aplūko ģeopolitiskās, tehnoloģiskās, demogrāfiskās, kultūras un militārās tendences un norāda svarīgākos iespējamos notikumus. Piemēram, 21. gadsimta 20. gados Dž. Frīdmens paredz jaunu auksto karu un Krievijas sašķelšanos, bet 80. gados – revolūciju enerģētikā un intensīvu elektroenerģijas ieguvi kosmosā. Lasītājam tiek izskaidrotas arī vairākas pašreizējās pasaules norises un tas, kā tās savukārt nosaka nākotni.

 

     Angļu vēsturnieka T. Džada grāmatā „Pārvērtēšana” apkopotas divdesmit piecas skrupulozi izstrādātas un aizraujošas esejas, kurās viņš analizē 20. gadsimta nozīmīgākās kultūrzīmes, personības un politikas ekscesus, kas mūsdienās jau šķiet kļuvuši par aizvēsturi, bet kuru izpēte un izpratne ir absolūti nepieciešama, analizējot procesus sabiedrībā šodien un nākotnē. Savās esejās T. Džads izstāsta vairāk, nekā mums šķiet, ka zinām, lai parādītu, kā mēs to uzzinājām, un atklātu, cik daudzi mūsu vēstures aspekti ir ziedoti un pārvērsti mītos, lai ar mītiem aizstātu izpratni. Šī grāmata ir kā karte, kas rāda ceļu uz vēstures nozīmi, kas mūsdienu sabiedrībai ir ļoti nepieciešama.

 

 

     Daiļliteratūras klāstā rakstnieka, žurnālista un literatūrzinātnieka A. Jundzes grāmata „Gardo vistiņu nedēļa”. Pats autors par to saka: „Kam tik mēs esam gājuši cauri atjaunotajā Latvijā! Sertifikātiem, privatizācijai, denacionalizācijai, finanšu piramīdām, politiskiem meliem. Esam pārdzīvojuši importa sludinātājus un stulbus rietumu ekspertus, bijušo īpašnieku atgriešanos, cilvēkus apzogošas naudas reformas un banku krīzes. Bet šis šķietami skarbais laiks tomēr ir mūsējais. Neticu, ka reiz mums kāds iedos labāku, tāpēc nav ko spļaut Dievam sejā. Ja reiz mēs to pārdzīvojām, acīmredzot tāds bija lielais plāns. Tāpēc iztiksim šoreiz bez novēlotām vaimanām – piedāvāju jums dažus baigus un savādus un, cerams, arī kaut nedaudz jautrus stāstiņus, kuri, ticiet vai ne, varēja norisināties tikai un vienīgi Latvijā saldajos deviņdesmitos – bandītu laikmeta plaukumā.”

 

     Rīgā dzimušā ASV advokāta J. Boļa romāns „Likuma ēnā” vēsta par kāda vīrieša dzīvi, sākot no bērnības līdz pat brieduma gadiem. Grāmatā stāstīts par smagiem pārdzīvojumiem izsūtījuma laikā, izraidījumu no dzimtenes un šķiršanās sāpēm no tēva, par nelikumīgām afērām pēckara gados un, protams, mīlestību, kas caurvij visu romāna attīstības gaitu. Autora doma, sarakstot romānu, bijusi likt lasītājam pārdomāt un izanalizēt visdažādākos notikumus šī vīrieša raibajā dzīvē, kā arī izvērtēt notikumu sekas un cēloņus. Šādā veidā A. Bolis piedāvā savilkt paralēles arī ar katra lasītāja dzīvē piedzīvotajām traģēdijām.

 

 

     Populārās īru rakstnieces S. Ahernas romāns „Dāvana” raisa pārdomas un liek aizdomāties par laika vērtību un to, kas dzīvē patiesi svarīgs. Viens no romāna varoņiem ir Lū Safērns, kurš vēlas, kaut varētu būt divās vietās vienlaikus. Viņa nerimtīgā cīņa ar laiku ir sāpīgs temats attiecībās ar sievu un ģimeni. Savukārt Geibs ir bezpajumtnieks, kurš sēž pie Lū biroja ēkas. Kad Lū ieaicina Geibu savā dzīvē, Lū pasaule izmainās līdz nepazīšanai...

 

     Šoreiz jaunumos arī R. Ezeras „Zemdegas” jaunā izdevumā. Romānu veido ievads, pirms kura autore raksta: „Šis ir dīvainākais atgadījums manā mūžā”, un vairākas nenumurētas nodaļas (stāsti) ar interesantiem nosaukumiem, kas īsi raksturo katras nodaļas varoņus. Ievadā autore atklāj, ka visi darbojošies cilvēki ir miruši, arī viņa pati. Romānā vārds pārmaiņus tiek dots vairākiem stāsta dalībniekiem vai tiek stāstīts secīgi no dažādu stāsta dalībnieku viedokļa. Katram varonim viņam atvēlētajā epizodē – kaut vai dažos kilometros uz ceļa vai pāris svētdienas rīta stundās – jāpagūst atklāt, kāds viņš ir, cik dramatiski ir viņa dvēseles „zemdegu” iegruvumi. Visi varoņi dzīvo nelielā ciematā un ir saistīti ar ģimenes saitēm vai ir savstarpēji pazīstami.

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

     Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 16. augustā.

 

 

Līdzīgi raksti